Τι νέο υπάρχει?       English version

Διαδικασία εξέλιξης

Έγγραφα εκλογής για τη θέση του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Βιολογία Κυττάρου

Η θέση στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Κυττάρου» προκηρύχθηκε στο πλαίσιο της κατανομής 67 θέσεων στο Α.Π.Θ. σύμφωνα με την αριθμ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24-2-2016 Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26-2-2016 όμοιά της, οι οποίες κατανεμήθηκαν σε Τμήματα του Α.Π.Θ. στην αριθμ. 2925/6-5-2016 συνεδρίαση της Συγκλήτου

Στην κοινή συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας με το Εκλεκτορικό Σώμα,  (αριθμός συνεδρίασης 494/02-06-2017), το εκλεκτορικό σώμα επέλεξε τον κ. Δημήτριο Κοντογιάννη, να καταλάβει τη θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, στον Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Κυττάρου»

Tags: 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.