Γλώσσες

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 χρήστες και 1 επισκέπτης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Αθήνα 26-12-1948
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Τομέας Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ, 541 24 Θεσσαλονίκη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 2310 - 998251
Fax: 2310 – 998379
e-mail: jdiamant@bio.auth.gr
 
ΣΠΟΥΔΕΣ
• 1966 - Απολυτήριο Λυκείου
6ο Λύκειο Αθηνών 
• 1971 - Πτυχίο Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας 
Φυσικομαθηματική Σχολή , Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών .
• 1972-1973  - Εξειδίκευση σε θέματα ορυκτολογίας πετρογραφίας
• Ινστιτούτο Dolomieu (Σχολή Γεωλογίας) του Πανεπιστημίου της Grenoble 
 
• 1980-1981 Μεταπτυχιακό στην φωτοερμηνεία και τηλεπισκόπηση 
 Ινστιτούτο ITC Enschede ,Ολλανδία 
 
• 1983 - Διδακτορικό δίπλωμα
- Τομέας Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ.
- Θέμα διδακτορικής διατριβής: "Δομή και δυναμική των Ελληνικών φρυγανικών οικοσυστημάτων", 
- Επιβλέπων: Καθ. Νικόλαος Σ. Μάργαρης.
 
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
• 1967-1969: Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.
 
Ερευνητική δραστηριότητα
Στα πλαίσια της ερευνητικής μου δραστηριότητας στον Τομέα  Βοτανικής ,και στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής μου όσο και στα πλαίσια ευρύτερης ερευνητικής δραστηριότητας (δεν είχε αρχίσει η προκήρυξη ερευνητικών προγραμμάτωντης), τα θέματα στα οποία εργάσθηκα αφορούσαν μετρήσεις παραμέτρων φρυγανικών οικοσυστημάτων όπως βιομάζα και φαινολογικές εκδηλώσεις στην Αττική αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδος (Πάρος, Κρήτη, Αιτωλοακαρνανία, Λακωνία) σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες του μεσογειακού περιβάλλοντος, τον συγχρονισμό των φαινολογικών τους εκδηλώσεων σε σχέση με τις διακυμάνσεις των κλιματικών μεταβλητών, καθώς και τις αποκρίσεις σ’ αυτές, τη διανομή τους στον ευρύτερο χώρο, σε σχέση με το μητρικό πέτρωμα τη δυνατότητα χρήσης τους ως βιοδεικτών για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης κ.λπ. Ακόμη, ως συνέχεια και συνέπεια της παραπάνω ερευνητικής δραστηριότητας υπήρξε η συμμετοχή σε ομάδες μελέτης των προβλημάτων της διαχείρισης μεσογειακών βοσκοτόπων, του φαινομένου της ερημοποίησης.
 
Εκπαιδευτική δραστηριότητα
Στο ίδιο διάστημα συμμετείχα και στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τομέα Βοτανικής  με επίβλεψη εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και με επίβλεψη και καθοδήγηση της ερευνητικής δραστηριότητας ομάδων φοιτητών. 
• 1976 Μάρτιος - 1979 Απρίλιος Εργαστήριο Βοτανικής  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  Συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος Γενικής Βοτανικής, ως βοηθός  σε φοιτητές των τμημάτων Βιολογίας και Φαρμακευτικής. Αρχή εκπόνησης Διδακτορικής διατριβής 
• 1979–σήμερα: Τομέας Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ 
 
