Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 31 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Λαζαρίδου, Μ.  [Clear All Filters]
2012
Ντισλίδου, Χ., Νικολοπούλου Η., Παρασκευοπούλου Σ., & Λαζαρίδου Μ.. (2012).  "Αλιάκμονας ανάντη φραγματων: Μια ματιά 12 χρόνια μετά.". Ημερίδα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ,.... Θεσσαλονίκη,
Ντισλίδου, Χ., Νικολοπούλου Η., Παρασκευοπούλου Σ., & Λαζαρίδου Μ.. (2012).  "Αλιάκμονας ανάντη φραγματων: Μια ματιά 12 χρόνια μετά.". Ημερίδα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ, με τίτλο "Βιοποικιλότητα: 20 χρόνια μετά το Rio". Θεσσαλονίκη,
Κανλή, Λ.., Ντισλίδου Χ., & Λαζαρίδου Μ.. (2012).  "Σύγκριση ποτάμιων τυπολογικών συστημάτων στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα από σταθμούς αναφοράς". 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας,.... Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιλίσια, 110 - 110.
Κανλή, Λ.., Ντισλίδου Χ., & Λαζαρίδου Μ.. (2012).  "Σύγκριση ποτάμιων τυπολογικών συστημάτων στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα από σταθμούς αναφοράς". 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Οικολογική έρευνα στην Ελλάδα: Τλασεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές. Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιλίσια, 110 - 110.
2011
Λαζαρίδου, Μ.. (2011).  H ποιότητα του νερού μέσα από την Οδηγία 2000/60 Ε.Κ. : Οδηγός για τα βενθικά μακροασπόνδυλα των ρεόντων υδάτων της Ελλάδας. 180 - 180.
Θεοφανούδη, Α., Βούρκα Α., Κουγιουμτζίδου Κ., Μπρουζιώτης Θ., Νικολοπούλου Π., Κατσιάπη Μ., et al. (2011).  Μελέτη της οικολογικής ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της λεκάνης απορροής του ποταμού Σοφαδίτη (Ν. Καρδίτσας) σύμφωνα με την Οδηγία για τα νερά 2000/60/ΕΚ. Πρακτικά 33ου Επιστημονικού Συνεδρίου της.... ΕΔΕΣΣΑ, 92 - 93.
Θεοφανούδη, Α., Βούρκα Α., Κουγιουμτζίδου Κ., Μπρουζιώτης Θ., Νικολοπούλου Π., Κατσιάπη Μ., et al. (2011).  «Μελέτη της οικολογικής ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της λεκάνης απορροής του ποταμού Σοφαδίτη (Ν. Καρδίτσας) σύμφωνα με την Οδηγία για τα νερά 2000/60/ΕΚ». .. Πρακτικά 33ου Επιστημονικού Συνεδρίου της.... Έδεσσα, 92 - 93.
Βαβαλίδης, Θ., Κεσόγλου Ο., & Λαζαρίδου Μ.. (2011).  Οικολογική ποιότητα του ρέματος της Απολλωνίας σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΕ.. Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με θέμα : «Περιβαλλοντι,
2010
Λαζαρίδου, Μ.., & Παναγιώτου Α. (2010).  Δημιουργία φωτογραφικής κλείδας των ταξινομικών ομάδων των βενθικών μακροασπονδύλων του Ελληνικού Συστήματος Αξιολόγησης (ΕΣΥΑ). 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας της...... Πάτρα,
Λαζαρίδου, Μ.., & Παναγιώτου Α. (2010).  Έλεγχος δειγματοληπτικού λάθους κατά την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας σε επίπεδο λεκάνης απορροής. (Ειδική περίπτωση μελέτης: ο ποταμός Νέστος). 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας της...... Πάτρα,
Μπιντούδη, Ε., & Λαζαρίδου Μ.. (2010).  Οικολογική μελέτη των ρεόντων υδάτων της λεκάνης απορροής του ποταμού Αίσωνα (Μαυρονέρι, Ν. Πιερίας) σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ κατά την περίοδο χαμηλής ροής του 2009. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας της...... Πάτρα,
