Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΛΙΜΝΟΠΟΤΑΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΛΙΜΝΟΠΟΤΑΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ / RIVER AND LAKE ECOSYSTEMS
Κωδικός Ζ.ΠΒ.6.23
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Δήμητρα Μπόμπορη
Γνωστικό Αντικείμενο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40001678

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2010-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Μοριακή Βιολογία, Γενετική και Βιοτεχνολογία Επιλογής 6 3 8
Περιβαλλοντική Βιολογία Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 6 3 8
Γενική Επιλογή Κατεύθυνσης 6 3 8

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΛΙΜΝΟΠΟΤΑΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600004557
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στοχεύει: α) Στην απόκτηση γνώσης της δομής και λειτουργίας των λιμνοποτάμιων οικοσυστημάτων εστιάζοντας στα υδρομορφολογικά, φύσικο-χημικά και ιδιαίτερα στα βιολογικά στοιχεία για την εκτίμηση και παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας των επιφανειακών υδάτων σύμφωνα με την Οδηγία (2000/60/ΕΚ) που έχει ως στόχο την προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων.
β) Στην ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων οικοσυστημάτων των εσωτερικών νερών. γ) Στην απόκτηση ικανότητας χρήσης οργάνων μετρήσεων πεδίου, πραγματοποίησης δειγματοληψιών, αναγνώρισης φυτοπλαγκτικών και ζωοπλαγκτικών οργανισμών καθώς και βενθικων μακροασπονδύλων, ψαριών, χρήσης βιοτικών δεικτών και εξειδικευμένου λογισμικού για στατιστική επεξεργασία (Primer, Canoco). δ) Στην απόκτηση ευχέρειας στην πρόσβαση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. και στη χρήση ξένης βιβλιογραφίας, επεξεργασίας, συγγραφής και παρουσίασης διάφορων σχετικών με το αντικείμενο θεμάτων αυτενεργώντας μεμονωμένα ή/και σε επίπεδο ομάδων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Προέλευση λιμνών και ποταμών. Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και τυπολογία. Φυσικά χαρακτηριστικά του νερού (φως, θερμοκρασία, παροχή, ταχύτητα κλπ.). Χημικά συστατικά του νερού (O2, CO2, ιόντα, pH, θρεπτικά, θείο, αγωγιμότητα, TDS, TSS, αλατότητα). Oργανισμοί (βένθος, πλαγκτό, νηκτό, ανώτερα φυτά) και μέθοδοι συλλογής τους. Τροφικά πλέγματα. Παραγωγικότητα. Ρύπανση, βιοπαρακολούθηση, βιοδείκτες. Διαχείριση. Νομοθεσία. Αποκατάσταση.
Εργαστηριακές ασκήσεις:
1. Προσδιορισμός θρεπτικών. 2. Αναγνώριση φυτοπλαγκτού, 3. Αναγνώριση ζωοπλαγκτού, 4. Αναγνώριση βενθικών μακροασπονδύλων, 5. Χρήση βιοτικών δεικτών, 6. Αναγνώριση ψαριών. 7. Χρήση στατιστικών πακέτων, 8. Εκπόνηση εργασιών για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας των ποτάμιων και λιμναίων συστημάτων.
Υπαίθριες ασκήσεις:
Δειγματοληψίες βενθικών μακροσπονδύλων, ψαριών σε ποτάμια συστήματα, καταγραφή υδρομορφολογικών, φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών – εκτίμηση πιέσεων.
Λέξεις Κλειδιά
Λίμνες, ποτάμια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσιάσεις σε Power point και αυτοαξιολόγηση μέσω Blackboard καθώς και ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 50
Εργαστηριακή Άσκηση 21
Άσκηση Πεδίου 8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 2
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο 81
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή Εξέταση, Προφορική Παρουσίαση, Τεστ, Γραπτές Εργασίες, γραπτή αναφορά για εργαστηριακή ή υπαίθρια άσκηση, αυτοαξιολόγηση με τη βοήθεια υπολογιστή.
1. Κάθε εργαστηριακή άσκηση εξετάζεται προφορικά και γραπτά. Η εξέταση κάθε εργαστηριακού αντικειμένου πρέπει να είναι επιτυχής. Ο μέσος όρος από το βαθμό των εργαστηριακών ασκήσεων λαμβάνεται 25% υπόψη στη συνολική βαθμολογία.
2. Στο τέλος κάθε διάλεξης οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν γραπτώς (εκείνη τη στιγμή ή με αποστολή κειμένου στο blackboard εντός συγκεκριμένης προθεσμίας) σε ερωτήσεις σχετικές με το περιεχόμενο του μαθήματος από τις οποίες αξιολογούνται και μπορούν να πριμοδοτηθούν στην τελική βαθμολογία έως και 2 βαθμούς (20%).
3. H τελική εξέταση του μαθήματος γίνεται ηλεκτρονικά με δοκιμασία πολλαπλών επιλογών (20% της βαθμολογίας) μέσω blackboard. Ζητείται επίσης και ανάπτυξη ερωτήσεων με σύντομες ή εκτενείς απαντήσεις (35% της τελικής βαθμολογίας).
Οπότε για τον τελικό βαθμό συνυπολογίζεται κατά 25% η απόδοσή στα εργαστήρια, έως και 2 βαθμούς οι ερωτήσεις από την παρακολούθηση των διαλέξεων(20%) και η τελική εξέταση (55%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εργασία (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
 • Προφορική Εξέταση (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Wetzel, R. G. 2006. Λιμνολογία. Λιμναία και ποτάμια οκοσυστήματα. Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης Α. Οικονόμου-Αμίλλη, Εκδόσεις Κωσταράκη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κάθε χρόνο δίνονται καινούργια άρθρα επίκαιρα, από επιστημονικά περιοδικά και εφημερίδες τα οποία και αναλύονται.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-09-2013

Θεωρία: 

4

Εργαστήρια: 

3

Συνολικές ώρες ανά εβδομάδα: 

7

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.