Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 37 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Kappas, I  [Clear All Filters]
2013
Kappas, I., Cariou M-L., & Abatzopoulos T. J. (2013).  Genetic variability in Crustacea. (Klein, JC. von Vaupel, Charmantier-Daures M., & Schram FR., Ed.).Treatise on Zoology - Anatomy, Taxonomy, Biology. The Crustacea. Volume 4 Part A, 3-77.
2011
Siarkou, V. I., Stamatakis A., Kappas I., Hadweh P., & Laroucau K. (2011).  Evolutionary Relationships among Chlamydophila abortus Variant Strains Inferred by rRNA Secondary Structure-Based Phylogeny. Plos OnePLOS ONE. 6, e19813-e19813.
Vittas, S.., Drosopoulou E., Kappas I., Pantzartzi C.N., & Scouras Z.G.. (2011).  The mitochondrial genome of the European catfish Silurus glanis (Siluriformes, Siluridae). Journal of Biological Research. 15, 25-35.
Kappas, I., Baxevanis A.D.., & Abatzopoulos T.J. (2011).  Phylogeographic patterns in Artemia: a model organism for hypersaline crustaceans. (Schubart, C.., Held C.., & Koenemann S.., Ed.).Phylogeography and Population Genetics in Crustacea. 19, 231-253.
Maniatsi, S., Baxevanis A.D.., Kappas I., Deligiannidis P., Triantafyllidis A., Papakostas S., et al. (2011).  Is polyploidy a persevering accident or an adaptive evolutionary pattern? The case of the brine shrimp Artemia. Molecular phylogenetics and evolutionMolecular Phylogenetics and Evolution. 58, 353-364.
Baxevanis, A.D.., Jellison R. S., Staggos S., Maniatsi S., Kappas I., & Abatzopoulos T.J. (2011).  Preliminary results on genetic characterization of Artemia from Mono Lake (USA). 11th International Conference on Salt.... Miramar, Mar Chiquita, Cordoba, Argentina, 28 - 28.
Kappas, I., Katsarou A., Maniatsi S., Papakostas S., Timms B. T., & Abatzopoulos T.J. (2011).  Preliminary results on Parartemia diversification in Australia. 11th International Conference on Salt.... Miramar, Mar Chiquita, Cordoba, Argentina, 41 - 41.
2009
Vanezis, K., Triantafyllidis A., Kappas I., & Abatzopoulos T.J. (2009).  Are Anguilla anguilla populations panmictic? Preliminary results. 11th International Congress on the.... Herakleion, Greece, 198 - 198.
Papakostas, S., Michaloudi E., Triantafyllidis A., Kappas I., & Abatzopoulos T.J. (2009).  The Brachionus rotifers of Lake Koronia, Greece: a year’s story. Rotifera XII. Berlin,
Triantafyllidis, A., Kappas I., Baxevanis A.D.., Papakostas S., Maniatsi S., Vasileiadou K., et al. (2009).  Characterization and molecular phylogenetics of aquatic organisms. ELIXIR-HSCBB Meeting. NHRF, Athens,
Papakostas, S., Triantafyllidis A., Kappas I., & Abatzopoulos T.J. (2009).  Clonal composition of Brachionus plicatilis s.s. and B. sp. 'Austria' hatchery strains based on microsatellite data. Aquaculture. 296, 15-20.
Proios, K., Michaloudi E., Vasileiadou K., Papakostas S., Kappas I., & Abatzopoulos T.J. (2009).  The description of Brachionus sessilis Varga, 1951 (Rotifera: Brachionidae) based on morphological and molecular data: preliminary results. Rotifera XII. Berlin,
Michaloudi, E., Papakostas S., Triantafyllidis A., Kappas I., Vasileiadou K., Proios K., et al. (2009).  Morphologic and genetic ‘decryption’ of Brachionus sp. ‘Austria’. International Symposium on ROTIFERA XII. Berlin, Germany, 116.
Vasileiadou, K., Papakostas S., Triantafyllidis A., Kappas I., & Abatzopoulos T.J. (2009).  A multiplex PCR method for rapid identification of Brachionus rotifers. Marine Biotechnology. 11, 53-61.
Kappas, I., Baxevanis A.D.., Maniatsi S., & Abatzopoulos T.J. (2009).  Porous genomes and species integrity in the branchiopod Artemia. Molecular phylogenetics and evolutionMolecular Phylogenetics and Evolution. 52, 192-204.
Maniatsi, S., Kappas I., Baxevanis A. D., Farmaki T., & Abatzopoulos T.J. (2009).  Sharp Phylogeographic Breaks and Patterns of Genealogical Concordance in the Brine Shrimp Artemia franciscana. International Journal of Molecular Sciences. 10, 5455-5470.

Σελίδες

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.