Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 46 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Σγαρδέλης, Σ  [Clear All Filters]
2012
Πετανίδου, Θ., Tscheulin T., Ståhls G., Vujić A., Olesen J. M., Rojo S., et al. (2012).  To έργο POL-AEGIS, αιγίδα για τους επικονιαστές του Αιγαίου. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας. Αθήνα,
Πετανίδου, Θ., Tscheulin T., Ståhls G., Vujić A., Olesen J. M., Rojo S., et al. (2012).  To έργο POL-AEGIS, αιγίδα για τους επικονιαστές του Αιγαίου. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας. Αθήνα,
Κατσούλης, Γ., Τσιαφούλη Μ., & Σγαρδέλης Σ. (2012).  Μεταβολές χρήσεων γης σε λεκάνες απορροής διαφορετικής έντασης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. 6o Ελληνική Οικολογική Εταιρεία - .... Αθήνα,
Κατσούλης, Γ., Τσιαφούλη Μ., & Σγαρδέλης Σ. (2012).  Μεταβολές χρήσεων γης σε λεκάνες απορροής διαφορετικής έντασης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. 6o Ελληνική Οικολογική Εταιρεία - «Οικολογική έρευνα στην Ελλάδα, τάσεις προκλήσεις και εφαρμογές». Αθήνα,
Τσιαφούλη, Μ., Thebault E., De ruiter P., Van der putten V., Birkhoefer K., & Σγαρδέλης Σ. (2012).  Ποικιλότητα στα εδαφικά τροφικά πλέγματα και εντατικοποίηση χρήσεων γης. 6ο Πανελλήνιο Οικολογικό Συνέδριο - .... Αθήνα,
Τσιαφούλη, Μ., Thebault E., De ruiter P., Van der putten V., Birkhoefer K., & Σγαρδέλης Σ. (2012).  Ποικιλότητα στα εδαφικά τροφικά πλέγματα και εντατικοποίηση χρήσεων γης. 6ο Πανελλήνιο Οικολογικό Συνέδριο - «Οικολογική έρευνα στην Ελλάδα, τάσεις προκλήσεις και εφαρμογές». Αθήνα,
Bhusal, D. R., Τσιαφούλη Μ., & Σγαρδέλης Σ. (2012).  Πρότυπα αφθονίας και ποικιλότητας νηματωδών κατά μήκος μίας συνδυαστικής βαθμίδας υψομέτρου – κάλυψης βλάστησης. 6o Πανελλήνιο Οικολογικό Συνέδριο - .... Αθήνα,
Bhusal, D. R., Τσιαφούλη Μ., & Σγαρδέλης Σ. (2012).  Πρότυπα αφθονίας και ποικιλότητας νηματωδών κατά μήκος μίας συνδυαστικής βαθμίδας υψομέτρου – κάλυψης βλάστησης. 6o Πανελλήνιο Οικολογικό Συνέδριο - «Οικολογική έρευνα στην Ελλάδα, τάσεις προκλήσεις και εφαρμογές». Αθήνα,
2010
Αργυρόπουλος, Χ., Τσιαφούλη Μ., Σγαρδέλης Σ., & Παντής Ι. (2010).  “Bio” ΧΩΡΙΣ “Bio”.. Πάτρα,
Αντωνίου, Ι., Ουζούνης Χ., Παντής Ι., Σγαρδέλης Σ., & Σκούρας Ζ. (2010).  Από την Πολυπλοκότητα στα Δίκτυα της Ζωής: Ι Από τη Θερμοδυναμική στα Βιολογικά Δίκτυα. 32ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Καρπενήσι,
Κάλλη, Ε., Τσιαφούλη Μ., Μπούτσης Γ., & Σγαρδέλης Σ. (2010).  Αυτοματοποιημένη μέθοδος ταξινομικού προσδιορισμού νηματωδών βάσει βιομετρικών χαρακτηριστικών.. Πάτρα,
Λαζαρίνα, Μ., Σγαρδέλη Β., Καλλιμανης Α., & Σγαρδέλης Σ. (2010).  Εναλλακτικές μέθοδοι εκτίμησης της β-ποικιλότητας: η περίπτωση των ανώτερων φυτών των περιοχών NATURA 2000 της Ελλάδας.. Πάτρα,
Τσιαφούλη, Μ., Μπούτσης Γ., & Σγαρδέλης Σ. (2010).  Ένταση χρήσεων γης και οικοσυστημικές υπηρεσίες.. Πάτρα,
Πετανίδου, Θ., Σγαρδέλης Σ., & Παντής Ι. Δ. (2010).  Επιπτώσεις της πρώιμης άνθησης των φυτικών ειδών στα δίκτυα φυτών επικονιαστών.. Πάτρα,
2008
Δράκου, Ε., Μπόμπορη Δ., Καλλιμανης Α., Μάζαρης Α., Σγαρδέλης Σ., & Παντής Ι. (2008).  Επίδραση της δομής του τοπίου στην ποικιλότητα και τη σύνθεση της ιχθυοπανίδας σε οικοσυστήματα γλυκών νερών του δικτύου NATURA 2000.. (Δημόπουλος, Π., Παντής Ι. Δ., Τζανουδάκης Δ., & Βαγενάς Δ., Ed.).Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών.
Δράκου, Ε., Μπόμπορη Δ., Μάζαρης Α., Καλλιμανης Α., Σγαρδέλης Σ., & Παντής Ι. (2008).  Επίδραση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ποικιλότητα και τη σύνθεση της ιχθυοπανίδας σε φυσικές και τεχνητές λίμνες του δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής.... Βόλος, 133 - 133.
Μάζαρης, Α., Καλλιμανης Α., Τζανόπουλος Ι., Σγαρδέλης Σ., & Παντής Ι. (2008).  Η ποικιλότητα των ανώτερων ταξινομικών ομάδων ως υποκατάστατο δείκτης της αφθονίας των ειδών. (Δημόπουλος, Π., Παντής Ι. Δ., Τζανουδάκης Δ., & Βαγενάς Δ., Ed.).Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών.
Καλλιμανης, Α., Μάζαρης Α., Τζανόπουλος Ι., Halley J.., Παντής Ι., & Σγαρδέλης Σ. (2008).  Σχέση μεταξύ της έκτασης, της ποικιλότητας ενδιαιτημάτων και του πλούτου ειδών. (Δημόπουλος, Π., Παντής Ι., Τζανουδάκης Δ., & Βαγενάς Δ., Ed.).Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών. 149 - 160.

Σελίδες

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.