Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 35 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Αντωνοπούλου, Ε  [Clear All Filters]
2012
Ρουφίδου, Χ., García-fernández C., Αντωνοπούλου Ε., & Σαρροπούλου Ε. (2012).  Αναγνώριση τμηματικής ακολουθίας νέων γονιδίων και ανάλυση αφθονίας του mRNA τους με QPCR στα πρώιμα αναπτυξιακά στάδια της τσιπούρας Sparus aurata L.. 34o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Τρίκαλα, 230 - 231.
Ρουφίδου, Χ., García-fernández C., Αντωνοπούλου Ε., & Σαρροπούλου Ε. (2012).  Αναγνώριση τμηματικής ακολουθίας νέων γονιδίων και ανάλυση αφθονίας του mRNA τους με QPCR στα πρώιμα αναπτυξιακά στάδια της τσιπούρας Sparus aurata . 34o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών. Τρίκαλα, 230 - 231.
Μαυρογιάννης, Ν., Φειδάντσης Κ., Καϊτετζίδου Ε., Κοτζαμάνης Ι., & Αντωνοπούλου Ε. (2012).  Επίδραση σιτηρεσίων εμπλουτισμένων με ταυρίνη στη βιοχημική καταπόνηση και τους αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς στο λαυράκι (Dicentrarchus larbax). 34o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Τρίκαλα, 138 - 139.
Μαυρογιάννης, Ν., Φειδάντσης Κ., Καϊτετζίδου Ε., Κοτζαμάνης Ι., & Αντωνοπούλου Ε. (2012).  Επίδραση σιτηρεσίων εμπλουτισμένων με ταυρίνη στη βιοχημική καταπόνηση και τους αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς στο λαυράκι (Dicentrarchus larbax). 34o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών. Τρίκαλα, 138 - 139.
Κεντεποζίδου, Ε., Φειδάντσης Κ., Χατζηφώτης Σ., & Αντωνοπούλου Ε. (2012).  Επίδραση της ασιτίας και επανασίτισης σε αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς του λαυρακιού (Dicentrarchus larbax). 34o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Τρίκαλα, 102 - 103.
Κεντεποζίδου, Ε., Φειδάντσης Κ., Χατζηφώτης Σ., & Αντωνοπούλου Ε. (2012).  Επίδραση της ασιτίας και επανασίτισης σε αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς του λαυρακιού (Dicentrarchus larbax). 34o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών. Τρίκαλα, 102 - 103.
2011
Καϊτετζίδου, Ε., Βράσκου Γ., Planas J.. V., & Αντωνοπούλου Ε. (2011).  Επίδραση ανοσολογικών παραγόντων στην έκφραση των υποδοχέων που ενεργοποιούνται από πολλαπλασιαστές των υπεροξειδιοσωμάτων (PPAR) σε κυτταρική σειρά της τσιπούρας (Sparus aurata, Linnaeus 1758).. 33Ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... 98 - 99.
Τσεργά, Ε., Κουσίδου Ε., Χατζηφώτης Σ., & Αντωνοπούλου Ε. (2011).  Επίδραση της λιπιδικής σύστασης του σιτηρεσίου στο ήπαρ ανήλικων ατόμων κρανιού (Argyrosomus regius).. 33Ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Έδεσσα, 324 - 325.
Τσεργά, Ε., Κουσίδου Ε., Χατζηφώτης Σ., & Αντωνοπούλου Ε. (2011).  Επίδραση της λιπιδικής σύστασης του σιτηρεσίου στο ήπαρ ανήλικων ατόμων κρανιού (Argyrosomus regius).. 33Ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστημών.. Έδεσσα, 324 - 325.
Αντωνοπούλου, Ε., & Τσίκληρας Α. (2011).  Το στεροειδές επαγωγής της τελικής ωρίμασης των τελεόστεων (17α,20β-2ΟΗ-προγεστερόνη) δεν συνδέεται απαραίτητα με την περίοδο γεννοβολίας στα ψάρια: Η περίπτωση του γληνιού (Tinca tinca). «4ο Διεθνές Συνέδριο Υδροβιολογίας –.... Βόλος,
2010
Χούρη, Ε., Λάζου Α., Χατζηφώτης Σ., & Αντωνοπούλου Ε. (2010).  Αξιολόγηση δεικτών καταπόνησης στο έντερο της συναγρίδας, Dentex dentex (Linnaeus, 1758) μετά τη μερική αντικατάσταση ιχθυάλευρων με σόγια. “14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ”. Πειραιάς, 229 - 232.
Καϊτετζίδου, Ε., Crespo D.., Βράσκου Γ., Planas J., & Αντωνοπούλου Ε. (2010).  Γονιδιακή έκφραση στο μυϊκό ιστό της τσιπούρας (Sparus aurata, Linnaeus, 1758) μετά από πρόκληση ενεργοποίησης της μη ειδικής ανοσίας. “14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ”. Πειραιάς, 221 - 224.
