Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 96 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Lanaras, T  [Clear All Filters]
2004
Kokkini, S., Hanlidou E., Karousou R., & Lanaras T. (2004).  Clinal variation of Mentha pulegium essential oils along the climatic gradient of Greece. Journal of Essential Oil Research. 16, 588-593.
Kokkini, S., Karousou R., Hanlidou E., & Lanaras T. (2004).  Essential oil composition of Greek (Origanum vulgare ssp. hirtum) and Turkish (O. onites) oregano: A tool for their distinction. Journal of Essential Oil Research. 16, 334-338.
Gkelis, S., Michaloudi E., Vardaka E., Katsiapi M., Pantelidakis K.., Lanaras T., et al. (2004).  Lakes Volvi and Koronia: Stability?. Proceedings of the 1st Symposium of....
Gkelis, S., Lanaras T., & Sivonen K.. (2004).  Occurrence and concentration of microcystins in waterbodies in Greece. Sixth International Conference on Toxic.... Bergen, Norway, 46 - 46.
Gkelis, S., Harjunpää V., Lanaras T., & Sivonen K.. (2004).  Screening waterbodies in Greece for microcystins with HPLC, ELISA and PP1: Comparison of methods. Sixth International Conference on Toxic.... Bergen, Norway, 75 - 75.
Cook, C.M., Vardaka E., & Lanaras T. (2004).  Toxic cyanobacteria in Greek freshwaters, 1987-2000: Occurrence, toxicity, and impacts in the Mediterranean region [Toxische cyanobaketerien in Su?gew?assern Griechenlands 1987-2000: Vorkommen toxizitat und beeinflussungen im Mittelmeergebiet]. Acta Hydrochimica et Hydrobiologica. 32, 107-124.
2003
Vardaka, Ε., Gkelis S., Moustaka M.., & Lanaras T. (2003).  Biotoxins in freshwaters of Greece as a hazard– The case of microcystins.. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συμπόσιου.... Χερσόνησος, Κρήτη, 241 - 241.
Moustaka, M.., Tryfon Ε., Vardaka Ε., Gkelis S., & Lanaras T. (2003).  The problem of water quality in Lake Kastoria: what has been learned and what has been done?. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συμπόσιου.... Χερσόνησος, Κρήτη, 240 - 240.

Σελίδες

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.