Τι νέο υπάρχει?       English version

Biblio

CULTURAL heritage and VHR satellite data

Cited by N/A

ΤίτλοςCULTURAL heritage and VHR satellite data
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2013
AuthorsLazaridou, M.. A.
SponsorSpace, A. European, Llc part. of Hexagon, Geosystems H., Frederick U., & Neapolis U.
Conference Name1st International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment, RSCy 2013
Volume8795
Conference LocationPaphos
Publication LanguageEnglish
ISBN Number0277786X (ISSN); 9780819496386 (ISBN)
Λέξεις κλειδιάArchaeological site, cultural heritage, Cultural heritages, digital image processing, Image processing, Monitoring and management, remote sensing, satellite data, Satellites, Technological advances, VHR satellite data
Abstract

The cultural heritage of a country includes, among other things, places, buildings and other monuments with historical value. It forms the identity of the country and is undoubtedly a national asset. For this reason, recording - documentation, protection, monitoring and management of cultural heritage is necessary. Different scientific and technological disciplines are involved in the study of cultural heritage. Photogrammetry and remote sensing, with their continuous scientific and technological advances, contribute substantially in this study. This paper refers to the above and includes a relevant example of Dodoni archaeological site, using VHR satellite data. © 2013 SPIE.

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.