Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 83 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Sgardelis, S.P  [Clear All Filters]
2009
Chrisostomou, A., Moustaka-Gouni M., Sgardelis S.P., & Lanaras T. (2009).  Air-dispersed phytoplankton in a mediterranean river-reservoir system (aliakmon-polyphytos, Greece). Journal of Plankton Research. 31, 877-884.
Kallimanis, A.S., Petanidou T., Tzanopoulos J., Pantis J.D.., & Sgardelis S.P. (2009).  Do plant-pollinator interaction networks result from stochastic processes?. Ecological Modelling. 220, 684-693.
Mazaris, A., Kallimanis A.S., Tzanopoulos J., Sgardelis S.P., & Pantis J.D.. (2009).  Evaluating the efficiency of a complementary surrogacy method:combination of higher-taxon and common to rare approaches.An application in a Mediterranean-type ecosystems.. 52nd International Symposium on “.... Hania,Crete,
Monokrousos, N., Bobori D.C., Tsiafouli M.., Boutsis G., Chalkos D., Vlachodimos K., et al. (2009).  Evaluation of biological soil properties as indicators of flying ash deposition from lignite power plants in the Florina - Kozani Basin. Fresenius Environmental Bulletin. 18, 1289-1294.
Drakou, E.G., Bobori D.C., Kallimanis A.S., Mazaris A.D., Sgardelis S.P., & Pantis J.D.. (2009).  Freshwater fish community structured more by dispersal limitation than by environmental heterogeneity. Ecology of Freshwater Fish. 18, 369-379.
Tsiakiris, R., Stara K., Pantis J.D.., & Sgardelis S.P. (2009).  Microhabitat selection by three common bird species of montane farmlands in northern Greece. Environmental Management. 44, 874-887.
Mazaris, A.D., Kallimanis A.S., Tzanopoulos J., Sgardelis S.P., & Pantis J.D.. (2009).  Sea surface temperature variations in core foraging grounds drive nesting trends and phenology of loggerhead turtles in the Mediterranean Sea. Journal of experimental marine biology and ecologyJournal of Experimental Marine Biology and Ecology. 379, 23-27.
Iliopoulos, Y., Sgardelis S.P., Koutis V., & Savaris D.. (2009).  Wolf depredation on livestock in central Greece. Acta Theriologica. 54, 11-22.
2008
Kallimanis, A.S., Tsiafouli M.A., Pantis J.D.., Mazaris A.D., Matsinos Y., & Sgardelis S.P. (2008).  Arable land and habitat diversity in Natura 2000 sites in Greece. Journal of Biological Research. 9, 55-66.
Makrigianni, E., Sgardelis S.P., Poirazidis K., & Athanasiadis A.. (2008).  Breeding biology and nesting site selection by the spur-winged plover Hoplopterus spinosus in the Evros Delta, NE Greece. Journal of Natural History. 42, 333-344.
Mertzanis, G., Kallimanis A.S., Kanellopoulos N., Sgardelis S.P., Tragos A., & Aravidis I.. (2008).  Brown bear (Ursus arctos L.) habitat use patterns in two regions of northern Pindos, Greece - Management implications. Journal of Natural History. 42, 301-315.
Mazaris, A.D., Tzanopoulos J., Kallimanis A., Matsinos Y., Sgardelis S.P., & Pantis J.D.. (2008).  The contribution of common and rare species to plant species richness patterns: the effect of habitat type and size of sampling unit. Biodiversity and Conservation. 17, 3567-3577.
Mazaris, A.D., Kallimanis A.S., Sgardelis S.P., & Pantis J.D.. (2008).  Do long-term changes in sea surface temperature at the breeding areas affect the breeding dates and reproduction performance of Mediterranean loggerhead turtles? Implications for climate change. Journal of experimental marine biology and ecologyJournal of Experimental Marine Biology and Ecology. 367, 219-226.
Mazaris, A.D., Kallimanis A.S., Sgardelis S.P., & Pantis J.D.. (2008).  Does higher taxon diversity reflect richness of conservation interest species? The case for birds, mammals, amphibians, and reptiles in Greek protected areas. Ecological Indicators. 8, 664-671.
Kallimanis, A.S., Mazaris A.D., Tzanopoulos J., Halley J.M., Pantis J.D.., & Sgardelis S.P. (2008).  How does habitat diversity affect the species-area relationship?. Global Ecology and Biogeography. 17, 532-538.
Drakou, E.G., Kallimanis A.S., Sgardelis S.P., & Pantis J.D.. (2008).  Landscape structure and habitat composition in reservoirs, lakes and rivers.. Lake and Reservoir Management. 24, 244-260.
Petanidou, T., Kallimanis A.S., Tzanopoulos J., Sgardelis S.P., & Pantis J.D.. (2008).  Long-term observation of a pollination network: Fluctuation in species and interactions, relative invariance of network structure and implications for estimates of specialization. Ecology Letters. 11, 564-575.
Kallimanis, A.S., Petanidou T., Tzanopoulos J., Pantis J.D.., & Sgardelis S.P. (2008).  Plant–pollinator interaction web: a stochastic procedure?. 11th European Ecological Conference on .... Leipzig, Germany,
Votsi, N., Mazaris A., Papadimitriou K., Kallimanis A.S., Sgardelis S.P., & Pantis J.D.. (2008).  Road density in Greek Natura 2000 network.. 11th European Ecological Conference on .... Leipzig, Germany,
Kallimanis, A.S., Halley J.M., Vokou D.., & Sgardelis S.P. (2008).  The scale of analysis determines the spatial pattern of woody species diversity in the Mediterranean environment. Plant Ecology. 196, 143-151.

Σελίδες

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.