Από τον Απρίλιο 1979 καθήκοντα βοηθού στον νεοσύστατο τότε Τομέα Οικολογίας, ενώ μετά την απονομή του διδακτορικού διπλώματος τον Δεκέμβριο 1983 ορκίστηκα ως επιμελητής. Στα χρόνια της θητείας μου, μου ανατέθηκαν διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο των μαθημάτων του Τομέα «Οικολογία», καθώς και στο διατομεακό μάθημα «Χερσαίο Περιβάλλον και Οργανισμοί». 
Εκτοτε στα πλαίσια της αναμόρφωσης των μαθημάτων του τμήματος , μου ανατέθηκαν διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο των μαθημάτων «Εφαρμοσμένη Οικολογία» και έπειτα με το τρέχον πρόγραμμα «Χαρτογραφία», «Αρχές Αειφορίας και Διαχείρισης» μετά την συνταξιόδότηση της συναδέλφου Κας Μ Πυροβέτση και σε συνδιδασκαλία με συναδέλφους το μάθημα «Χερσαίο Περιβάλλον και Οργανισμοί». Αναλόγως των επιλογών των φοιτητών επίσης συμμετέχω και στη διδασκαλία των μαθημάτων «Μικροβιολογία και Βιολογία Περιβάλλοντος» στο τμήμα Χημικών Μηχανικών ,και «Χημεία και Βιολογία Περιβάλλοντος « στο τμήμα Μηχανολόγων μηχανικών . Τέλος συμετέχω και σε διαλέξεις σε αλλοδαπούς και έλληνες φοιτητές στο πλαίσιο των προγραμμάτων ERASMUS / SOCRATES. Ασκώ επίσης  διοικητικό έργο ως μέλος επιτροπών του Τομέα και του Τμήματος, όπως «εγκαταστάσεων Σταυρού» , «5ου ορόφου» και «ασκήσεων υπαίθρου» του τμήματος».
 Συμμετείχα σε εξεταστικές επιτροπές 4 προπτυχιακών και 4 μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, καθώς και 3 διδακτορικών διατριβών. Ανέλαβα την επίβλεψη, μόνος ή σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους του Τμήματος, 2 προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (η μία έχει ολοκληρωθεί) και 4 μεταπτυχιακών (οι δύο έχουν ολοκληρωθεί). Ορίστηκα μέλος τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών 2 διδακτορικών διατριβών (η μία έχει ολοκληρωθεί). Ακόμη, συμμετείχα ως έμπειρος ερευνήτης σε πέντε ερευνητικά προγράμματα, δύο εκ των οποίων δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Σε τρία εκ των ολοκληρωθέντων ήμουν επιστημονικός υπεύθυνος. 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• Συμμετοχή στην εκπαίδευση τριτοετών και τεταρτοετών φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1992-93, 1993-94 και 1994-95 στα μαθήματα Εφαρμοσμένη Οικολογία, Οικολογία Ι και Οικολογία ΙΙ.
• Διαλέξεις και ασκήσεις πεδίου με θέμα «Δειγματοληψία χερσαίων ζώων» (Sampling terrestrial animals) σε έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές της «Ευρωπαϊκής τάξης» που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Βιολογίας κατά το θερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1999-00, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS. Οργάνωση και επίβλεψη πρακτικών ασκήσεων των ίδιων φοιτητών στο τέλος του εξαμήνου.
• Διαλέξεις και τις εργαστηριακές ασκήσεις του διατομεακού μαθήματος του 6ου εξαμήνου «Χερσαίο Περιβάλλον και Οργανισμοί» από το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 μέχρι σήμερα.
• Συμμετέχω στο νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, με τίτλο «Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευομένων Περιοχών».
Επίβλεψη προπτυχιακών / μεταπτυχιακών διπλωματικών, διδακτορικών διατριβών
• Επίβλεψη Ντούβλη Παναγιώτα προπτυχιακή 
• Επίβλεψη Μπάκα Κωνσταντίνα (1999) Πιστοποίηση και αρχές ανάπτυξης συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στον χώρο των επιχειρήσεων –βιομηχανιών και του δασικού φυσικού περιβάλλοντος (150σελ) Μεταπτυχιακή  
• Επίβλεψη Παπαιώαννου Αριστοτέλης (2000) « Οι γυρεόκοκκοι ως μέσο μεταφοράς γονιδίων στο τοπίο»  Μεταπτυχιακή 
• Συνεπίβλεψη ΧΑΙΡΙΣΤΑΝΙΔΗΣ  ΣΤ. (2001)  Μελέτη της βόσκησης και των επιδράσεών της σε περιαστικές περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης με τη χρήση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (G.I.S.)   (37 σελ.+παρ/μα) # Επιβλ.: Παντής Ι., Διαμαντόπουλος Ι. [47/01 (τ.Ο.)]
• ΣΚΕΜΠΡΗ Μ-Κ. (2004) Μελέτη της εποχιακής μεταβολής της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους και πιθανές επιπτώσεις στις φαινολογικές εκδηλώσεις σε ένα φρυγανικό οικοσύστημα στη Χαλκιδική.   (53 σελ.) # Επιβλ.: Διαμαντόπουλος Ι.Προπτυχιακή  [68/04(τ.Ο)]
• Συνεπίβλεψη ΚΟΥΣΕΡΑΣ Θωμάς 2009 μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας «Ποικιλότητα μικροοργανισμών του εδάφους. Συσχέτιση με τη δομή της κοινότητας των νηματωδών, μετά απο χειρισμούς οργανικής λίπανσης - άρδευσης». Συνεπιβλέπων: επίκ. καθ. Μ Αργυροπούλου
• Συνεπίβλεψη ΚΟΡΔΑΤΟΣ Χάρης 2009 μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του Θ. Κουσέρα με τίτλο «Ποικιλότητα μικροοργανισμών του εδάφους. Συσχέτιση με τη δομή της κοινότητας των νηματωδών, μετά απο χειρισμούς οργανικής λίπανσης - άρδευσης». Συνεπιβλέπων: επίκ. καθ. Ε. Παπαθεοδώρου 
• Συνεπίβλεψη ΠΑΡΑΝΟΥ – ΛΙΟΛΙΟΥ Παναγιώτα  2009 Ερημοποιημένες εκτάσεις σε εύκρατο κλίμα.Η περίπτωση της λεκάνης Φλώρινας – Κοζάνης 
• Επιβλέπων διδακτορικής διατριβής του Σ Πιρίντσου με τίτλο «Επιφυτικοί λειχήνες στον Ολυμπο».
• Επιβλέπων διδακτορικής διατριβής του Ν. Μονοκρούσου με τίτλο «Εκτίμηση ποιότητας βιολογικά καλλιεργούμενων εδαφών». .
• Μελος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του Α Δάμιαλη με τίτλο Πρότυπα Παραγωγής και Ατμοσφαιρικής Κυκλοφορίας Γυρεοκόκκων στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
** Για κάθε πρόγραμμα σημειώνονται οι εργασίες που χρηματοδοτήθηκαν από αυτό.
• Ιανουάριος 1993-Δεκέμβριος 1994: "Mediterranean desertification and Land Use" ("Ερημοποίηση και χρήσεις γής στη Μεσόγειο") MEDALUS II. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG XII). Υλοποίηση: Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, σε συνεργασία με άλλους φορείς. Υπεύθυνος αντικειμένου: Δρ. A.T. Grove, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Cambridge. Επιστ. Υπεύθυνος για το Τμήμα Βιολογίας: Δρ. Γ. Π. Στάμου.
• Ιανουάριος 2000-Ιούνιος 2001: “Εκτίμηση Βιολογικής Ποιότητας Εδαφών με νέες τεχνικές Υπολογιστικής Όρασης”. Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΕΝΕΔ 1999). Υλοποίηση: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ. Επιστ. Υπεύθυνος: Δρ. Π. Μαραγκός (καθηγ. ΕΜΠ). 
Από το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκαν οι εργασίες Γ2, Δ11, Δ12 και μέρος της εργασίας Δ16.
• Ιανουάριος 2003–Δεκέμβριος 2007: “Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σύστηματος οικολογικού ελέγχου ποιότητας εδαφών με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογή στη βιολογική γεωργία”. Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΕΝΕΔ 2001). Υλοποίηση: Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επιστ. Υπεύθυνος: Δρ. Μ. Δ. Αργυροπούλου.
Από το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκαν οι εργασίες Β16, Β17, Γ4, Δ17, Δ18, Δ20 και Δ24. Στο πλαίσιο του προγράμματος ολοκληρώθηκαν 4 διδακτορικές διατριβές, οι 2 εκ των οποίων εκπονήθηκαν στο Τμήμα Βιολογίας.
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1. MEDALUS I (Mediterranean Desertification and Land Use). 4th International Meeting, Thessaloniki 1992.
2. 4th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, April 1993, Thessaloniki. (Συμμετοχή με μία ανακοίνωση)
3. 15ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Απρίλιος 1993, Φλώρινα-Καστοριά. (Συμμετοχή με μία ανακοίνωση)
4. 16ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Βόλος 1994. (Συμμετοχή με μία ανακοίνωση)
5. MEDALUS II (Mediterranean Desertification and Land Use). Third Group Meeting and Scientific Conference, Athens, 18-24 May 1994. (Συμμετοχή με ένα πόστερ)
6. 17ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Πάτρα 1994. (Συμμετοχή με μία ανακοίνωση)
7. EURECO '95 (7th European Ecological Congress). Organized by the European Ecological Federation, the Hungarian Biological Society and the Hungarian Academy of Sciences. 20-25 August 1995, Budapest. (Συμμετοχή με μία ανακοίνωση)
8. 8th European Ecological Congress (EURECO '99). September 1999, Halkidiki, Greece. (Συμμετοχή με δύο ανακοινώσεις)
9. 9th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions. May 2002, Thessaloniki, Greece. (Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και συμμετοχή με δύο ανακοινώσεις)
10. Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων Θεσσαλονίκη, 27-28 Σεπτεμβρίου 2003. 
11. 10th MEDECOS Conference, 25 April-1 May, Rhodes, Greece. 
12. 3ο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας και Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας. Ιωάννινα, 16-19 Νοεμβρίου. (Συμμετοχή με ένα πόστερ)
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ
Α. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Α1. Διαμαντόπουλος Ι. (1983). Δόμη και Διανομή των Ελληνικών φρυγανικών οικοσυστημάτων. Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1983.
Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
 
