Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ / MECHANISMS OF DIFFERENTIATION
Κωδικός Γ.ΜΒ.6.12
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Μαργαρίτα Χατζοπούλου-Κλαδαρά
Γνωστικό Αντικείμενο ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40001176

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2010-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Μοριακή Βιολογία, Γενετική και Βιοτεχνολογία Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5 3 5
Περιβαλλοντική Βιολογία Επιλογής 5 3 5
Γενική Επιλογή Κατεύθυνσης 5 3 5

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες
Class ID
600004449
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Β.03.13 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
 • Γ.03.14 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
 • Γ.04.19 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βιολογία Ανάπτυξης
Ειδικά θέματα Μοριακής Βιολογίας
Ειδικά θέματα Βιολογίας Κυττάρου
Αγγλική Γλώσσα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση των μηχανισμών με τους οποίους τα εμβρυονικά κύτταρα διαφοροποιούνται το ένα από το άλλο αποκτώντας εξειδικευμένες λειτουργίες.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γονιδιακή έκφραση κατά τη διαφοροποίηση, μεθυλίωση του DNA, ενεργοποίηση της χρωματίνης, ανενεργοποίηση του Χ χρωμοσώματος, γενετικό εντύπωμα. Μετα-μεταγραφική και μεταφραστική ρύθμιση. Μοντέλα διαφοροποίησης κυττάρων στους ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Πρωτεϊνικά διακυτταρικά μόρια σήματα και πορείες μεταγωγής σημάτων. Απόπτωση.Το σύστημα ουβικουϊτίνης-πρωτεασώματος. Γονιδιακή έκφραση, επαγωγικά σήματα και ορμονική ρύθμιση στα φυτά.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Προβολές ταινιών, παρουσιάσεις σε Power point και ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 26
Σεμινάρια 12
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων 12
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο 50
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή εξέταση στην ύλη του μαθήματος (80% του τελικού βαθμού). ΕΞέταση με δοκιμασία πολλαπλών επιλογών και απάντηση σε ερωτήσεις γνώσης ή κρίσης. 2. Εκπόνηση συνθετικής γραπτής εργασίας πάνω σε θέματα σύγχρονης βιβλιογραφίας(20% του τελικού βαθμού).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εργασία (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Genes VIII, Lewin, Δεύτερος Τόμος, Ακαδημαϊκές Εκδόσεις
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Από τον υπολογιστή της βιβλιοθήκης τα powerpoints των διαλέξεων (ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ), τα οποία περιέχουν την ύλη των κεφαλαίων καθώς και ύλη πάνω στη μυογένεση, μετα-μεταγραφική ρύθμιση, microRNAs, και επιπλέον μονοπάτια μεταγωγής σήματος, που δεν περιέχονται στο βιβλίο. Σύστημα ουβικουιτίνης-πρωτεασώματος.

Διανέμονται σημειώσεις για την Διαφοροποίηση Φυτών

Τελευταία Επικαιροποίηση
27-11-2013

Θεωρία: 

2

Εργαστήρια: 

2

Συνολικές ώρες ανά εβδομάδα: 

4

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.