Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ / PHYSICAL CHEMISTRY
Κωδικός Γ.01.02
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Ιωάννης Πούλιος
Γνωστικό Αντικείμενο ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Χαρακτηρισμός Μαθήματα Τμήματος
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40001163

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2010-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό 1 1 5

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία 3
Class ID
600039331
Τύπος Μαθήματος
  • ΥποβάθρουΤα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
  • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές μετά το πέρας των διαλέξεων και της εξέτασης πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν σημαντικές βιολογικές διεργασίες στηριζόμενοι σε φυσικοχημικούς νόμους.
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ι. Ιδιότητες αερίων-υγρών: 1. Ιδιότητες και νόμοι των αερίων (ιδανικών και πραγματικών). Καταστατικές εξισώσεις. 2. Ιδιότητες υγρών (επιφανειακή τάση, ιξώδες, ρευστότητα, κλπ). ΙΙ. Βασικές έννοιες και νόμοι της θερμοδυναμικής: 1. Εσωτερική ενέργεια και ενθαλπία χημικών συστημάτων. 2. Θερμοδυναμικοί νόμοι. 3. Εντροπία και άλλα καταστατικά θερμοδυναμικά μεγέθη. 4. Χημική ισορροπία. ΙΙΙ. Συστήματα διασποράς: 1. Μείγματα αερίων. 2. Διαλύματα αερίων σε υγρά. 3. Διαλύματα υγρών. 4. Διαλύματα στερεών σε υγρά. Ωσμωτικές ιδιότητες. 5. Νόμος των φάσεων του Gibbs. Φυσικοχημική συμπεριφορά του Η2O. 6. Ιδιότητες διεπιφανειών, προσρόφηση, κολλοειδή συστήματα, χρωματογραφία. ΙV. Βασικές αρχές ηλεκτροχημείας: 1. Διαλύματα ηλεκτρολυτών. 2. Ηλεκτρολυτική αγωγή του ρεύματος. Γαλβανικά στοιχεία. Δυναμικά μεμβρανών. Ισορροπία Donnan. Εκλεκτικά ηλεκτρόδια. Ηλεκτροκινητικά φαινόμενα. 3. Ιονικές δράσεις. V. Βασικές αρχές χημικής κινητικής. VΙ. Στοιχεία φασματοσκοπίας-Φασματοφωτομετρικές μέθοδοι.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Σημειώσεις
  • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. ECTSΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε μονάδα αντιστοιχεί σε Χ ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακή Άσκηση 26
Φροντιστήριο 26
Σύνολο 78
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή Εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
  • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
  • Εργαστηριακή Εργασία (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γ. Καραϊσκάκης, Φυσικοχημεία, Εκδόσεις Π. Τραυλός και Ε. Κωσταράκη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή μέσω Internet.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-09-2013

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.