Γλώσσες

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες και 6 επισκέπτες.

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.
Παρουσίαση πρακτικής άσκησης: Μεταλλαξιγένεση, έκφραση και καθαρισμός ελλειμματικών στο καρβοξυ-τελικό άκρο μορφών της ανθρώπινης απολιποπρωτεΐνης Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ο/Η φοιτητής/τρια του τμήματος Βιολογίας Γαλή Μαρία Αλεξία θα παρουσιάσει την Πρακτική του/της Άσκηση με τίτλο

Μεταλλαξιγένεση, έκφραση και καθαρισμός ελλειμματικών στο καρβοξυ-τελικό άκρο

 Ορκωμοσία φοιτητών Τμήματος Βιολογίας εξεταστική περίοδος Μαρτίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ορκωμοσία των φοιτητών του Τμήματος Β&i

 Τμήματα εργαστηρίων Ανατομίας Φυτών και Μορφολογίας και Συστηματικής Χορδωτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 ΜΑΘΗΜΑ ΛΙΜΝΟΠΟΤΑΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Οι διαλέξεις του μαθήματος αρχίζουν

 Εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Συστηματική Βοτανική»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