Τι νέο υπάρχει?       English version

Υπομονάδα

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ

Η Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στο διώροφο κτίριο όπου στεγάζονται όλες οι Γραμματείες της Σχολής Θετικών Επιστημών, δίπλα στο κτίριο Βιολογίας.

Οι ώρες υποδοχής κοινού είναι 12.00 - 13.00 καθημερινά. Δείτε εδώ τον τρόπο λειτουργείας της Γραμματείας λόγω των συνθηκών.

Διεύθυνση:
Κτίριο Γραμματειών Σ.Θ.Ε.
1ος όροφος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 998290
+M: info@bio.auth.gr

Διοικητικό προσωπικό

Αθηνά Βασιλειάδου - Γραμματεία Τμήματος - email: athbasil@bio.auth.gr

Ζωή Βενέτη - Βιβλιοθήκη Τμήματος - email: mountain@bio.auth.gr, τηλ.: 2310998388

Αφροδίτη Ζαμβρακίδου - Γραμματεία Τμήματος - email: azamv@bio.auth.gr

Ιωάννης Κέππας - Γραμματεία Τμήματος - email: ikeppas@bio.auth.gr

Ειρήνη Φατούρου - Γραμματεία Τμήματος - email: efatourou@bio.auth.gr

Υπηρεσίες Γραμματείας

Έκδοση/Χορήγηση Πιστοποιητικών, Βεβαιώσεων
 1. Κατάθεση αιτημάτων:
        α) Ενεργοί φοιτητές μπορούν να απευθύνονται :
            - Μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας ΑΠΘ https://students.auth.gr για χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών/βεβαιώσεων (με ψηφιακή υπογραφή).
            - Με αίτημα μέσω Κ.Ε.Π.
        β) Απόφοιτοι μπορούν να απευθύνονται:
 - Στη Γραμματεία του Τμήματος (καθημερινά, ώρα εξυπηρέτησης: 12:00 - 13:00) για την χορήγηση εντύπων πιστοποιητικών.

 - Μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας ΑΠΘ https://students.auth.gr για χορήγηση ψηφιακών πιστοποιητικών/βεβαιώσεων (με ψηφιακή υπογραφή), εφόσον έχουν διατηρήσει τον ιδρυματικό τους λογαριασμό.

- Με αίτημα μέσω Κ.Ε.Π. (βλ. http://www.kep.gov.gr )

Βάση της 1698/27-12-2012 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, οι απόφοιτοι για την έκδοση πιστοποιητικών υποχρεούνται να καταθέσουν σε λογαριασμό του ΑΠΘ  τα ακόλουθα ποσά για κάθε περίπτωση Πιστοποιητικών, Βεβαιώσεων):

  • Αντίγραφο πτυχίου 6€
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος 13€
  • Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος 13€
  • Αναλυτική βαθμολογία 6€
  • Λοιπά πιστοποιητικά 6€
  • Μεμβράνη προπτυχιακού/ μεταπτυχιακού/ διδακτορικού διπλώματος 32€

 Για προσωπικό του ΑΠΘ που υπηρετεί με σχέση εργασίας Δ.Δ. και Ι.Δ., δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ισχύει έκπτωση 50% με την προϋπόθεση απόδειξης της ιδιότητας τους.

Το παράβολο κατατίθεται στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό λογαριασμού:  
               5272-041780-361
               ΙΒΑΝ GR 8701722720005272041780361
               ΒΙC PIRBGRAAXXX

Δικαιούχος λογαριασμού: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το αποδεικτικό της κατάθεσης αποστέλλετε μαζί με την αίτηση στη Γραμματεία

      2. Παραλαβή πιστοποιητικών/βεβαιώσεων
           
- Παραλαβή από την Γραμματεία εργάσιμες ημέρες 12.00-13.00 (αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο).
            - Μέσω ΚΕΠ εφόσον το αίτημα υποβλήθηκε από εκεί.
            - Με courier (με χρέωση παραλήπτη).
            - Με απλό ταχυδρομείο.

     3. Γλώσσα - Μετάφραση - Σφραγίδα Χάγης

Όλα τα πιστοποιητικά εκδίδονται μόνο στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από:

 – Το παράρτημα διπλώματος (για διπλωματούχους) (Ελληνικά και Αγγλικά)   
  – Αναλυτική βαθμολογία (για ενεργούς φοιτητές) αποκλειστικά για αίτηση Erasmus (Αγγλικά)

 Η μετάφραση των πιστοποιητικών γίνεται με τη φροντίδα του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που η υπηρεσία/Ίδρυμα του εξωτερικού ζητάει να φέρει το πιστοποιητικό τη σφραγίδα της
 Χάγης (Apostille), τότε πρέπει να επικυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, www.damt.gov.gr Κτίριο Παλιάς Περιφέρειας, Ισόγειο. Διεύθυνση: Τάκη Οικονομίδη
και Καθ. Ρωσσίδη 11, Καλαμαριά. Υπεύθυνος κος Σωπρανίδης (τηλ.: 2313309183). Η επικύρωση μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο ή μέσω ΚΕΠ.

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.