Β1. Arianoutsou M., Diamantopoulos J. & N.S. Margaris ,1980. Fire behaviour of Ceratonia siliqua.Separata  de Portugaliae Acta Biologica,Vol XVI No 14,pp67-74
Β2. Diamantopoulos J.& N.S. Margaris,1981 Flowering times and flower colors in the flora of Greece Phyton (Austria) 21(2):241-244 
Β3. Diamantopoulos J & N.S.Margaris,1981 The transition of Euphorbia acanthothamnos from the winter to the summer form Flora 171:315-328
Β4. Diamantopoulos ,J.,Pirintsos, S., Laundon ,J R ,Vokou,D., 1992 The epiphytic lichens around Thessaloniki (Greece) asindicators of Sulfur-dioxide pollution Lichenologist 2463-71 Part 1  Times cited 17 (20090
Β5. Pirintsos,S A ,Vokou, D., Diamantopoulos J.,Galloway D.J.,1993. An Assessment of the sampling procedure for estimating air-pollution using epiphytic lichens as indicators Lichenologist 25165-173 Part 2 Times cited 13 (2009)
Β6. Pirintsos,S.A.; Diamantopoulos,J.; Stamou,G.P.,1993, Analysis of the Vertical-Distribution of Epiphytic Lichens on Pinus-Nigra (Mount-Olympus, Greece) Along an Altitudinal Gradient Vegetatio 109, 1, 63-70 Times cited 12 (2009)
Β7. Diamantopoulos,J.; Pirintsos,S.A.; Margaris,N.S.; Stamou,G.P. ,1994, Variation in Greek phrygana vegetation in relation to soil and climate J. VEG. SCI. 5, 3, 355-360 times cited 8(2009) 
Β8. Pirintsos,S.A.; Diamantopoulos,J.; Stamou,G.P. 1995 Analysis of the distribution of epiphytic lichens within homogeneous Fagus sylvatica stands along an altitudinal gradient (Mount Olympos, Greece) Vegetatio 116 (1):33-40  Times cited 15 (2009)
Β9. Pirintsos,S.A.; Diamantopoulos,J.; Stamou,G.P.,1996, Hierarchical Analysis of the relationshipbetween spatial distribution and abundance of epiphytic lichens (Mnt olympos-Greece) Vegetatio122 (1) 95-106 Times cited 5 (2009)
Β10. Kosmas,C.; Danalatos,N.; Cammeraat,L.H.; Chabart,M.; Diamantopoulos,J.; Farand,R.; Gutierrez,L.; Jacob,A.; Marques,H.; Martinez-Fernandez,J.; Mizara,A.; Moustakas,N.; Nicolau,J.M.; Oliveros,C.; Pinna,G.; Puddu,R.; Puigdefabregas,J.; Roxo,M.; Simao,A.; Stamou,G.; Tomasi,N.; Usai,D.; Vacca,A. 1997, The effect of land use on runoff and soil erosion rates under Mediterranean conditions CATENA, 29, 1, 45-59  Times cited 108 (2009)
Β11. Detsis, V., Diamantopoulos , J., and  Kosmas ,C., 2000 Collembolan assemblagew in Lesvos –Greece. Effects of differences in vegetation and precipitation Acta Oecologica-International Iournal of Ecology 21(2) :149-159 Times cited 9 (2009) 
 
Β12. Monokrousos N., Papatheodorou E.M., Diamantopoulos J. & Stamou G.P. (2004) Temporal and spatial variability of soil chemical and biological variables in a Mediterranean shrubland. Forest Ecology & Management 202, 83-91. Times sited 15   
 
Β13. Monokrousos N., Papatheodorou E.M., Diamantopoulos J. & Stamou G.P. (2006) Soil quality variables in organically and conventionally cultivated field sites. Soil Biology & Biochemistry 38, 1282-1289.  Times sited 11
 
Β14. Monokrousos N., Bobori D., Tsiafouli M., Boutsis G., Chalkos D., Vlachodimos K., Kladas E., Blake K., Pyrovetsi M., Papatheodorou E.M., Sgardelis S., Symeonidis L. & Diamantopoulos J. (2009). Evaluation of ecological soil properties as indicators of flying ash deposition from lignite power plants in the Florina-Kozani basin. Fresenius Environmental Bulletin 7, 1289-1294. Times sited 0  
 
Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΡΙΣΗ
Γ1. A. Dalaka, E. Papatheodorou, G. Iatrou, T. Mardiris, J. Pantis, S. Sgardelis, C. Lanara Cook, T. Lanaras, M. Argyropoulou, K. J. Diamantopoulos and G. P. Stamou (2002). Differing responses of Greek Mediterranean Plant Communities to Climate and the Combination of Grazing and Fire. In: Mediterranean desertification: a mosaic of processes and responses, (edit. N. A. Geeson, C. J. Brandt, J. B. Thornes), 440 p. 
Γ2. Papatheodorou E.M., Monοkrousos N., Chalkos D., Karris G., Argyropoulou M., Vokou D., Diamantopoulos J. and G.P. Stamou (2002). Biological and biochemical parameters distinguishing soil microsites under different Mediterranean shrub species. In: Zdruli P., Steduto P. and Kapur S.(eds), 7th International Meeting on Soils with Mediterranean Type of Climate (Selected Papers), 37-44.
Γ3. Tsiafouli M., Monokrousos N., Papatheodorou E., Argyropoulou M., Sgardelis St., Diamantopoulos I. and G.P. Stamou (2004). Organic agriculture and soil quality. In: Arianoutsou M. and V.P. Papanastasis (eds), Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems (MEDECOS), Millpress, Rotterdam.
Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 
Δ1. Ν. Μονοκρούσος, Δ. Χάλκος, Γ. Καρρής, Ε. Παπαθεοδώρου, Μ. Αργυροπούλου, Γ.Π. Στάμου και Ι. Διαμαντόπουλος (2001). Βιοχημικά εδαφικά χαρακτηριστικά σε υποβαθμισμένη διάπλαση αειφύλλων. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Χίος 2001.
Δ2. E. M. Papatheodorou, N. Monokrousos, D. Halkos, G. Karris, M. Argyropoulou, D. Vokou, I. Diamantopoulos and G. P. Stamou (2001). Discrimination of soils under different mediterranean shrub species in relation to biochemical parameters. 76th International Meeting on Soils with Mediterranean Type of Climate-“Preserving the Mediterranean Soils in the third Millennium”. Valenzano (Bari), Italy, 23-28 September 2001.
Δ3. Παπαθεοδώρου Ε., Αργυροπούλου Μ., Διαμαντόπουλος Ι., Μονοκρούσος Ν., Τσιαφούλη Μ., Τακούδης Φ., Σκεπετάρη Μ. & Στάμου Γ.Π. (2003). Χρήση βιολογικών παραμέτρων στην αποτίμηση της ποιότητας των εδαφών. Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων 27-28 Σεπτεμβρίου 2003, Θεσσαλονίκη.
Δ4. Tsiafouli M., Monokrousos N., Papatheodorou E., Argyropoulou M., Sgardelis St., Diamantopoulos I. and G.P. Stamou (2004). Organic agriculture and soil quality. 10th MEDECOS Conference, 25 April-1 May, Rhodes, Greece.
 
