Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ / MORPHOLOGY & SYSTEMATICS OF INVERTEBRATES
Κωδικός Ζ.01.03
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Ελένη Βουλτσιάδου
Γνωστικό Αντικείμενο ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40001563

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2010-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 1 1 8

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες
Class ID
600004459
Τύπος Μαθήματος
 • ΥποβάθρουΤα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
 • Γενικών ΓνώσεωνΜαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φιλοσοφία της επιστήμης, τα Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση βασικών θεμάτων μορφολογίας, ανατομίας και συστηματικής των ασπονδύλων σε σχέση με την εξελικτική πορεία τους και τις φυλογενετικές σχέσεις στο ζωικό βασίλειο. Ευαισθητοποίηση μέσα από τη γνώση της ποικιλότητας του ζωικού κόσμου. Απόκτηση ικανότητας χρήσης του οπτικού μικροσκοπίου για την παρατήρηση και αναγνώριση ιστολογικών τομών του σώματος αντιπροσωπευτικών ασπονδύλων και ολόκληρων μικροσκοπικών οργανισμών. Εξοικείωση με τη χρήση κλειδών προσδιορισμού χαρακτηριστικών ομάδων ασπονδύλων και απόκτηση ικανότητας για αναγνώριση αντιπροσωπευτικών ειδών.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διαλέξεις: Ζωική ποικιλότητα και Επιστήμη της Ζωολογίας. Αρχές Συστηματικής Ζωολογίας. Πρώτιστα. Γενική δομή (ιστοί, κτλ), χαρακτήρες, προέλευση και εξέλιξη των ζώων. Εξωτερική μορφολογία, ανατομία, ταξινόμηση και φυλογένεση των Ποροφόρων, Κνιδοζώων, Κτενοφόρων, Πλατυελμίνθων, Νηματωδών, Τροχοζώων, Μαλακίων, Δακτυλιοσκωλήκων, Αρθροπόδων και Εχινοδέρμων.
Εργαστήρια: Χρήση μικροσκοπίου. Παρατήρηση κύριων ομάδων Πρωτίστων. Παρατήρηση ιστών. Παρατήρηση της μορφολογίας, διεξαγωγή ανατομίας και προσδιορισμός με χρήση κλειδών σε επιλεγμένες ομάδες ασπονδύλων: Σπόγγοι, Κνιδόζωα, Σκωληκόμορφα ζώα (Πλατυέλμινθες-Νηματώδεις-Δακτυλιοσκώληκες), Μαλάκια, Αρθρόποδα (Έντομα-Καρκινοειδή-Αραχνοειδή-Μυριάποδα), Εχινοδέρματα.
Λέξεις Κλειδιά
Ζωολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Προβολές ταινιών, παρουσιάσεις σε Power point και CDs αυτοαξιολόγησης και ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 46
Εργαστηριακή Άσκηση 24
Άσκηση Πεδίου 4
Φροντιστήριο 6
Σύνολο 80
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή εξέταση στην ύλη του μαθήματος (75% του τελικού βαθμού). ΕΞέταση με δοκιμασία πολλαπλών επιλογών και απάντηση σε ερωτήσεις γνώσης ή κρίσης, καθώς και αυτοαξιολόγηση με τεστ πολλαπλής επιλογής.
2. Eργαστηριακές εξετάσεις προφορικές και γραπτές (25% του τελικού βαθμού). Εξέταση με αναγνώριση μικροσκοπικών και μακροσκοπικών παρασκευασμάτων, ενδείξεων πινάκων, χρήση κλειδών, ερωτήσεις και έλεγχο της ποιότητας τετραδίου παρακολούθησης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Προφορική Εξέταση (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Έκθεση / Αναφορά (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Hickman C., Roberts L., Keen S., Larson A., I' Anson H., Eisenhour D. 2015. Ζωολογία, ολοκληρωμένες αρχές. Τόμος πρώτος. Εκδόσεις Utopia. Αθήνα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
β1. Ηλεκτρονικό υλικό στο Blackboard
- Βουλτσιάδου Ε. 2003. Εισαγωγή στη ζωολογία: γενικές αρχές Συστηματικής Ζωολογίας, φυλογένεση και δομή ζωικών οργανισμών.
- Mιχαλούδη Ε. 2003. Διαλέξεις στα Πρώτιστα, στους Ασχέλμινθες, στα Καρκινοειδή και στα Εχινόδερμα.
- Χιντήρογλου Χ. 2003. Διαλέξεις στα Κνιδόζωα, στους Δακτυλιοσκώληκες.
-β2. Εργαστηριακές ασκήσεις Ζωολογίας (συλλογικό έργο).

-β3. Χρήσιμες ιστοσελίδες
- Animal Diversity Web, University of Michigan Museum of Zoology
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/index.html
- J. G. Houseman, Univ. of Ottava, Digital Zoology, Student Workbook. Published by The McGraw-Hill Companies 2002.
http://www.mhhe.com/biosci/pae/zoology/houseman/dzworkbook.pdf
- Invertebrate Zoology Home Page, Marrieta College, Ohio
http://www.marietta.edu/~mcshaffd/invert/
- University of California Museum of Paleontology, Berkeley
http://www.ucmp.berkeley.edu/help/taxaform.html
- Understanding Evolution, website from University of California, Berkeley
http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/home.php
- BIODIDAC, a bank of digital resources for teaching biology, Univ. of Ottava
http://biodidac.bio.uottawa.ca/thumbnails/catquery.htm?kingdom=Animalia
- The History of Animals by Aristotle. http://ebooks.adelaide.edu.au/a/aristotle/history/
- Maddison, D. R. and K.-S. Schulz (eds.) 2007. The Tree of Life Web Project. Internet address: http://tolweb.org
- The Shape of Life, a project of Sea Studios Foundation for National Geographic Television and Film in association with PBS. http://www.pbs.org/kcet/shapeoflife/animals/index.html
- Οnline biology textbook by John W. Kimball (jkimball@CGR.Harvard.edu)
http://home.comcast.net/~john.kimball1/BiologyPages/I/Invertebrates.html
- Introduction to Zoology, University of Nebraska-Linkoln, School of Biological Sciences
http://www-class.unl.edu/bios112/Lecture_Notes.html
- Invertebrate Anatomy OnLine, Lander University, South Carolina
http://webs.lander.edu/rsfox/invertebrates/
- Οnline biology textbook by John W. Kimball (jkimball@CGR.Harvard.edu)
http://home.comcast.net/~john.kimball1/BiologyPages/I/Invertebrates.html

Τελευταία Επικαιροποίηση
08-11-2015

Θεωρία: 

4

Εργαστήρια: 

3

Συνολικές ώρες ανά εβδομάδα: 

7

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.