Τι νέο υπάρχει?       English version

Biblio

Aristotle’s “History of marine invertebrates”

Cited by N/A

ΤίτλοςAristotle’s “History of marine invertebrates”
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2006
AuthorsVoultsiadou, E., & Vafidis D..
Conference NameProccedings of the 10th International...
VolumePatra
Pagination98 - 98
Date Published2006///
Publication Languageeng

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.