.
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
• Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων
• Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών
• Ελληνική Οικολογική Εταιρεία (τέως μέλος Δ.Σ.)
• Ελληνική Βοτανική Εταιρεία (τέως μέλος Δ.Σ.)
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ KAI AΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 
Α. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Α1.      Ι. Διαμαντόπουλος  (1983). Δομή και  Διανομή των Ελληνικών φρυγανικών οικοσυστημάτων. Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1983.
Μετά τις μελέτες των Η.Μooney για την Καλιφόρνια και του Ν. Σ.  Μάργαρη για την Ελλάδα υποστηριζόταν ότι τα φρυγανικά οικοσυστήματα αποτελούν τα φυσικά οικοσυστήματα που συναντώνται προς το ξηρό άκρο της διαβάθμισης όσον αφορά την ετήσια βροχόπτωση (περίπου 400 mm) στο μεσογειακό κλίμα και δεν αποτελούν προϊόν της υποβάθμισης συστημάτων αειφύλλων σκληροφύλλων, τα οποία σύμφωνα με τους παραπάνω μελετητές καταλαμβάνουν το υγρό τμήμα της διαβάθμισης, βρίσκονται δηλαδή σε θέσεις με μεσογειακό μεν κλίμα αλλα με ετήσια βροχόπτωση μεγαλύτερη των 600 mm .
Η υπόθεση εργασίας ότι «τα φρυγανικά οικοσυστήματα αποτελούν τη φυσική βλάστηση για το ξηρό τμήμα της διαβάθμισης της ετήσιας βροχόπτωσης για το μεσογειακό κλίμα και όχι προϊόντα υποβάθμισης» έγινε προσπάθεια να αποδειχθεί με την μελέτη της δομής των Ελληνικών φρυγανικών οικοσυστημάτων, Α. σε επίπεδο σύστασης ειδών Β. Λειτουργικών χαρακτηριστικών και προσαρμογών. Περαιτέρω διερευνάται η έκταση την οποία καταλαμβάνουν στον Ελληνικό χώρο τα οικοσυστήματα αυτά και γίνεται προσπάθεια εκτίμησης της παλαιοβοτανικής καταγωγής τους για τον Ελληνικό χώρο. 
Οσον αφορά την δομή σε είδη των φρυγανικών οικοσυστημάτων και τους παράγοντες οι οποίοι την ελέγχουν, με κριτήριο τη χλωριδική ομοιότητα σχηματίζονται 3 ομάδες. Η επεξεργασία με τον συντελεστή συσχέτισης σε σειρά του  Spearman  έδειξε ότι αυτή η ομαδοποίηση σχετίζεται περισσότερο με τη μέση ετήσια θερμοκρασία του αέρα (rs=+0,49)
Εμφανίζεται σύγκλιση μεταξύ των Ελληνικών φρυγανικών οικοσυστημάτων και αυτών της Καλιφόρνιας και Χιλής σε ιδιότητες που εξαρτώνται από το κλίμα και τέτοιες είναι στην περίπτωσή μας , οαριθμός των ειδών ανά μονάδα επιφάνειας του εδάφους και το μέγεθος των φύλλων. Σε άλλες όμως ιδιότητες  οι οποίες αποτελούν και έκφραση του γενετικού δυναμικού των φυτικών πληθυσμών   όπως, παρουσία αγκαθιών και προσαρμογές στις συνθήκες ξηρασίας, παρατηρείται απόκλιση . Απόκλιση όμως εμφανίζουν όλες οι περιοχές αν συγκριθούν με την Νότιο Αφρική , πράγμα που δείχνει ότι παρά την κλιματική και φυσιoγνωμική ομοιότητα δεν υπάρχει βαθύτερη εξελικτική σύγκλιση. 
 
 
 
Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
Β1. Arianoutsou M., Diamantopoulos J. & N.S. Margaris (1980) Fire behaviour of Ceratonia siliqua.Separata  de Portugaliae Acta Biologica,Vol XVI No 14,pp67-74
Impact Factor περιοδικού (20): χχχχ Διεθνείς ετεροαναφορές: 
Στην εργασία αυτή ερευνώνται μερικές παράμετροι της συμπεριφοράς του παραπάνω  είδους (Χαρουπιά) απέναντι στη φωτιά. 
Ελέγχθηκαν (1) η πιθανή δράση της φωτιάς στην ενεργοποίηση της φύτρωσης των σπερμάτων (2) η παρουσία αναστολέων της φύτρωσης στο έδαφος όπου φύεται η χαρουπιάμε βιοδοκιμή και η ανενεργοποίηση τους και (3) η ευφλεκτότητα του φυτού
Διαπιστώθηκε ότι (1) η φωτιά δεν ενεργοποιεί την φύτρωση,(2) δεν υπάρχουν θερμοευαίσθητοι αναστολείς της φύτρωσης και (3) η ευφλεκτότητα της C.siliqua εξαρτάται από την ηλικία των κλάδων. Ο Παράγοντας αυτός πιθανόν επηρεάζει το περιεχόμενό τους σε νερό. 
Β2 Diamantopoulos J.& N.S. Margaris,1981 Flowering times and flower colors in the flora of Greece Phyton (Austria) 21(2):241-244 
Impact Factor περιοδικού (2006): 3.381 Διεθνείς ετεροαναφορές: 13
 
 Στην εργασία αυτή αναλύονται δεδομένα σχετικά με τις περιόδους άνθισης και το χρώμα  των λουλουδιών στην Ελλάδα. Κατ’αρχήν διαπιστώθηκε ότι ο Μάϊος  είναι ο μήνας που ανθίζουν τα περισσότερα είδη φυτών στην Ελλάδα και ακολουθεί ο Ιούνιος . Το χρώμα των ανθέων που επικρατεί είναι το κίτρινο και ακολουθεί το λευκό .
Επίσης βρέθηκε ότι στην ορεινή Ελλάδα  το μέγιστο της ανθοφορίας είναι μετατοπισμένο κατά ένα μήνα ,ενώ το επκρατούν χρώμα είναι το λευκό αντί του κίτρινου. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στη μεγαλύτερη συμμετοχή του υπεριώδους φωτός στο φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας στα μεγάλα υψόμετρα.
 
