Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ICHTHYOLOGY - FISHING BIOLOGY
Κωδικός Ζ.ΠΒ.8.3
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Αθανάσιος Τσίκληρας
Γνωστικό Αντικείμενο ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40001568

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2010-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 8 4 6

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600004540
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Απόκτηση γνώσεων για τη συστηματική, ανατομία, μορφολογία, φυσιολογία, ηλικία και αύξηση, αναπαραγωγή, οικολογία και δυναμική των ψαριών και τη διαχείριση των αποθεμάτων τους.
Εξοικείωση με τη λήψη εξειδικευμένων μετρήσεων της εξωτερικής μορφολογίας των ιχθύων και την ανάλυση μορφομετρικών σχέσεων, κατασκευή παρασκευασμάτων για την ανάγνωση της ηλικίας και τον προσδιορισμό της γονιμότητας των ιχθύων, εφαρμογή στατιστικών και άλλων μεθόδων για την εκτίμηση των παραμέτρων αύξησης, θνησιμότητας και δυναμικής, χειρισμός της μεγαλύτερης βάσης δεδομένων για τα ψάρια, FishBase (www.fishbase.org), και χρήση της για την αναγνώριση, την οικολογία και τη δυναμική των ειδών και τη διαχείριση των αποθεμάτων τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ιστορία, στόχος μαθήματος. Γενικά χαρακτηριστικά ψαριών, εξωτερική μορφολογία, συστηματική. Στοιχεία φυσιολογίας (πλευρική γραμμή, ωσμωρύθμιση και αναπνοή, αναπαραγωγή). Ψάρια και αβιοτικό περιβάλλον. Βιοτικές σχέσεις μεταξύ ψαριών και άλλων οργανισμών. Ηλικία και αύξηση, σχέσεις μήκους-βάρους, παράμετροι αύξησης. Αναπαραγωγή και γονιμότητα. Διατροφή και τροφικά επίπεδα. Θνησιμότητα και δυναμική. Πληθυσμοί και κλίμα. Μεταναστεύσεις. Aλιεία και αλιευτικά εργαλεία. Διαχείριση, γενικές αρχές και μοντέλα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στη διδασκαλία και στην εργαστηριακή εκπαίδευση γίνεται χρήση της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας για τα ψάρια και του ηλεκτρονικού εγχειριδίου εκμάθησης ιχθυολογίας (διαθέσιμα στο www.fishbase.org).

Χρήση Blackboard για την επικοινωνία με τους φοιτητές και τη διάχυση εκπαιδευτικού υλικού.

Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακή Άσκηση 21
Άσκηση Πεδίου 6
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο 12
Σύνολο 65
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική Εξέταση, Γραπτή Εξέταση, Αναφορά για εργαστηριακή ή υπαίθρια άσκηση, Προφορική Παρουσίαση (προαιρετική), Γραπτές Εργασίες (προαιρετική).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Προφορική Εξέταση (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ K.Ι., Π.Κ.KΑΡΑΧΛΕ, Α.Χ. ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ & Η. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ. 2011. Κραυγή ιχθύος. Ψάρια ελληνικών θαλασσών – Βιολογία, αλιεία, διαχείριση. 358 σελ. Εκδόσεις Πατάκης, Αθήνα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΣΤΕΡΓΙΟΥ K. I., Α. ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ & Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ. 2005. Τα ψάρια στο διαδίκτυο - Oδηγός για την εκμάθηση και τη διδασκαλία της ιχθυολογίας με τη χρήση του συστήματος πληροφοριών FishBase. 1η έκδοση, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, 47 σελ. (διαθέσιμο στο διαδίκτυο www.fishbase.org.ph). Μετάφραση του ‘Fish on Line’ των D. Pauly, R. Froese & M.L. Palomares.

PAULY D., R. FROESE & M.L. PALOMARES & Κ.Ι. STERGIOU. 2009. Fish On Line: A guide to learning and teaching ichthyology using the FishBase Information System (version 2). FishBase Publications. September 2009, 58 pp. Available online at www.fishbase.org.

Στεργίου Κ.Ι. (1999). Ιχθυολογία -Αλιευτική Βιολογία: αύξηση και θνησιμότητα. 2η έκδοση, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ.

Τελευταία Επικαιροποίηση
11-07-2013

Θεωρία: 

2

Εργαστήρια: 

3

Συνολικές ώρες ανά εβδομάδα: 

5

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.