Τι νέο υπάρχει?       English version

Biblio

Photogrammetry and remote sensing on urban areas

Cited by N/A

ΤίτλοςPhotogrammetry and remote sensing on urban areas
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2014
AuthorsLazaridou, M.. A.
Conference Name2nd International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment, RSCy 2014
Volume9229
PublisherSPIE
Conference LocationPaphos
Publication LanguageEnglish
ISBN Number0277786X (ISSN); 9781628412765 (ISBN)
Λέξεις κλειδιάData handling, high resolution satellite data, Laser scanning, Photogrammetry, remote sensing, Scientific discipline, Thessaloniki, urban areas
Abstract

Urban areas can be considered as complex and dynamic systems, the study of which requires broad and reliable information. The required information must be improved and updated and can be collected by different sources, including photogrammetry and remote sensing. The continuous advances of these scientific disciplines in acquisition and processing of their data, but also their synergy with other modern methods and technologies (as laser scanning), make their contribution on urban areas studies (including axes of urban wide surroundings) particularly interesting. This paper refers to the above and includes a relevant example of the city of Thessaloniki, using high resolution satellite data. © 2014 SPIE.

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.