Τι νέο υπάρχει?       English version

Biblio

The biodiversity of the Mediterranean Sea: Estimates, patterns and threats

Cited by N/A

ΤίτλοςThe biodiversity of the Mediterranean Sea: Estimates, patterns and threats
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2010
AuthorsColl, M., Piroddi C., Steenbeek J., Kaschner Κ., Lasram F., Aguzzi J., Ballesteros E., Bianchi C., Corbera j., Dailianis T., Danovaro R., Estrada M., Froglia C., Galil B.., Gasol J., Gertwagen R., Gil J., Guilhaumon F., Kesner-Reyes K., Kitsos M., Koukouras A.., Lampadariou N., Laxamana E., López-fé D. L., Lotze H., Martin D., Mouillot D., Oro D.., Raicevich S., Rius-Barile J., Saiz-salinas J., San Vicente C., Somot S., Templado J., Turon X., Vafidis D.., Villanueva R., & Voultsiadou E.
Conference NameRapp. Comm. int. Medit.
Volume39
Pagination805 - 805
Date Published2010
Publication Languageeng

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.