Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΕΙΣ / predictive Models and Simulations
Κωδικός EEA3
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Αντώνιος Μαζαρης
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40003411

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τμήματος Βιολογίας Εφαρμογές στη Βιολογία (2014-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης Υποχρεωτικό 1 1 6

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΕΙΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Νικολαος Φυλλας
Class ID
600039501
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
H ανάπτυξη και χρήση των μοντέλων αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της έρευνας στην επιστήμη της οικολογίας. Τα μοντέλα που μπορεί να εφαρμοστούν στην οικολογία, τη βιογεωγραφία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, ποικίλουν ανάλογα με το ερευνητικό ερώτημα και τη δομή των δεδομένων με ένα σύνολο διαθέσιμων εργαλείων όπως είναι τα μαθηματικά και στατιστικά μοντέλα, τα μοντέλα προσομοίωσης και εξομοίωσης τα μηχανιστικά μοντέλα. Στο συγκεκριμένο μάθημα επιχειρείται μια εισαγωγή στην οικολογική μοντελοποίηση προσεγγίζοντας ένα σύνολο σύγχρονων ευέλικτων τεχνικών οικολογικής μοντελοποίησης στοχεύοντας στην εξοικείωση των φοιτητών με συγκεκριμένες τεχνικές αλλά και την απόκτηση γνώσεων σχετικά με εναλλακτικά εργαλεία που μπορούν να αναπτυχτούν και να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα αναφορικά με την περιγραφή οικολογικών διεργασιών, την βελτιστοποίηση της προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας, την αειφορική διαχείριση και βιώσιμη ανάπτυξη.
Στο μάθημα αυτό προσφέρεται μια εισαγωγή στις αρχές της οικολογικής μοντελοποίησης, περιγράφοντας δομές και τεχνικές ενώ παράλληλα επιχειρείται μια εστίαση στα χαρακτηριστικά και τις μεθοδολογίες ανάπτυξης των Ατομοκενρτικών μοντέλων. Οι φοιτητές κατευθύνονται ώστε αν αναπτύξουν μοντέλα θεωρικού υποβάθρου για τον έλεγχο υποθέσεων αλλά και να κατασκευάσουν μηχανιστικά μοντέλα μελέτης συμπεριφορών των οργανισμών. Παρουσιάζονται η δομή και οι λειτουργιές Δυναμικών Μοντέλων Βλάστησης Τοπικής και Πλανητικής Κλίμακας. Οι φοιτητές αναπτύσσουν δεξιότητες ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν περιβαλλοντικά δεδομένα οδηγώντας σταδιακά στην ανάπτυξη μοντέλων καταλληλότητας ενδιαιτημάτων τα οποία συνδυάζουν αφενός χωρική πληροφορία αλλά επιτρέπουν και την πρόβλεψη αλλαγών στη χρήση ενδιαιτήματος και την κατανομή των οργανισμών ή τύπων οικοτόπων υπό το πρίσμα μελλοντικών περιβαλλοντικών αλλαγών όπως η κλιματική αλλαγή και οι αλλαγές χρήσεων γης.

Αντικείμενο διαλέξεων
Eισαγωγή στην οικολογική μοντελοποίηση
Ατομοκενρτικά μοντέλα
Μηχανιστικό μοντέλο περιοδικών συμπεριφορών
Δυναμικά Μοντέλα Βλάστησης Τοπικής Κλίμακας
Δυναμικά Μοντέλα Βλάστησης Πλανητικής Κλίμακας
Μοντέλα προσομοίωσης οικολογικών διεργασιών
Ανάλυση με μηδενικά μοντέλα
Μοντέλα κατανομής ειδών

Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. ECTSΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε μονάδα αντιστοιχεί σε Χ ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Δημόσια Παρουσίαση (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Έκθεση / Αναφορά (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-05-2015

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.