Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ / CRITICAL ANALYSIS OF MAIN PEDAGOGICAL AND LEARNING THEORIES
Κωδικός Α.001
Διατμηματικό Πρόγραμμα ΔΠΜΣ Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2013-σήμερα)
Συνεργαζόμενα Τμήματα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/η Μαρία Μπιρμπίλη
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 80003032

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2013-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό 1 1 5

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία 2
Class ID
600060795
Τύπος Μαθήματος
 • ΥποβάθρουΤα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

Θα μπορούν να τοποθετήσουν τις βασικές θεωρίες μάθησης σε χρονική σειρά ανάπτυξης και εξέλιξης.
Θα γνωρίζουν ένα σημαντικό αριθμό γνωστών άλλά και σύγχρονων θεωριών.
Θα μπορούν να εντοπίσουν βασικά χαρακτηριστικά, δυνατά και αδύνατα σημεία γνωστών θεωριών μάθησης
Θα μπορούν να διακρίνουν τη σχέση θεωριών μάθησης και εκπαιδευτικών πρακτικών.

Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα εξετάζονται οι βασικές παραδοχές και τα χαρακτηριστικά ενός σημαντικού αριθμού θεωριών μάθησης και διδασκαλίας, εντοπίζονται κοινά στοιχεία και διαφορές και διερευνάται η σχέση τους με την εκπαιδευτική πρακτική. Επιπλέον, εξετάζονται διδακτικές στρατηγικές για την ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης και οι εφαρμογές τους στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Συζητούνται σύγχρονοι προβληματισμοί όπως η μεταφορά της γνώσης, η ανάγκη για μια εννοιοκεντρική προσέγγιση της γνώσης, η δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής και η δημιουργία προσωπικών θεωριών.
Λέξεις Κλειδιά
Θεωρίες Μάθησης, Περιβαλλοντική Έκπαίδευση, Διδασκαλία και μάθηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. ECTSΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε μονάδα αντιστοιχεί σε Χ ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με ατομική γραπτή εργασία κατά τη διάρκεια του μαθήματος και ομαδική, προφορική και γραπτή παρουσίαση στο τέλος. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση δίνονται στην αρχή του εξαμήνου, στην πρώτη συνάντηση με τους φοιτητές και υπενθυμίζονται πριν από κάθε εργασία με συγκεκριμένες οδηγίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
 • Δημόσια Παρουσίαση (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ILLERIS KNUD, ΚΟΚΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ (2009) ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ. 16 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ... ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥΣ. ΑΘΗΝΑ: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής - Δημιουργικής Σκέψης (2007). Επιμέλεια: Β. Κουλαϊδής. Ανάκτηση από: http://www.oepek.gr/download/Sygxrones_Didaktikes_B.pdf

Shari Tishman, Eileen Jay, and D. N. Perkins (1992). Teaching Thinking Dispositions: From Transmission to Enculturation. Harvard University

David N. Perkins & Gavriel Salomon (1992) TRANSFER OF LEARNING.

Kelly McGonigal (2005). Teaching for Transformation: From Learning Theory to Teaching Strategies.
NEWSLETTER ON TEACHING, Vol. 14, No. 2. STANFORD UNIVERSITY

D. N. Perkins and Gavriel Salomon. The Science and Art of Transfer.

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
RSA Animate - Changing Education Paradigms. Ανάκτηση από: http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U

Sir Ken Robinson: Do schools kill creativity? Ανάκτηση από: http://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY

Τελευταία Επικαιροποίηση
21-03-2014

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.