Ζαμπουρ, Γ., Νικολοπούλου Π., Κατικαριδης Γ., Αλμπανάκης Κ.., Οικονομιδης Δ., Αντωνιάδης Α., et al. (2010).  Οικολογική ποιότητα του Ρήχειου ποταμού και του Ρέματοςτης Απολλωνίας σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, κατά τις περιόδους Ιουνίου- Οκτωβρίου 2009. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας της...... Πάτρα,
Ηλιάδης, Μ., Ιωακειμίδου Κ., Καλλικαζαρου Ν., Οικονομιδης Δ., & Λαζαρίδου Μ.. (2010).  Οικολογική ποιότητα των ρέοντων υδάτων της λεκάνης απορροής του ποταμού Αλμωπαίου σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2009. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας της...... Πάτρα,
Αργυρίου, Κ. Α., Αυτζή Χ., Πολυχρονιάδης Κ., Αντωνιάδης Α., & Λαζαρίδου Μ.. (2010).  Οικολογική ποιότητα υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής: Περίπτωση ποταμού Μαυρονερίου Πιερίας. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας της...... Πάτρα,
Ντισλίδου, Χ., Αρτεμιαδου Β., & Λαζαρίδου Μ.. (2010).  Σταθμοί αναφοράς στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα για τους τύπους ποταμών R-M1, R-M2 και R-M4. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας της...... Πάτρα,
Λαζαρίδου, Μ.., & Παναγιώτου Α. (2010).  Σύγκριση της οικολογικής ποιότητας με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα σε όμοιους τύπους ποτάμιων συστημάτων στα ελληνικά τμήματα 2 διασυνοριακών λεκανών απορροής της Β. Ελλάδας (ποταμοί Στρυμόνας και Νέστος). 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας της...... Πάτρα,
2008
Ντισλίδου, Χ., Αρτεμιαδου Β., & Λαζαρίδου Μ.. (2008).  Διαβαθμονόμηση μικρών ποταμών μεσαίου υψομέτρου (τύπου RM-1). 30° Επιστημονικό Συνέδριο της Eλληνικής.... Θεσσαλονίκη, 364 - 365.
Αλμπανίδου, Β., Ανατολάκη Ε., Αυλωνίτη Μ., Γαλάνη Α., Γιάγκα Χ., Διαμαντάκη Μ., et al. (2008).  Εξέταση της οικολογικής κατάστασης των νερών του Γαλλικού ποταμού σε μια θέση. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοεπιστημόνων. Θεσσαλονίκη,
Χειμωνοπουλου, Μ., Λαζαρίδου Μ.., & Μπόμπορη Δ. (2008).  Οικολογική εκτίμηση του Τριπόταμου - σύστημα ποταμού Αλιάκμονα. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοεπιστημόνων. Θεσσαλονίκη,
Σωματαριδου, Β., Χριστοφοριδη Π., Δόμβρη Κ., Αποστολάκη Κ., Παπαποστόλου Χ., Οικονομιδης Δ., et al. (2008).  Οικολογική μελέτη των ρεόντων υδάτων στη λεκάνη απορροής του ποταμού Αλιάκμονα σύμφωνα με την Οδηγiα 2000/60/ΕΚ κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου του 2008. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας.... Θεσσαλονίκη,
Πατσιά, Α., Ντισλίδου Χ., Χρόνης Ι., & Λαζαρίδου Μ.. (2008).  Οικολογική μελέτη των ρέοντων υδάτων του ελληνικού τμήματος της λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμόνα σύμφωνα με την Οδηγiα 2000/60/ΕΚ τον Απρίλιο του 2008. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Ελληνικών.... Βόλος,
Χρόνης, Ι., Πατσιά Α., Sander S., & Λαζαρίδου Μ.. (2008).  Προκαταρκτική καταγραφή ποτάμιων ενδιαιτημάτων στο ελληνικό τμήμα της λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμόνα. 30° Επιστημονικό Συνέδριο της Eλληνικής.... Θεσσαλονίκη, 526 - 527.

Σελίδες

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.