Β 3 Diamantopoulos J & N.S.Margaris,1981 The transition of Euphorbia acanthothamnos from the winter to the summer form Flora 171:315-328
Στην εργασία αυτή εξετάζεται η μετατροή που συμβαίνει στο φυτό Euphorbia acanthothamnos  στη φύση την άνοιξη, που είναι το τέλος της υγρής περιόδου. 
Τα χειμερινά φύλλ πέφτουν και τυτόχρονα εμφανίζονται τα θερινά.Πριν την πτώση τους εξάγεται προς το υπόλοιπο φυτό περισσότερο από το  60%του αζώτου τους.
Την ίδια περίοδο συμβαίνει στους βλαστούς επιμήκυνση,αποξύλωση και σχηματισμός φελλού που προστατεύει το φυτό απ΄τις απώλειες νερού του καλοκαίρι. 
Με κατάλληλο πειραματικό χειρισμό  και αποφλοίωση έγινε προσπάθεια διακοπής της ροής των φωτοσυνθετικών προϊόντων από τη φωτοσυνθετική μονάδα προς το κέντρο του φυτού. Ετσι αποδείχθηκεκαι διαπιστώθηκε ποσοτικά ότι για την μετατροπή από την χειμερινή στη θερινή μορφή των των φωτοσυνθετικών μονάδων χρησιμοποιείται ενέργεια και από το υπόλοιπο φυτό. Η ενέργεια αυτή πρέπει να είχε μεταφερθεί από τις φωτοσυνθετικές μονάδες σε προηγούμενες της αποξύλωσης φάσεις.
 
Β4 Margaris N S, Adamandiadou S, Siafaka L & J Diamantopoulos (1984). Nitrogen and Phosphorus content in plant species of Mediterranean ecosystems in Greece Vegetatio 55:29-35.
Impact Factor περιοδικού (2006): XXXX Διεθνείς ετεροαναφορές: XXX
Παρά την σημαντική φυσιογνωμική ομοιότητα των κυρίαρχων μορφών βλάστησης των οικοσυστημάτων μεσογειακού τύπου ,υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ των επιμέρους περιοχών όταν εξεταστούν βαθύτερα ορισμένοι χαρακτήρες . ετσι στη ν εργασία αυτή μελετάται η περιεκτικότητα σε άζωτο και φωσφόρο των εδαφών πέντε Ελληνικών περιοχών καθώς και των φύλλων 14 αειφύλλων σκληροφύλλων,29 εποχιακά διμορφικών,8 φυλλοβόλων και 25 ποωδών ειδών τα οποία συναντώνται σε οικοσυστήματα μεσογειακού τύπου στη  Ελλάδα.
Από την εργασία αυτή προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα.
1. Το περιεχόμενο σε άζωτο και φωσφόρο των Ελληνικών περιοχών ,διαφέρει από εκείνο των περιοχών ανάλογου κλίματος Καλιφόρνιας,Χιλής ,Αυστραλίας και Ν.Αφρικής 
2. Τα φύλλα των αειφύλλων σκληροφύλλων έχουν μικρότρη ποσότητα αζώτπου και φωσφόρου από εκείνα των φρυγάνων.
3. Τα φύλλα των φυλλοβόλων καθώς και το υπέργειο μέρος των ποωδών δείχνουν παραπλήσιες τιμές με αυτές των εποχιακά διμορφικών .
4. Ο λόγος N/P παρουσιάζεται σταθερός σε όλους τους τύπους των μελεητθέντων φυτών. .
5. Τα μεσογειακά οικοσυστήματα της Ελλάδος στους χαρακτήρες που ελέγχθηκαν μοιάζουν μόνον με αυτά της Καλιφόρνιας,ενώ παρουσιάζουν σημαντικές διαφορες μ’εκείνα του Νοτίου ημισφαιρίου.
Β 5 Arianoutsou M & J Diamantopoulos ,1985 Comparative phenology of of five dominant plant species in maquis and phrygana ecosystems in Greece. Phyton Austria 25(1) 77-85 
Στην εργασία αυτή συγκρίνονται οι φαινολογικές εκδηλώσεις πέντε φυτικών ειδών τα οποία κυριαρχούν στα οικοσυστήματα αειφύλλων σκληροφύλλων και φρυγάνων και γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί ο τρόπος κατανομής των φωτοσυνθετικών προΐόντων στις διάφρες δραστηριότητες στην διάρκεια του χρόνου.
Διαπιστώθηκε ότι και οι δύο ομάδες φυτών παρουσιάζουν μεγίστη δραστηριότητα την άνοιξη αλλά ο τρόπος που κατανέμουν τα φωτοσυνθετικά προϊόντα είναι διαφορετικός.Ετσι στα αείφυλλα σκληρόφυλλα η αύξηση των βλαστών ,η άνθιση και η έκπτυξη των νέων φύλλων συμβαίνουν περίπου ταυτόχρονα ,ενώ στα φρύγανικά είδη που εξετάζονται στην εργασία αυτή συμβαίνουν διαδοχικά η μία κατόπιν της άλλης.
**Μέρος των αποτελεσμάτων της εργασίας αυτής προέρχονται από τη διδακτορική διατριβή.
Β 6 Diamantopoulos J, Pirintsos S, Laundon J R & D Vokou (1992). The epiphytic lichens around Thessaloniki Greece as indicators of SO2 pollution. Lichenologist 24 :63-71
Impact Factor περιοδικού (2006): xxx Διεθνείς ετεροαναφορές: xx
Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι λειχήνες για την εκτίμηση της έντασης της αέριας ρύπανσης στη ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ,καθώς είναι γνωστό ότι οι οργανισμοί αυτοί είναι κατ’εξοχήν δείκτες αέριας ρύπανσης εξαιτίας της ευαισθησίας τους στο διοξείδιο του θείου.
Καταγράφηκε η επιφυτική λειχηνοχλωρίδα σε 21 συστάδες πεύκης,φυτεμένες γύρω από την πόλη,με δειγματοληψία που γινόταν στο ύψος του στήθους.Βρέθηκαν εικοσι-ένα είδη λειχήνων,με διαφορετική κατανομή στις επιμέρους πευκοσυστάδες.
Οι 21 σταθμοί με βάση την χλωριδική σύσταση και με την χρήση ανάλυσης πολλών μεταβλητών χωρίστηκαν σε 4 ομάδες.Κάθε μία χαρακτηρίζει μια ζώνη στην ευρύτερη περιοχή μελέτης,από την πλέον επιβαρυμένη με ρυπαντικό φορτίο μέχρι την πλέον καθαρή.
Η πλέον επιβαρυμένη ζώνη θεωρήθηκε το κέντρο της Θεσσαλονίκης όπου με βάση το σχέδιο δειγματοληψίαςπου εφαρμόσθηκε δεν βρέθηκαν επιφυτικοί λειχήνες.Τα πλέον ανθεκτικά είδη που βρέθηκαν στην δεύτερη ζώνη,θεωρήθηκαν τα Physcia adsendens,Xanthoria parietina και Rinodina Pyrina.Τα πλέον ευπαθή είδη που χαρακτήρισαν την τέταρτη ζώνη ήταν τα:Hypogymnia physodes,Pseudevernia furfuracea και Physcia aipolia.Παρ’ότι σύμφωνα και με τα ευρήματα άλλων Ελλήνων ερευνητών τα φαινόμενα όξινης βροχής στη Βόρειο Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα έντονα,τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής δείχνουν ότι υπάρχει πρόβλημα αέριας ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και μάλιστα κατά την διεύθυνση των επικρατούντων ανέμων.
 
