Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 46 results:
Συντάκτης Τίτλος [ Τύπος(Desc)] Έτος
Filters: Συντάκτης is Vafidis, D.  [Clear All Filters]
Conference Proceedings
Voultsiadou, E., & Vafidis D.. (2006).  Arisstotle’s “History of marine invertebrates”. Proccedings of the 10th International.... Patras, Greece, 98 - 98.
Voultsiadou, E., & Vafidis D.. (2006).  Aristotle’s “History of marine invertebrates”. Proccedings of the 10th International.... Patra, 98 - 98.
Voultsiadou, E., Antoniadou C., Dailianis T., Vafidis D.., & Dounas C. (2010).  Bath sponges from a marine protected area in the Aegean Sea. Rapp. Comm. int. Medit.. 39, 698 - 698.
Coll, M., Piroddi C., Steenbeek J., Kaschner Κ., Lasram F., Aguzzi J., et al. (2010).  The biodiversity of the Mediterranean Sea: Estimates, patterns and threats. Rapp. Comm. int. Medit.. 39, 805 - 805.
Vafeiadou, A., Antoniadou C., Vafidis D.., Fryganiotis K., & Chintiroglou C. (2010).  Density and biometry of the exploited holothurian Holothuria tubulosa at the Dodecanese, South Aegean Sea. Rapp. Comm. int. Mer Médit.. 39, 691 - 691.
Antoniadou, C., Vafidis D.., Voultsiadou E., Chintiroglou C., Papageorgiou V., Gafas G., et al. (2007).  Density, dispersion and genetic structure of Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) natural stocks in the South Aegean Sea. Rapp. Comm. int. Medit.. 38, 418 - 418.
Antoniadou, C., Chintiroglou C., Voultsiadou E., & Vafidis D.. (2004).  First assessment of the natural stock of Microcosmus sabatieri in South Aegean (Greece).. Rapp. Comm. int. Medit. 37, 477 - 477.
Kourelea, E., Vafidis D.., Trontsios G., & Chintiroglou C. (2002).  Megafaunal and macrofaunal composition of the fine surface sands biocenosis in North Aegean sea (Coast of Xanthi). 9 th International Congress on the.... Thessaloniki, 78 - 78.
Antoniadou, C., Sarantidis S.., Vafidis D.., & Voultsiadou E. (2006).  Population structure of Paracentrotus lividus Lamarck: a preliminary assessment in two areas of the Aegean Sea. Proccedings of the 10th International.... Patras, Greece, 107 - 107.
Kazanidis, G.., Antoniadou C., Lolas A., Kyriakouli K., & Vafidis D.. (2009).  Reproductive biology of Holothuria tubulosa (Holothuroidea: Echinodermata) in the Aegean Sea. Proceedings of the 11th International.... Heraklion, Crete, 49 - 49.
Roditi, K., Matsiori S., Voultsiadou E., & Vafidis D.. (2011).  Socioeconomic characteristics of sponge divers in Kalymnos. Proceedings of the 4th International....... Volos, Greece, 29 - 30.
Voultsiadou, E., Kyrodimou M., Antoniadou C., & Vafidis D.. (2009).  Sponges associated with the ecosystem.... Proceedings of the 11th International.... Herakleion, Crete, 203 - 203.
Voultsiadou, E., Vafidis D.., & Antoniadou C. (2006).  Sponges of economical inerest in Dodecanese (Aegean Sea): a preliminary survey. Proccedings of the 10th International.... Patras, Greece, 225 - 225.
Vafidis, D.., Antoniadou C., Kapetanios N., Gkafas G., & Exadactylos A. (2007).  Stock assessment and genetic diversity of the edible ascidian Microcosmus sabatieri Roule, 1885 in the South Aegean Sea. Rapp. Comm. int. Mer Médit. 38. Istanbul, 630 - 630.
Kirmitzoglou, I., Kitsos M.-S., Mavidis M., Vafidis D.., Tselepides A., Anastasiadou C., et al. (2002).  Vertical distribution of the Decapoda Crustacea in the Aegean Sea, as it results from the computerization of the Zoological Museum (A.U.Th.) collections. (Thessalou-Legaki, M., Ed.).8th Colloquium Crustacea Decapoda.... Corfu Island, Greece,
Kapetanios, N., Papageorgiou V., Gkafas G., Antoniadou C., Vafidis D.., & Exadactylos A. (2007).  Γενετική παραλλακτικότητα αλιευτικών αποθεμάτων δύο βενθικών οργανισμών στον Ελλαδικό χώρο.. Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνέδριου.... Μυτιλήνη, 213 - 216.
Journal Article
Vafidis, D.., Koukouras A.., & Voultsiadou E. (1997).  Actiniaria, Corallimorpharia, and Scleractinia (Hexacorallia, Anthozoa) of the Aegean Sea, with a checklist of the Eastern Mediterranean and Black Sea species. Israel Journal of Zoology. 43, 55-70.
Voultsiadou, E., Dailianis T., Antoniadou C., Vafidis D.., Dounas C., & Chintiroglou C.. (2011).  Aegean bath sponges: historical data and current status. Reviews in Fisheries Science. 19, 34-51.
Morri, C., Vafidis D.., Peirano A., Chintiroglou C.., & Bianchi C.N.. (2000).  Anthozoa from a subtidal hydrothermal area of Milos Island (Aegean Sea), with notes on the construction potential of the scleractinian coral Madracis pharensis. Italian Journal of Zoology. 67, 319-325.
Vafidis, D.., & Koukouras A.. (1998).  Antipatharia, ceriantharia and zoantharia (Hexacorallia, Anthozoa) of the Aegean Sea with a check list of the Mediterranean and Black Sea species. Annales de l’Institute Oceanographique. 74, 115-126.
Koukouras, A.., Voultsiadou E., Kevrekidis T., & Vafidis D.. (1995).  Ascidian fauna of the Aegean Sea with a check list of the eastern Mediterranean and Black Sea species. Annales de l’Institute Oceanographique. 71, 19-34.
Vafidis, D.., & Koukouras A.. (1991).  Crassophyllum thessalonicae sp.n. (Octocorallia, Pennatulacea), from the Aegean Sea. Zoologica Scripta. 20, 201-205.
Koukouras, A.., Kallianiotis A., & Vafidis D.. (1998).  The decapod crustacean genera Plesionika Bate (Natantia) and Munida Leach (Anomura) in the Aegean Sea.. Crustaceana. 71(6), 714-720.

Σελίδες

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.