Τι νέο υπάρχει?       English version

Δημοσιεύσεις

Export 21 results:
Συντάκτης Τίτλος Τύπος [ Έτος(Asc)]
Filters: Keyword is Oxidative stress  [Clear All Filters]
2013
Bouki, E.., Dimitriadis V.. K., Kaloyianni M.., & Dailianis S.. (2013).  Antioxidant and pro-oxidant challenge of tannic acid in mussel hemocytes exposed to cadmium. Marine Environmental Research. 85, 13-20.
Patetsini, E.., Dimitriadis V.. K., & Kaloyianni M.. (2013).  Biomarkers in marine mussels, Mytilus galloprovincialis, exposed to environmentally relevant levels of the pesticides, chlorpyrifos and penoxsulam. Aquatic Toxicology. 126, 338-345.
Barlaka, E.., Ledvényiová V.., Galatou E.., Ferko M.., Slávka Č., Ravingerová T.., et al. (2013).  Delayed cardioprotective effects of wy-14643 are associated with inhibition of mmp-2 and modulation of bcl-2 family proteins through PPAR-α activation in rat hearts subjected to global ischaemia-reperfusion1. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 91, 608-616.
Feidantsis, K.., Anestis A.., & Michaelidis B.. (2013).  Seasonal variations of anti-/apoptotic and antioxidant proteins in the heart and gastrocnemius muscle of the water frog Pelophylax ridibundus. Cryobiology. 67, 175-183.
Anestopoulos, I.., Kavo A.., Tentes I.., Kortsaris A., Panayiotidis M.., Lazou A., et al. (2013).  Silibinin protects H9c2 cardiac cells from oxidative stress and inhibits phenylephrine-induced hypertrophy: potential mechanisms. Journal of Nutritional Biochemistry. 24,
Antonopoulou, E.., Kentepozidou E.., Feidantsis K.., Roufidou C.., Despoti S.., & Chatzifotis S.. (2013).  Starvation and re-feeding affect Hsp expression, MAPK activation and antioxidant enzymes activity of European Sea Bass (Dicentrarchus labrax). Comparative Biochemistry and Physiology - A Molecular and Integrative Physiology. 165, 79-88.

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.