Χρούμπη, Σ., Rimmer G., Sanders M., Hill T., Αντωνοπούλου Ε., & Κατσιαδάκη Ι. (2010).  Έλεγχος της αξιοπιστίας του Ελέγχου Φυλετικής Ανάπτυξης στα Ψάρια (Fish Sexual Development Test, FSDT) χρησιμοποιώντας το αγκαθερό (Gasterosteus aculeatus). 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Πειραιάς, 107 - 110.
Δεσπότη, Σ., Ρουφίδου Χ., Χατζηφώτης Σ., & Αντωνοπούλου Ε. (2010).  Επαγωγή πρωτεϊνικών δεικτών στρες στο λαβράκι, Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) κατά την ασιτία και την επανασίτιση. “14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ”. Πειραιάς, 213 - 216.
2009
Τρύφωνος, Μ., Αντωνοπούλου Ε., Παπαευθυμίου Χ., & Θεοφιλίδης Γ. (2009).  Επίδραση φυτοπροστατευτικών ενώσεων στη σύσπαση του κόλπου της καρδιάς της τσιπούρας. «9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωκεανογραφίας και.... Πάτρα, 1303 - 1306.
Φειδάντσης, Κ., Αντωνοπούλου Ε., & Μιχαηλίδης Β. (2009).  Εποχικές επιδράσεις στην αερόβια ικανότητα της τσιπούρας, Sparus aurata. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωκεανογραφίας και.... ΠΑΤΡΑ, 722 - 722.
Αντωνοπούλου, Ε., Καϊτετζίδου Ε., Μπαστάκης Ε., Μπαχαρίδης Π., & Φουντουλάκη Ε. (2009).  Η υποκατάσταση των ιχθυελαίων με φυτικά έλαια επηρεάζει τη σύσταση λιπαρών οξέων, την έκφραση των PPAR και τη φυσιολογία του ήπατος της τσιπούρας. «9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωκεανογραφίας και.... Πάτρα, 1167 - 1171.
Γεωργίου, Δ., Μπόμπορη Δ. Χ., Αντωνοπούλου Ε., & Στεργίου K. I. (2009).  Στοιχεία αναπαραγωγής των κυπρινοειδών Alburnus macedonicus και Carassius gibelio στη λίμνη Δοϊράνη. 31: 46 - 47.
2008
Τρύφωνος, Μ., Παπαευθυμίου Χ., Αντωνοπούλου Ε., & Θεοφιλίδης Γ. (2008).  In vitro αξιολόγηση της δράσης οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων στην αυτόματη σύσπαση του κόλπου της καρδιάς στην τσιπούρα (Sparus aurata). 30o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Θεσσαλονίκη, 486 - 487.
Αϊβαζίδης, Κ., Αμπατζόπουλος Θ., Βώκου Δ., Στεργίου Κ., Αντωνοπούλου Ε., Βλαχονάσιος Κ., et al. (2008).  Αξιολόγηση του νέου προγράμματος προπτυχιακών σπουδών και στοιχεία σχετικά με τις σπουδές στο Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.. Τόμος Περιλήψεων 30ου Ετήσιου Συνεδρίου.... 10 - 11.
Τριανταφυλλίδης, Α.., Αντωνοπούλου Ε., Καλαφατάκης Σ., & Μάρκου Κ. (2008).  Γενετική ανάλυση πληθυσμών του γληνιού (Tinca tinca). 30o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Θεσσαλονίκη, 480 - 481.
Μπαστάκης, Ε. Γ., Καϊτετζίδου Ε., Φουντουλάκη Ε., & Αντωνοπούλου Ε. (2008).  Έκφραση των PPAR στο ήπαρ της τσιπούρας (Sparus aurata) μετά από μερική υποκατάσταση των ιχθυελαίων με έλαια φυτικής προέλευσης. 30o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Θεσσαλονίκη, 336 - 337.
Καϊτετζίδου, Ε., Βράσκου Γ., Planas J.. V., & Αντωνοπούλου Ε. (2008).  Εμπλοκή των υποδοχέων που ενεργοποιούνται από πολλαπλασιαστές υπεροξειδιοσωμάτων (PPAR) στη μη ειδική ανοσία της τσιπούρας (Sparus aurata). 30o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Θεσσαλονίκη, 150 - 151.
Καϊτετζίδου, Ε., Μπαχαρίδης Π., Planas J.. V., & Αντωνοπούλου Ε. (2008).  Επίδραση της νηστείας/επανασίτισης και της χορήγησης ινσουλίνης σε μεταβολίτες στην τσιπούρα (Sparus aurata). 30o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής.... Θεσσαλονίκη, 152 - 153.
Καϊτετζίδου, Ε., Κουρκούνη Ε., Γαπκιάδη Ι., Μπαστάκης Ε. Γ., & Αντωνοπούλου Ε. (2008).  Οι PPARs σε καλλιεργούμενα είδη ψαριών: Επίδραση διατροφικών προκλήσεων. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας.... Θεσσαλονίκη, (CD) - (CD).

Σελίδες

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.