Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ / ECOTOXICOLOGY
Κωδικός Γ.ΜΒ.8.1
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Βασίλειος Δημητριάδης
Γνωστικό Αντικείμενο ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40001180

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2010-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 8 4 6

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600004529
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Γ.03.14 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
 • Ζ.02.08 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΔΩΤΩΝ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μαθησιακά αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών και η κατανόηση από αυτούς των βιολογικών χαρακτηριστικών των κυριότερων περιβαλλοντικών ρύπων καθώς και οι επιπτώσεις τους στην υγεία των ζωντανών οργανισμών και συγκεκριμένα στο διάφορα επίπεδα οργάνωσης της ζωής, όπως αυτά των μορίων, βιοχημικών μονοπατιών, κυττάρων, ιστών, οργανισμών,ι πληθυσμών και οικοσυστημάτων. Η γνώση και κατανόηση των βασικών μηχανισμών που ενεργοποιούνται στον οργανισμό για την αντιμετώπιση των υψηλών συγκεντρώσεων ρύπων στο περιβάλλον. Η γνώση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την έγκαιρη πρόληψη της ρύπανσης στα οικοσυστήματα και για την βιοπαρακολούθηση. Τέλος στόχος του μαθήματος είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των φοιτητών.

Δεξιότητες:

Απόκτηση ικανότητας χρήσης μεθόδων και τεχνικών για την εκτίμηση του επιπέδου της ρύπανσης σε βιοχημικό, κυτταρικό και πληθυσμιακό επίπεδο με διάφορους ενδείκτες, βιοτικούς δείκτες και βιομάρτυρες ρύπανσης ή άλλων περιβαλλοντικών πιέσεων.
Η εξοικείωση με τη χρήση του μικροσκοπίου, φωτομέτρων αλλά και άλλων τεχνικών και οργάνων με σκοπό την αξιολόγηση και παραμετροποίηση των λειτουργιών του οργανισμού. Μελέτη και κατανόηση επιστημονικών κειμένων.

Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κύρια είδη ρύπων - Τρόποι εισαγωγής των ρύπων στα οικοσυστήματα - Μονοπάτια ρύπων σε οργανισμούς και οικοσυστήματα - Μοριακά-βιοχημικά αποτελέσματα ρύπων – Αποκρίσεις στη φυσιολογία των οργανισμών - Αποκρίσεις σε κύτταρα και ιστούς - Αποτελέσματα ρύπων σε ολόκληρους οργανισμούς - Βασικές αρχές της βιολογικής παρακολούθησης της ρύπανσης- Βιοπαρακολούθηση της ρύπανσης στο πεδίο- Αλλαγές στη δυναμική πληθυσμών. Αλλαγές σε Βιοκοινωνίες και οικοσυστήματα.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η παρουσίαση των διαλέξεων γίνεται σε Power point και το ηλεκτρονικό υλικό είναι διαθέσιμο στους φοιτητές μέσω του προγράμματος Blackbord της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ. Επιπλέον, στο Blackboard εχουν αναρτηθεί απλοποιημένα επιστημονικά άρθρα σχετικά με το αντικείμενο της Οικοτοξικολογίας. Επίσης αναρτημένα στο Blackboard είναι τα φυλλάδια με τις οδηγίες για τις ασκήσεις των εργαστηρίων.
Η επικοινωνία με τους φοιτητές, ανακοινώνεις για το μάθημα, και ενημέρωση για τις διάφορες δραστηριότητες γίνεται μέσω του Blackboard.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακή Άσκηση 18
Σύνολο 44
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή εξέταση στην ύλη του μαθήματος (80% του τελικού βαθμού). H εξέταση γίνεται με ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή με ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων.
2. Γραπτή εξέταση σε θέματα που έχουν αναλυθεί λεπτομερώς στα εργαστήρια (20% του τελικού βαθμού).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σημειώσεις από τις παραδόσεις (Β. Δημητριάδης, Μ. Καλογιάννη και Μ. Λαζαρίδου που αναρτώνται στο Blackboard)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Principles of Ecotoxicology (Walker, Hopkins, Sibly and Peakall). Taylor and Francis
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-07-2014

Θεωρία: 

2

Εργαστήρια: 

3

Συνολικές ώρες ανά εβδομάδα: 

5

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.