Τι νέο υπάρχει?       English version

Biblio

Μοριακός χαρακτηρισμός στελεχών κυανοβακτηρίων με τη χρήση του 16S rRNA γονιδίου

Cited by N/A

ΤίτλοςΜοριακός χαρακτηρισμός στελεχών κυανοβακτηρίων με τη χρήση του 16S rRNA γονιδίου
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2012
AuthorsΠαπαδημητρίου, Σ.
Conference Name6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, Οικολογική Έρενα στην Ελλάδα: Τάσεις, Προκλήσεις, Εφαρμογές
VolumeAthens, Greece
Pagination253 - 253
Date Published2012
Publication Languageeng
Abstract

H περιοχή της Μεσογείου αποτελεί ένα σημαντικό κέντρο βιοποικιλότητας, ωστόσο η ποικιλότητα των μικροοργανισμών είναι σε μεγάλο βαθμό υποεκτιμημένη ή ανεξερεύνητη. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί τελευταία στην ποικιλότητα των κυανοβακτηρίων που απαντώνται σε εσωτερικά νερά και μάλιστα αυτών που συμμετέχουν σε ανθίσεις φυτοπλαγκτού, καθώς είναι γνωστή η παρουσία πληθυσμιακών εκρήξεων κυανοβακτηρίων, στις οποίες μπορεί να κυριαρχούν τοξικά είδη. Στην Ελλάδα, οι φυλογενετικές σχέσεις των κυανοβακτηρίων είναι ελάχιστα γνωστές, κυρίως από έρευνες σε φυσικούς πληθυσμούς. Ο ρόλος του 16S rRNA γονιδίου στη διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων των κυανοβακτηρίων αποτελεί πλεόν βασικό εργαλείο στην προσπάθεια μιας πολυφασικής προσέγγισης της ταξινόμησης τους, η οποία αναμένεται να συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην εύρεση αποτελεσματικότερων τρόπων οικολογικής διαχείρισής τους, δεδομένου ότι τα κυανοβακτήρια έχουν συνδεθεί με τοξικότητα (παραγωγή κυανοτοξινών) και αποτελούν συχνά δείκτες για περιβαλλοντικές ή κλιματικές αλλαγές. Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν στελέχη κυανοβακτηρίων από τις τάξεις Chroococcales, Nostocalles και Oscillatoriales, τα οποία απομονώθηκαν από λίμνες της Ελλάδας, αναπτύσσονταν στο εργαστήριο σε υγρές καλλιέργειες με τη χρήση του θρεπτικού μέσου BG11 και είχαν ήδη ταυτοποιηθεί μορφολογικά, τουλάχιστον μέχρι το επίπεδο της οικογένειας. Απομονώθηκε ολικό γενωμικό DNA από ζωντανά κύτταρα των καλλιεργειών και ενισχύθηκε η περιοχή του 16S rRNA γονιδίου και του 16S-23S γονιδιακού διαχωριστή (ITS) (1600 bp περίπου) όλων των στελεχών με τη μέθοδο αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Ακολούθησε αλληλούχιση της περιοχής και φυλογενετική ανάλυση των αλληλουχιών με αυτές που είναι κατατεθειμένες στις δημόσιες βάσεις δεδομένων. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται και συζητώνται για πρώτη φορά οι φυλογενετικές σχέσεις στελεχών κυανοβακτηρίων που που ανήκουν στα γένη Microcystis, Anabaena, Limnothrix-Jaaginema, Pseudanabaena, Chroococcus τα οποία συχνά κυριαρχούν στο φυτοπλαγκτό των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας.

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.