Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ / POPULATION ECOLOGY
Κωδικός Ο.04.16
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Στέφανος Σγαρδέλης
Γνωστικό Αντικείμενο ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40001645

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2010-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 4 2 7

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600004543
Τύπος Μαθήματος
 • ΥποβάθρουΤα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις Μαθηματικών, Στατιστικής καθώς και ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να κατανοήσουν τους μηχανισμούς ρύθμισης της μεταβολής των πληθυσμών.
Να κατανοήσουν τις διαδικασίες οργάνωσης της βιοκοινότητας.
Να προβλέψουν την μελλοντική πορεία του πληθυσμού
Να εκτιμήσουν τις παραμέτρους που είναι καθοριστικές για τη μεταβολή του εκάστοτε πληθυσμού.
Να προτείνουν διαχειριστικές δράσεις για πληθυσμούς που κινδυνεύουν.
να προτείνουν δράσεις για την επανάκαμψη της βικοινότητας μετά τη διαταραχή.
Να εξασκηθούν στην ανάλυση και ερμηνεία ποσοτικών δεδομένων
Να εξασκηθούν στη δειγματοληψία πεδίου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην οικολογία πληθυσμών. Τυπολογία δημογραφικών τεχνικών. Ενδοειδικός ανταγωνισμός ως μηχανισμός ρύθμισης της πληθυσμιακής αύξησης. K και r μοντέλα πληθυσμιακής αύξησης. Ντετερμινιστικά και στοχαστικά μοντέλα αύξησης. Τεχνικές ανάλυσης και ελέγχου πληθυσμών. Διαειδικός ανταγωνισμός. Θήρευση. Μεταπληθυσμιακά συστήματα. Ανάλυση βιωσιμότητας πληθυσμών. Δομή και οργάνωση βιοκοινότητας. Τροφικές αλυσίδες - τροφικά πλέγματα.Οικολογική διαδοχή. Μοντέλα απόκρισης της βιοκοινότητας στη διαταραχή. Μήτρα βιοκοινότητας και σταθερότητα.Οικολογία τοπίου.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • προγράμματα στον υπολογιστή για τη διαχείριση των δεδομένων
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση διαφανειών PowerPoint και εικόνων από το δίκτυο στη διδασκαλία
Χρήση προγραμμάτων υπολογιστή στην εργαστηριακή εκπαίδευση (πρόγραμμα Stella ή Vensim για μοντέλα προσομοίωσης πληθυσμών, πρόγραμμα RAMAS για μεταπληθυσμούς, προγράμματα κατασκευασμένα από τους διδάσκοντες στο Microsoft Excel για πίνακες ζωής, μήτρα βιοκοινότητας, οικολογική διαδοχή και πρόγραμμα PVA για ανάλυση βιωσιμότητας πληθυσμών).
Χρήση blackboard για επικοινωνία
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακή Άσκηση 12
Άσκηση Πεδίου 8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών 48
Σύνολο 107
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές ξεχωριστές εξετάσεις σε θεωρία και μάθημα.
Στο μάθημα ελέγχεται η κατανόηση των μηχανισμών που ρυθμίζουν την ανέλιξη των πληθυσμών και την οργάνωση των βιοκοινοτήτων.
Στις εργαστηριακές εξετάσεις ελέγχεται η ικανότητα τους
-να επιλέξουν τι δεδομένα θα συλλέξουν και πως ώστε να εξάγουν συμπεράσματα για το ερώτημα που τους τίθεται
- να αποφασίσουν πως θα αναλύσουν τα δεδομένα που τους δίνονται ώστε να γίνει εξαγωγή συμπερασμάτων
- να εξάγουν συμπεράσματα από το σύνολο των δεδομένων που τους δίνεται
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Έκθεση / Αναφορά (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γ.Π. Στάμου 2008. Οικολογία. Εισαγωγή στην οικολογία των πληθυσμών. Εκδόσεις ΖΗΤΗ
Ε.R. Pianka 2006. Εξελικτική Οικολογία. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Μετάφραση.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Εκπαιδευτικό Σύγραμμα.
Γ.Π. Στάμου & Ε.Μ. Παπαθεοδώρου 2013. Οικολογία. Δομή και Δυναμική Βιοκοινοτήτων.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-09-2013

Θεωρία: 

3

Εργαστήρια: 

3

Συνολικές ώρες ανά εβδομάδα: 

6

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.