Τι νέο υπάρχει?       English version

Biblio

Evolutionary Biology of the Atlantic SalmonThe Brain-Pituitary-Gonad Axis in the Atlantic Salmon

Cited by N/A

ΤίτλοςEvolutionary Biology of the Atlantic SalmonThe Brain-Pituitary-Gonad Axis in the Atlantic Salmon
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsAntonopoulou, E., & Borg B.
Series EditorVladić, T., & Petersson E.
Number of Pages108 - 123
PublisherCRC Press
ISBN Number978-1-4665-9848-5
URLhttp://www.crcnetbase.com/doi/book/10.1201/b18721http://www.crcnetbase.com/doi/10.1201/b18721-8
DOI10.1201/b1872110.1201/b18721-8

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.