Τι νέο υπάρχει?       English version

Biblio

Composition and antioxidant activity of Achillea coarctata and A. Grandıfolıa essential oils (Asteraceae)

Cited by N/A

ΤίτλοςComposition and antioxidant activity of Achillea coarctata and A. Grandıfolıa essential oils (Asteraceae)
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2010
AuthorsLazari, D.., Krigas N., & Hadjipavlou-Litina D..
Conference NamePhytochemical Society of Europe (PSE)......
Pagination57 - 57
Date Published2010/26//
Conference LocationIstanbul, Turkey
Publication Languageeng
Λέξεις κλειδιά21, ζ

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.