Τι νέο υπάρχει?       English version

Biblio

Demographic characteristics, seasonal range and habitat topography of Balkan chamois population in its southernmost limit of its distribution (Giona mountain, Greece)

Cited by N/A

ΤίτλοςDemographic characteristics, seasonal range and habitat topography of Balkan chamois population in its southernmost limit of its distribution (Giona mountain, Greece)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsPapaioannou, H., Sgardelis S., Chondropoulos B., Vassilakis D., Kati V., & Dimopoulos P.
JournalJournal of Natural History
Volume49
Issue5-8
Pagination327 - 345
Date PublishedDec-02-2016
ISSN0022-2933
URLhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00222933.2013.869365
DOI10.1080/00222933.2013.869365

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.