Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 82 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Ελευθερίου, Ε Π  [Clear All Filters]
2012
Αδαμάκης, Ι. Δ., Παντερής Ε., & Ελευθερίου Ε. Π. (2012).  Η επίδραση του βολφραμίου στο σύστημα των μικρονηματίων ακτίνης μεριστωματικών κυττάρων του φυτού Zea mays L. 34ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Τρίκαλα, 8 - 9.
Αδαμάκης, Ι. Δ., Παντερής Ε., & Ελευθερίου Ε. Π. (2012).  Η επίδραση του βολφραμίου στο σύστημα των μικρονηματίων ακτίνης μεριστωματικών κυττάρων του φυτού Zea mays L. 34ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Τρίκαλα, 8 - 9.
Μιχαλοπούλου, Α. Β., Αδαμάκης Ι. Δ., & Ελευθερίου Ε. Π. (2012).  Η σταθεροποίηση των μικροσωληνίσκων ως απόκριση στην τοξικότητα του εξασθενούς χρωμίου σε φυτά της οικογένειας Fabaceae. 34ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Τρίκαλα, 150 - 151.
Μιχαλοπούλου, Α. Β., Αδαμάκης Ι. Δ., & Ελευθερίου Ε. Π. (2012).  Η σταθεροποίηση των μικροσωληνίσκων ως απόκριση στην τοξικότητα του εξασθενούς χρωμίου σε φυτά της οικογένειας Fabaceae. 34ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Τρίκαλα, 150 - 151.
Σταυροπούλου, Κ. Κ., Αδαμάκης Ι. Δ., & Ελευθερίου Ε. Π. (2012).  Τα μικρονημάτια ακτίνης ως στόχος του ξενοοιστρογόνου δισφαινόλη Α στον αραβόσιτο (Zea mays L.). 34ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Τρίκαλα, 264 - 265.
Σταυροπούλου, Κ. Κ., Αδαμάκης Ι. Δ., & Ελευθερίου Ε. Π. (2012).  Τα μικρονημάτια ακτίνης ως στόχος του ξενοοιστρογόνου δισφαινόλη Α στον αραβόσιτο (Zea mays L.). 34ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Τρίκαλα, 264 - 265.
Ελευθερίου, Ε. Π. (2012).  Φυτικά κύτταρα. (Θάνος, Κ., Ed.).Φυσιολογία Φυτών. 5η Αμερικανική-1η Ελληνική έκδοση, 1 - 42.
2011
Χεριανίδου, Α., Αδαμάκης Ι. Δ., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Η επίδραση του ανστολέα δισφαινόλη Α σε μεριστωματικά κύτταρα του πτεριδόφυτου Asplenium nidus.. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Έδεσσα, p. 340 - 341-p. 340-341.
Χεριανίδου, Α., Αδαμάκης Ι. Δ., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Η επίδραση του ανστολέα δισφαινόλη Α σε μεριστωματικά κύτταρα του πτεριδόφυτου Asplenium nidus.. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Έδεσσα, p. 340 - 341-p. 340-341.
Αδαμάκης, Ι. Δ., Σταυροπούλου Κ., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Η επίδραση του ξενοοιστρογόνου δισφαινόλη Α στο ενδοπλασματικό δίκτυο του αραβόσιτου (Zea mays).. 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο.... Ρέθυμνο, p. 36 - 37-p. 36-37.
Χανουμίδου, Κ., Αδαμάκης Ι. Δ., Παντερής Ε., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Η κατανομή της πρωτεϊνης TPX2 σε διαιρούμενα κύτταρα του πτεριδοφύτου Asplenium nidus.. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... p. 336 - 337.
Χανουμίδου, Κ., Αδαμάκης Ι. Δ., Παντερής Ε., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Η κατανομή της πρωτεϊνης TPX2 σε διαιρούμενα κύτταρα του πτεριδοφύτου Asplenium nidus.. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. p. 336 - 337.
Αδαμάκης, Ι. Δ., Καραδήμου Γ., Παντερής Ε., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Η τοξική δράση της δισφαινόλης Α στους περιφερειακούς μικροσωληνίσκους διαφόρων φυτικών ειδών.. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Έδεσσα, p. 2 - 3.
Φάτσιου, Μ., Μελισσά Π., Αδαμάκης Ι. Δ., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Η τοξική δράση του εξασθενούς χρωμίου στους μικροσωλινίσκους και το ενδοπλασματικό δίκτυο φυτικών κυττάρων.. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Έδεσσα, p. 334 - 335.
Φάτσιου, Μ., Μελισσά Π., Αδαμάκης Ι. Δ., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Η τοξική δράση του εξασθενούς χρωμίου στους μικροσωλινίσκους και το ενδοπλασματικό δίκτυο φυτικών κυττάρων.. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Έδεσσα, p. 334 - 335.
Αδαμάκης, Ι. Δ., Πώπερ Μ., Παντερής Ε., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Οι μικροσωλινίσκοι του γυμνόσπερμου Abies cephalonica επηρεάζονται από τον αναστολέα δισφαινόλη Α.. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Έδεσσα, p. 4 - 5.
Αδαμάκης, Ι. Δ., Παντερής Ε., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος επαγόμενος από το βολφράμιο.. 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο.... Ρέθυμνο, p. 37 - 38.
Μιχαλοπούλου, Β., Αδαμάκης Ι. Δ., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Τοξικότητα εξασθενούς χρωμίου σε φυτά της οικογένειας Fabaceae.. 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο.... Ρέθυμνο, p. 132 - 133.
Μιχαλοπούλου, Β., Αδαμάκης Ι. Δ., & Ελευθερίου Ε. Π. (2011).  Τοξικότητα εξασθενούς χρωμίου σε φυτά της οικογένειας Fabaceae.. 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας. Ρέθυμνο, p. 132 - 133.
Ελευθερίου, Ε. Π., Αδαμάκης Ι. Δ., Φάτσιου Μ., Μελισσά Π., & Παντερής Ε. (2011).  Χρώμιο: μη μου τους κυτταρικούς κύκλους τάραττε.. 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο.... Ρέθυμνο, p. 64 - 65.
2010
Σκιαδά, Φ. Γ., Μαλιόγκα Β. Ι., Κατής Ν. Ι., & Ελευθερίου Ε. Π. (2010).  Εφαρμογή μεθόδων εξυγίανσης από τον ιό GRSPaV στην ελληνική ποικιλία αμπέλου "Μαλαγουζιά" (Vitis vinifera L.). 32ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Καρπενήσι, 348 - 349.
Φάτσιου, Μ., Αδαμάκης Ι. Δ., & Ελευθερίου Ε. Π. (2010).  Η απόκριση μεριστωματικών κυττάρων ρίζας του φυτού Lens esculenta στην τοξικότητα του εξασθενούς χρωμίου. 32ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Καρπενήσι, 406 - 407.
Αδαμάκης, Ι. Δ., Παντερής Ε., & Ελευθερίου Ε. Π. (2010).  Ο ρόλος του 26s πρωτεασώματος και των κασπασών στην απόκριση μεριστωματικών κυττάρων ρίζας του φυτού Pisum sativum στην τοξικότητα του βολφραμίου. 32ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Καρπενήσι, 6 - 7.
Μελισσά, Π., Αδαμάκης Ι. Δ., & Ελευθερίου Ε. Π. (2010).  Οι υποκυτταρικοί στόχοι του εξασθενούς χρωμίου σε κύτταρα ρίζας του φυτού Αllium cepa. 32ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής.... Καρπενήσι, 216 - 217.

Σελίδες

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.