 
6.2.7 Pirintsos S. A.,Vokou D.,Diamantopoulos J & D. J. Galloway ,1993.An assessment of the sampling procedure for estimating air pollution using lichens as indicators.Lichenologist 25:165-173
Impact Factor Περιοδικού Διεθνείς  ετεροαναφορές 
 
Στην εργασία αυτή διερευναται το κατά πόσον η θέση της δειγματοληψίας πάνω στον κορμό του δένδρου (δηλ στο ύψος του στήθους ή στην βάση) επηρεάζει το αποτέλεσμα που λαμβάνουμε εάν χρησιμοποιηθούν οι λειχήνες για τον χαρακτηρισμό του βαθμού ρύπανσης μιάς περιοχής.Δείχθηκε ότι η δειγματοληψία στη βάση του κορμού δίνει αποτελέσματα με καλύτερη διακριτική ικανότητα ανάμεσα στις διάφορες τοποθεσίες.Τούτο οφείλεται στο ότι οι συνθήκες στην βάση των δέντρων ευνοούν την εμφάνιση περισσοτέρων ειδών και με μεγαλύτερη κάλυψη απ’ότι στο ύψος του στήθους.Η επιπλέον αυτή πληροφορία οδηγεί σε λεπτομερέστερη ταξινόμηση των σταθμών και ευχέστερη παρακολούθηση τους για μεταβολές οι οποίες είναι δυνατόν να προκύψουν στο μέλλον.Επιπλέον διαπιστώθηκαν αδυναμίες του Δείκτη Ατμοσφαιρικής Καθαρότητας (ΙΑP) ο οποίος αποτελούσε για πολλά χρόνια (και ενδεχόμενα θα εξακολουθήσει) να αποτελεί την κλασσική μέθοδο προσέγγισης αυτών των θεμάτων.
 
6.2.8  Pirintsos S.A.,Diamantopoulos J.,& G. P. Stamou ,1993 Analysis of the vertical distribution of epiphytic lichens on Pinus nigra (Mount Olympos,Greece) along an altitudinal gradient Vegetario 109:63-70
Impact Factor Περιοδικού Διεθνείςετεροαναφορές 
Η εργασία αυτή αφορά την μελέτη της δομής της βιοκοινότητας των επιφυτικών λειχήνων επί του είδους Pinus nigra κατά μήκος της διαβάθμισης του υψομέτρου από τα 750 έως τα 1510 μ. του όρους Όλυμπος.Ταυτόχρονα μελετήθηκε και ο τρόπος με τον οποίο μεταβάλλεται η βιοκοινότητα αυτή κατά μήκος του κορμού των δέντρων.Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι πολλών μεταβλητών (DCA-TWINSPAN).
Διαπιστώθηκε ότι ο κρίσιμος παράγων ο οποίος επηρεάζει την ετερογένεια της βιοκοινότητας στον χώρο είναι η θέση επί του κορμού του δέντρου επί του οποίου αναπτύσσεται η κοινότητα ,και λιγότερο η μεταβολή του υψομέτρου.Επίσης βρέθηκε ότι παρουσιάζεται ένας οικότονος στα 1200 μ.Οι παράγοντες αυτοί (θέση επί του κορμού του δέντρου,υψόμετρο) θεωρείται ότι αποτελούν συνιστώσες άλλων επι μέρους παραγόντων όπως θερμοκρασία,υγρασία αέρα,ένταση φωτισμού,θρεπτικά στοιχεία του κορμού,οι οποίοι όμως δεν είναι δυνατόν να μετρηθούν υπό τις παρούσες συνθήκες.Επίσης έγινε επεξεργασία των δεδιμένων αυτής της εργασίας με τον συντελεστή αλληλεπίδρασης και έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις δύο προηγούμενες εργασίες ούτως ώστε να καθορισθούν τα κατάλληλα ως δείκτες αέριας ρύπανσης είδη.
 
6.2.9  Diamantopoulos J.,S.A.Pirintsos,N.S.Margaris & G.P.Stamou,1994 Variation in Greek Phrygana vegetation in relation to soil and climate. J Vegetation Sci 5:355-360
Impact Factor Περιοδικού Διεθνείςετεροαναφορές 
 
Τα φρύγανικά οικοσυστήματα παρά το μάλλον μικρό ποσοστό (13%) που βρέθηκε να καταλαμβάνουν στη συνολική έκταση της χώρα, διατηρούν την σημασία τους ως αντικείμενο μελέτης διότι :
Α) Στη Νότια Ελλάδα όπου απαντώνται κυρίως,το ποσοστό αυτό γίνεται πολύ μεγαλύτερο
Β) Στα μέρη που απαντούν συνιστούν έναν αξιόλογο βιοτικό πόρο και υπό τις παρούσες συνθήκες (κτηνοτροφία) αλλά και κάτω από άλλη οπτική (αρωματικά φυτά,εναλλακτικές και ήπιες μορφές ενέργειας) και 
Γ) Κατέχουν ιδιάζουσα θέση στην πορεία των διεργασιών υποβάθμισης και επημοποίησης αλλά και αντίστριφα αναβάθμισης.
Στην εργασία αυτή στην οποία παρουσιάζεται μέρος των ευρημάτων της διδακτορικής διατριβής ,μελετάται η μεταβολή της σύνθεσης σε είδη και της δομής της βιοκοινότητος σε εννέα Ελληνικές περιοχές στις οποίες επικρατεί η βλάστηση φρυγάνων και γίνεται προσπάθεια να συσχτετιστούν οι παρακάτω παράμετροι με δέσμη αβιοτικών παραγόντων που αφορούν το κλίμα και το έδαφος.
Φαινεται πως η διανομή των φρυγανικών οικοσυστημάτων σχετίζεται πιο πολύ με εδαφικούς παρά με κλιματικούς παράγοντες αντίθετα με ότι αναμενόταν και αυτό αποδίδεται στην έντονη και παρατεταμένη ανθρωπογενή επίδραση που εξαφάνισε την αρχική ποικιλότητα που οφειλόταν σε κλιματικούς παράγοντες.
 
