Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 11 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Δημόπουλος, Π  [Clear All Filters]
2008
Δημόπουλος, Π., Παντής Ι. Δ., Βαγενάς Δ., & Τζανουδάκης Δ. (2008).  Αειφορική διαχείριση προστατευόμενων περιοχών.
Δράκου, Ε., Μπόμπορη Δ., Καλλιμανης Α., Μάζαρης Α., Σγαρδέλης Σ., & Παντής Ι. (2008).  Επίδραση της δομής του τοπίου στην ποικιλότητα και τη σύνθεση της ιχθυοπανίδας σε οικοσυστήματα γλυκών νερών του δικτύου NATURA 2000.. (Δημόπουλος, Π., Παντής Ι. Δ., Τζανουδάκης Δ., & Βαγενάς Δ., Ed.).Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών.
Μάζαρης, Α., Καλλιμανης Α., Τζανόπουλος Ι., Σγαρδέλης Σ., & Παντής Ι. (2008).  Η ποικιλότητα των ανώτερων ταξινομικών ομάδων ως υποκατάστατο δείκτης της αφθονίας των ειδών. (Δημόπουλος, Π., Παντής Ι. Δ., Τζανουδάκης Δ., & Βαγενάς Δ., Ed.).Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών.
Καλλιμανης, Α., Μάζαρης Α., Τζανόπουλος Ι., Halley J.., Παντής Ι., & Σγαρδέλης Σ. (2008).  Σχέση μεταξύ της έκτασης, της ποικιλότητας ενδιαιτημάτων και του πλούτου ειδών. (Δημόπουλος, Π., Παντής Ι., Τζανουδάκης Δ., & Βαγενάς Δ., Ed.).Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών. 149 - 160.
2005
Στεφανάκη, Α., Κοκκίνη Σ., & Καρούσου Ρ. (2005).  Εξάπλωση και αιθέρια έλαια του Origanum onites L. στη Χίο. (Καμάρη, Γ., Μπαρέκα Π., Ψαράς Γ., Κωνσταντινίδης Θ., Δημόπουλος Π., & Κυπαρίσσης Α., Ed.).Πρακτικά του 10ου Συνεδρίου της Ελληνικής.... Ιωάννινα, CD (5 σελίδες) - CD (5 σελίδες).
Κουρέας, Δ., Χανλίδου Ε., Καρούσου Ρ., Λαναράς Θ., & Κοκκίνη Σ. (2005).  Εξάπλωση και αιθέρια έλαια του γένους Thymus στις προστατευμένες περιοχές Στρατονικό Όρος (GR1270005) και Εθνικός Δρυμός Βίκου - Αώου (GR2130001). (Καμάρη, Γ., Μπαρέκα Π., Ψαράς Γ., Κωνσταντινίδης Θ., Δημόπουλος Π., & Κυπαρίσσης Α., Ed.).Πρακτικά του 10υ Συνεδρίου της Ελληνικής.... Ιωάννινα, CD (5 σελίδες) - CD (5 σελίδες).
Κοκκίνη, Π., Κουρέας Δ., Χανλίδου Ε., Καρούσου Ρ., & Κοκκίνη Σ. (2005).  Τα φυτά του Όρους Στρατονικού (GR1270005) στα αριστοτελικά κείμενα. (Καμάρη, Γ., Μπαρέκα Π., Ψαράς Γ., Κωνσταντινίδης Θ., Δημόπουλος Π., & Κυπαρίσσης Α., Ed.).Πρακτικά του 10ου Συνεδρίου της Ελληνικής.... Ιωάννινα, CD (5 σελίδες) - CD (5 σελίδες).

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.