Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 4 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Βαγενάς, Δ  [Clear All Filters]
2008
Δημόπουλος, Π., Παντής Ι. Δ., Βαγενάς Δ., & Τζανουδάκης Δ. (2008).  Αειφορική διαχείριση προστατευόμενων περιοχών.
Δράκου, Ε., Μπόμπορη Δ., Καλλιμανης Α., Μάζαρης Α., Σγαρδέλης Σ., & Παντής Ι. (2008).  Επίδραση της δομής του τοπίου στην ποικιλότητα και τη σύνθεση της ιχθυοπανίδας σε οικοσυστήματα γλυκών νερών του δικτύου NATURA 2000.. (Δημόπουλος, Π., Παντής Ι. Δ., Τζανουδάκης Δ., & Βαγενάς Δ., Ed.).Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών.
Μάζαρης, Α., Καλλιμανης Α., Τζανόπουλος Ι., Σγαρδέλης Σ., & Παντής Ι. (2008).  Η ποικιλότητα των ανώτερων ταξινομικών ομάδων ως υποκατάστατο δείκτης της αφθονίας των ειδών. (Δημόπουλος, Π., Παντής Ι. Δ., Τζανουδάκης Δ., & Βαγενάς Δ., Ed.).Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών.
Καλλιμανης, Α., Μάζαρης Α., Τζανόπουλος Ι., Halley J.., Παντής Ι., & Σγαρδέλης Σ. (2008).  Σχέση μεταξύ της έκτασης, της ποικιλότητας ενδιαιτημάτων και του πλούτου ειδών. (Δημόπουλος, Π., Παντής Ι., Τζανουδάκης Δ., & Βαγενάς Δ., Ed.).Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών. 149 - 160.

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.