Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 103 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Συντάκτης is Alexander Triantafyllidis  [Clear All Filters]
2016
Kavakiotis, I., Triantafyllidis A., Tsoumakas G., & Vlahavas I. (2016).  Ensemble Feature Selection using Rank Aggregation Methods for Population Genomic Data. (Bassiliades, N., Bikakis A., Vrakas D., Vlahavas I., & Vouros G., Ed.).the 9th Hellenic ConferenceProceedings of the 9th Hellenic Conference on Artificial Intelligence - SETN '16.
2014
Karaiskou, N.., Tsakogiannis A.., Gkagkavouzis K.., Papika S.., Latsoudis P.., Kavakiotis I.., et al. (2014).  Greece: A balkan subrefuge for a remnant red deer (cervus elaphus) population. Journal of Heredity. 105, 334-344.
Karaiskou, N.., Tsakogiannis A.., Gkagkavouzis K.., Papika S.., Latsoudis P.., Kavakiotis I.., et al. (2014).  Greece: A Balkan Subrefuge for a Remnant Red Deer (Cervus Elaphus) Population. Journal of Heredity. 105(3), 334 - 344.
Kavakiotis, I., Triantafyllidis A., Tsoumakas G., & Vlahavas I. (2014).  Lecture Notes in Computer ScienceArtificial Intelligence: Methods and ApplicationsFeature Evaluation Metrics for Population Genomic Data. (Hutchison, D., Kanade T., Kittler J., Kleinberg J. M., Kobsa A., Mattern F., et al., Ed.).8445, 436 - 441.
Tsaparis, D.., Karaiskou N.., Mertzanis Y.., & Triantafyllidis A. (2014).  Non-invasive genetic study and population monitoring of the brown bear (Ursus arctos) (Mammalia: Ursidae) in Kastoria region - Greece. Journal of Natural History.
Kavakiotis, I., Triantafyllidis A., Samaras P., Voulgaridis A., Karaiskou N., Konstantinidis E., et al. (2014).  Pattern discovery for microsatellite genome analysis. Computers in Biology and Medicine. 46, 71 - 78.
Kavakiotis, I.., Triantafyllidis A., Samaras P.., Voulgaridis A.., Karaiskou N.., Konstantinidis E.., et al. (2014).  Pattern discovery for microsatellite genome analysis. Computers in Biology and Medicine. 46, 71-78.
2011
Triantafyllidis, A., Kobler A., Maes G. E., Van geystelen A., Hellemans B., Nolte A., et al. (2011).  Bioinformatic development and validation of candidate genes for personality traits in a small benthic fish, Cottus perifretum.. FWO Sixth International Symposium on "Eco.... Leuven, Belgium,
Triantafyllidis, A., Alexandri P.., Karaiskou N., Chatzinikos E.., Abatzopoulos T.J., & Triantaphyllidis C.D.. (2011).  Control of releases of farmed game birds in Greece based on genetic tests. XXXth IUGB Congress and PERDIX XIII. Barcelona, Spain, 188 - 188.
Triantafyllidis, A., Bobori D.C., Koliamitra C., Gbandi E., Mpanti M., Petriki O., et al. (2011).  DNA barcoding analysis of fish species diversity in four north Greek lakes. Mitochondrial DnaMitochondrial DNA. 22, 37-42.
Karaiskou, N., Lappa M., Kalomoiris S., Oikonomidis G., Psaltopoulou C., Abatzopoulos T.J., et al. (2011).  Genetic monitoring and effects of stocking practices on small Cyprinus carpio populations. Conservation Genetics. 12, 1299-1311.
Karaiskou, N., Tsakogiannis A., Parnitha's o.., Papika S., Latsoudis P., Pantis J., et al. (2011).  Genetic monitoring of the red deer population (Cervus elaphus) of mountain Parnitha. 5th International Biogeography Society.... Heraklion, Crete, Greece,
Garcia-Vazquez, E.., Perez J.., Martinez J.. L., Pardiñas A.. F., Lopez B.., Karaiskou N., et al. (2011).  High level of mislabeling in Spanish and Greek hake markets suggests the fraudulent introduction of African species. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 59, 475-480.

Σελίδες

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.