Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 24 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Γιάγκου, Μ  [Clear All Filters]
2012
Σάκουλα, Δ., Τίκα Ε., Παντζαρτζή Χ., Σκούρας Ζ., & Γιάγκου Μ. (2012).  Η ακινητοποίηση του βακτηριακού στελέχους S3/K σε υπόστρωμα ξύλου Populus alba αυξάνει σημαντικά την ικανότητα αναγωγής του Cr(VI) σε Cr(III). Πρακτικά 34ου Συνεδρίου Ελληνικής.... Τρίκαλα, 236 - 237.
Σάκουλα, Δ., Τίκα Ε., Παντζαρτζή Χ., Σκούρας Ζ., & Γιάγκου Μ. (2012).  Η ακινητοποίηση του βακτηριακού στελέχους S3/K σε υπόστρωμα ξύλου Populus alba αυξάνει σημαντικά την ικανότητα αναγωγής του Cr(VI) σε Cr(III). Πρακτικά 34ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών. Τρίκαλα, 236 - 237.
Τσολάκη, Ε., Γούναρη Ε., Αθανασίου Ε., Σιώτου Ε., Γιάγκου Μ., Αναγνωστόπουλος Α., et al. (2012).  Ο G-CSF περιορίζει τη διαδικασία της ίνωσης σε ζωικό μοντέλο χρόνιας ηπατικής βλάβης με πλειοτροπική δράση. Πρακτικά 34ου Συνεδρίου Ελληνικής.... Τρίκαλα, 312 - 313.
Τσολάκη, Ε., Γούναρη Ε., Αθανασίου Ε., Σιώτου Ε., Γιάγκου Μ., Αναγνωστόπουλος Α., et al. (2012).  Ο G-CSF περιορίζει τη διαδικασία της ίνωσης σε ζωικό μοντέλο χρόνιας ηπατικής βλάβης με πλειοτροπική δράση. Πρακτικά 34ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών. Τρίκαλα, 312 - 313.
2011
Σάκουλα, Δ., Παντζαρτζή Χ., Κοτταρά Α., Σκούρας Ζ., & Γιάγκου Μ. (2011).  Αναγωγή τουCr(VI) σε Cr(III) από το βακτηριακό στέλεχος S3/K. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Έδεσσα, 280 - 280.
Σάκουλα, Δ., Παντζαρτζή Χ., Κοτταρά Α., Σκούρας Ζ., & Γιάγκου Μ. (2011).  Αναγωγή τουCr(VI) σε Cr(III) από το βακτηριακό στέλεχος S3/K. 33ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. Έδεσσα, 280 - 280.
Παπαδοπούλου, Α., Γιάγκου Μ., Αθανασίου Ε., Καλογιαννίδης Π., Ζώγας Ν., Τσολάκη Ε., et al. (2011).  Μεσεγχυματικά κύτταρα μυελού των οστών (MSCs) σε προκλινικά μοντέλα ρευματοειδούς αρθρίτιδας: Θεραπευτικά, "Υπό όρους".. Περιλήψεις 22ου Πανελλήνιου Αιματολογικού.... 2, 119 - 119.
Παπαδοπούλου, Α., Γιάγκου Μ., Αθανασίου Ε., Καλογιαννίδης Π., Ζώγας Ν., Τσολάκη Ε., et al. (2011).  Μεσεγχυματικά κύτταρα μυελού των οστών (MSCs) σε προκλινικά μοντέλα ρευματοειδούς αρθρίτιδας: Θεραπευτικά, "Υπό όρους".. Περιλήψεις 22ου Πανελλήνιου Αιματολογικού Συνεδρίου. 2, 119 - 119.
2009
Καψαλά, Ν., Τέστα Θ., Κουρουνάκη Α.., & Γιάγκου Μ. (2009).  Επίδραση αντιοξειδωτικού παραγώγου τολφεναμικού οξέος στην εξέλιξη της πειραματικής αρθρίτιδας σε επίμυες. Πρακτικά 31ου Συνεδρίου Ελληνικής.... 132 - 132.
Σαρτσίδης, Α., Δροσοπούλου Ε., Γρηγορίου Μ., Μαρδίρης Θ., Γιάγκου Μ., Μπούρτζης Κ., et al. (2009).  Μικροβιακή ποικιλότητα στη λίμνη Ορεστιάδα. Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου.... 42 - 42.
Σαρτσίδης, Α., Δροσοπούλου Ε., Γρηγορίου Μ., Μαρδίρης Θ., Γιάγκου Μ., Μπούρτζης Κ., et al. (2009).  ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ. Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου της.... Αθήνα, 42 - 43.
Σαρτσίδης, Α., Δροσοπούλου Ε., Γρηγορίου Μ., Μαρδίρης Θ., Γιάγκου Μ., Μπούρτζης Κ., et al. (2009).  Μικροβιακή ποικιλότητα στη λίμνη της Καστοριάς. 2ο Πανελλήνιο συνέδριο της επιστημονικής.... Αθήνα,
Τσολάκη, Ε., Γιαννάκη E., Αθανασίου Ε., Παπαδοπούλου Α., Κουκούλιας Κ., Τσιτουρούδη Φ., et al. (2009).  Ο G-CSF περιορίζει τη διαδικασία ίνωσης σε ζωικό μοντέλο χρόνιας ηπατικής βλάβης με πλειοτροπική δράση. Haema. 12 (Suppl.1), 141 - 141.
Κουρελής, Α., Κοτζαμανίδης Χ., Τέστα Θ., Τζανετάκη-Λιτοπούλου Ε., Τζανετάκης Ν., & Γιάγκου Μ. (2009).  Προβιοτικές ιδιότητες βακτηρίων και ζυμών και ανοσοτροποποιητική τους δράση στο ραχιαίο αεροθύλακα και στον εντερικό βλεννογόνο. Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου.... 92 - 92.
Τέστα, Θ., & Γιάγκου Μ. (2009).  Προσδιορισμός διαφόρων ανοσοβιολογικών παραμέτρων στον κοκκιώδη φλεγμονώδη ιστό (pannus) στο ραχιαίο αεροθύλακα επίμυων. Πρακτικά 31ο Συνέδριο Ελληνική Εταιρεία.... 344 - 344.
Σαρτσίδης, Α., Δροσοπούλου Ε., Γρηγορίου Μ., Μαρδίρης Θ., Γιάγκου Μ., Τσιάμης Γ., et al. (2009).  Χαρακτηρισμός μικροβιακών κοινοτήτων της λίμνης Ορεστιάδας (Καστοριάς). Workshop on microbial metagenomics. Αγρίνιο,

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.