6.2.10  Pirintsos S.A.,J.Diamantopoulos & G.P. Stamou.,1995 Analysis of the distribution of epiphytic lichens within homogeneous Fagus sylvatica L. stands along an altitudinal gradient (Mount Olympos ,Greece).Vegetatio 116:33-40
Impact Factor Περιοδικού Διεθνείςετεροαναφορές 
 
Επειδή τόσο εξαιτίας του χημισμού του φλοιού όσο και εξαιτίας της διαμόρφωσης της κόμης,οι περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν κάτω από αυτήν διαφέρουν από το ένα δενδρώδες είδος στο άλλο ,κρίθηκε σκόπιμο να εξετασθεί το πρότυπο διανομής στον χώρο των επιφυτικών λειχήνων σε ένα άλλο κυρίαρχο δενδρώδες είδος του Ολύμπου,την οξυά.
Μελετήθηκαν οι τέσσερεις μεγαλύτερες συστάδες του είδους που εκτείνονταν από ύψος 930 έως 1500 μ. και βρίσκονται σε πλαγιές με ΝΑ έκθεση.Στο είδος αυτό (Οξυά) αποδεικνύεται ότι το πρότυπο διανομής των επιφυτικών λειχηνών , εξαρτάται πιο πολύ από το τοπογραφικό υψόμετρο και όχι από την θέση επί του κορμού όπως στο πεύκο.
 
6.2.11 Pirintsos S.A.,J.Diamantopoulos & G.P.Stamou ,1996 Hierarchical analysis of the relationship between spatial distribution and abundance of epiphytic lichens fron Mt Olympos (Greece). A test of the core-satellite hypothesis. Vegetatio 122(1):95-106 
Impact Factor Περιοδικού Διεθνείς  ετεροαναφορές  5
 
Η υπόθεση των πυρήνικών και δορυφορικών ειδών προβλέπει ότι σε μια ευρύτερη περιοχή δειγματοληψίας τα είδη σχηματίζουν δύο ομάδες.Μία η οποία περιέχει ευρέως διαδεδομένα είδη που εμφανίζουν και μεγάλη αφθονία στις κατά τόπους θέσεις (πυρηνικά) και μία στην οποία ανήκουν είδη σπάνια και εμφανιζόμενα κατά τόπους (δορυφορικά).
Στόχος της εργασίας αυτής είναι να ερευνήσει κατά πόσον τα είδη των επιφυτικών λειχηνών που υπάρχουν στον Όλυμπο ακολουθούν ένα τέτοιο πρότυπο.
Η διερεύνηση αυτή γίνεται πρώτη φορά για τους λειχήνες.Συμπεραίνεται ότι μερικά μόνο είδη μπορούν να χαρακτηριστούν είτε πυρηνικά είτε δορυφορικά.Τα υπόλοιπα δεν ακολουθούν εμφανές πρότυπο κατανομής.Για όσα το ακολουθούν αυτό φαίνεται να συνδέεται  με την στρατηγική αναπαραγωγής.
 
**Μέρος των αποτελεσμάτων της εργασίας αυτής προέρχονται από τη διδακτορική διατριβή
 
Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ
Γ1. Νικόλαος Μονοκρούσος & Ιωάννης Διαμαντόπουλος 2008 Χρήση Εδαφολογικών Βιολογικών Δεικτών για την εκτίμηση της κατάστασης του χερσαίου περιβάλλοντος Στο «Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων περιοχών» Εκδότες Π. Δημόπουλος,Ι Δ Παντής,Δ Τζανουδάκης,Δ Βαγενάς.Εκδοτικός οικος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΠΑΣ
Γ2. A. Dalaka, E. Papatheodorou, G. Iatrou, T. Mardiris, J. Pantis, S. Sgardelis, C. Lanara Cook, T. Lanaras, M. Argyropoulou, J. Diamantopoulos and G. P. Stamou (2001). Differing responses of Greek Mediterranean Plant Communities to Climate and the Combination of Grazing and Fire. In: Mediterranean desertification: a mosaic of processes and responses, (edit. N. A. Geeson, C. J. Brandt, J. B. Thornes), 440 p. 
Στην εργασία αυτή επιχειρείται μία σύνθεση των αποτελεσμάτων που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος MEDALUS στις περιοχές του Χορτιάτη, των Πετραλώνων και της Θεσσαλίας, καθώς επίσης και η σύγκριση τους με αντίστοιχα αποτελέσματα από άλλα μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα της Καλιφόρνιας, της Χιλής και της Ισπανίας. Διερευνήθηκαν τα αποτελέσματα της βόσκησης και της φωτιάς στα θρεπτικά του εδάφους και στη χλωριδική σύνθεση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η βόσκηση επιδρά σε συγκεκριμένα είδη κυρίως, όπως π.χ. ο θάμνος Q. coccifera, ενώ η φωτιά ή οι διορθωτικές ενέργειες, όπως η αναδάσωση, επιδρούν κυρίως στη χλωριδική σύνθεση και τη δομή των βιοκοινοτήτων.
Γ3. Papatheodorou E.M., Monοkrousos N., Chalkos D., Karris G., Argyropoulou M., Vokou D., Diamantopoulos J. and G.P. Stamou (2002). Biological and biochemical parameters distinguishing soil microsites under different Mediterranean shrub species. In: Zdruli P., Steduto P. and Kapur S.(eds), 7th International Meeting on Soils with Mediterranean Type of Climate (Selected Papers), 37-44.
Στην εργασία αυτή διερευνώνται οι αλλαγές που επιφέρει σε εδαφικές παραμέτρους η κάλυψη του εδάφους από διαφορετικά φυτικά είδη. Συλλέχθηκαν εδαφικά δείγματα από τον χώρο κάτω από 5 θαμνώδη είδη καθώς και από τον κενό από θαμνώδη βλάστηση χώρο. Τα  φυτικά είδη ανήκαν στις δύο κυρίαρχες στρατηγικές των φυτών των Μεσογειακών συστημάτων (αείφυλλα σκληρόφυλλα και φρύγανα). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μία από τις σημαντικές εδαφικές παραμέτρους, βάσει των οποίων διαφοροποιούνται οι διάφορες μικροθέσεις, είναι η ικανότητα των εδαφικών βακτηρίων να μεταβολίζουν τις διάφορες πηγές άνθρακα, ενώ η μυκητική βιομάζα μπορεί να διακρίνει το φτωχό από το πλουσιότερο έδαφος. Τέλος, το οργανικό Ν και ο μικροβιακός C αποτελούν κριτήριο διάκρισης του εδάφους κάτω από τα φρυγανικά και κάτω από τα αείφυλλα σκληρόφυλλα είδη. 
Γ4. Tsiafouli M., Monokrousos N., Papatheodorou E., Argyropoulou M., Sgardelis St., Diamantopoulos I. and G.P. Stamou (2004). Organic agriculture and soil quality. In: Arianoutsou M. and V.P. Papanastasis (eds), Ecology, Conservation and Management of Mediterranean Climate Ecosystems (MEDECOS), Millpress, Rotterdam.
Σε μια εφάπαξ δειγματοληψία καταγράφηκε πληθώρα εδαφικών χημικών και βιολογικών παραμέτρων σε οργανικές καλλιέργειες σπαραγγιού με διαφορετικό χρόνο ένταξης σε καθεστώς βιολογικής καλλιέργειας, σε συμβατική καλλιέργεια σπαραγγιού καθώς και στους φυτοφράχτες, που περιβάλλουν τις καλλιέργειες. Οι παράμετροι που προσδιορίστηκαν στα εδαφικά δείγματα αφορούσαν στη δομή και δραστηριότητα της μικροβιακής βιομάζας, στη διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων όπως Ca, Mg, K, P και ανόργανο Ν. Επιπλέον, προσδιορίστηκαν οι νηματώδεις τόσο σε επίπεδο οικογένειας όσο και σε επίπεδο τροφικής ομάδας, και υπολογίστηκαν οι δείκτες τροφικού πλέγματος των νηματωδών. Τα δείγματα των επιμέρους θέσεων δειγματοληψίας διαφοροποιήθηκαν με βάση το σύνολο των παραμέτρων. Οι οργανικές καλλιέργειες παρουσίασαν τιμές εδαφικών παραμέτρων ενδιάμεσες των φυτοφραχτών και της συμβατικής καλλιέργειας, ενώ η διάκριση μεταξύ των δύο φυτοφραχτών υπήρξε σαφής. Οι παράμετροι που ήταν κυρίως υπεύθυνες για τη διαφοροποίηση των δειγμάτων ήταν ο μικροβιακός C, ο ρυθμός ανοργανοποίησης C, η συγέντρωση Μg καθώς και η βιομάζα των βακτηριοφάγων, μυκητοφάγων και παρασιτικών νηματωδών.
 
Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Δ1. Ν. Μονοκρούσος, Δ. Χάλκος, Γ. Καρρής, Ε. Παπαθεοδώρου, Μ. Αργυροπούλου, Γ. Π. Στάμου και Ι. Διαμαντόπουλος (2001). Βιοχημικά εδαφικά χαρακτηριστικά σε υποβαθμισμένη διάπλαση αειφύλλων. Πρακτικά 23ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Χίος 2001.
Στόχος της εργασίας ήταν να ελεγχθεί αν τα διαφορετικά είδη θάμνων, μέσω της αρχιτεκτονικής τους και του οργανικού υλικού που παράγουν, διαφοροποιούν τη βιολογική δραστηριότητα και τα χημικά χαρακτηριστικά στα πρώτα εκατοστά του εδάφους. Δείγματα συλλέχθηκαν από τα πρώτα 5cm του εδάφους σε έναν μεσογειακό αγρό, και συγκεκριμένα κάτω από θάμνους των ειδών Q. coccifera, Juniperus sp., Globularia sp., Erica sp., Thymus sp., καθώς επίσης και στον κενό χώρο μεταξύ των θάμνων. Μελετήθηκαν οι ακόλουθες παράμετροι: μικροβιακή δραστηριότητα, μικροβιακή βιομάζα, βιομάζα μυκήτων, ρυθμός ανοργανοποίησης του άνθρακα, οργανικός άνθρακας, οργανικό και ανόργανο (αμμωνιακό και νιτρικό) άζωτο.
Δ2. E. M. Papatheodorou, N. Monokrousos, D. Halkos, G. Karris, M. Argyropoulou, D. Vokou, I. Diamantopoulos and G. P. Stamou (2001). Discrimination of soils under different mediterranean shrub species in relation to biochemical parameters. 76th International Meeting on Soils with Mediterranean Type of Climate-“Preserving the Mediterranean Soils in the third Millennium”. Valenzano (Bari), Italy, 23-28 September 2001.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προηγούμενης εργασίας (Δ11) ενώ στις μετρούμενες εδαφικές παραμέτρους έχει προστεθεί το μέγεθος των βακτηριακών πληθυσμών μετά από καλλιέργεια σε άγαρ, και η βακτηριακή δραστηριότητα, εκτιμούμενη μέσω της μεθόδου Biolog. Η μέθοδος αυτή εστιάζει στις διάφορες λειτουργικές ομάδες των βακτηρίων και έτσι μπορούμε να εκτιμήσουμε και τη βακτηριακή ποικιλότητα. 
Η εργασία επιλέχθηκε να ενταχθεί μετά από κρίση σε ειδικό τόμο του συνεδρίου (πρόκειται για την εργασία Γ2).
Δ3. Παπαθεοδώρου Ε., Αργυροπούλου Μ., Διαμαντόπουλος Ι., Μονοκρούσος Ν., Τσιαφούλη Μ., Τακούδης Φ., Σκεπετάρη Μ. & Στάμου Γ.Π. (2003). Χρήση βιολογικών παραμέτρων στην αποτίμηση της ποιότητας των εδαφών. Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων 27-28 Σεπτεμβρίου 2003, Θεσσαλονίκη.
Για να καταδειχθεί η σημασία της χρήσης των βιολογικών παραμέτρων για τον έλεγχο της ποιότητας των εδαφών, παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσματα από δημοσιευθείσες εργασίες, μεταξύ των οποίων και οι εργασίες Β13, Β14 και Γ2. Επί πλέον παρουσιάζονται αποτελέσματα από το ερευνητικό πρόγραμμα “Εκτίμηση Βιολογικής Ποιότητας Εδαφών με νέες τεχνικές Υπολογιστικής Όρασης” (ΠΕΝΕΔ 1999), που αφορούν τη συσχέτιση των βιολογικών παραμέτρων με παραμέτρους μικρομορφολογίας του εδάφους. Οι τελευταίες υπολογίστηκαν με τεχνικές ανάλυσης εικόνας εδαφικών τομών.
Δ4. Μονοκρούσος Ν., Τσιαφούλη Μ., Παπαθεοδώρου Ε., Αργυροπούλου Μ., Σγαρδέλης Σ., Διαμαντόπουλος Ι. & Στάμου Γ.Π. (2003). Βιολογική Γεωργία και Ποιότητα Εδάφους. Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων 27-28 Σεπτεμβρίου 2003, Θεσσαλονίκη.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις δύο πρώτες δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος “Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σύστηματος οικολογικού ελέγχου ποιότητας εδαφών με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογή στη βιολογική γεωργία”(ΠΕΝΕΔ 2001). Τα αποτελέσματα αφορούν τη διερεύνηση της ποιότητας του εδάφους βιολογικών καλλιεργειών σπαραγγιού, που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς βιολογικής καλλιέργειας εδώ και 5, 3.5, 2 και 1.5 έτη, και τη σύγκρισή τους με συμβατικές καλλιέργειες σπαραγγιών καθώς και με τα κοντινότερα φυσικά οικοσυστήματα (φυτοφράχτες). Μετρήθηκαν οι ακόλουθες παράμετροι: αφθονία των νηματωδών, μικροβιακή δραστηριότητα, μικροβιακή βιομάζα, οργανικός άνθρακας, οργανικό άζωτο, μικροβιακό άζωτο, ανόργανες μορφές αζώτου (NO3- και NΗ4+ ιόντα), ρυθμός ανοργανοποίησης του άνθρακα, συγκέντρωση του εκχυλίσιμου φωσφόρου, συγκεντρώσεις των εναλλακτικών ιόντων Κ, Mg, Ca.