Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / PROTECTION, BIOMONITORING AND RESTORATION OF ECOLOGICAL SYSTEMS
Κωδικός Ο.ΠΒ.8.6
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Ευφημία Παπαθεοδώρου
Γνωστικό Αντικείμενο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40001686

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2010-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 8 4 6

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600004564
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γενική Οικολογία, Δυναμική Πληθυσμών και Βιοκοινοτήτων, Αγγλικά
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μπορούν να αποτιμήσουν τις αιτίες που οδήγησαν στην υποβάθμιση του μελετούμενου συστήματος.
Μπορούν να προτείνουν διαχειριστικές πρακτικές για την επανάκαμψη του συστήματος.
Μπορούν να ιεραρχήσουν τις πρακτικές.
Μπορούν να επιλέξουν τις πιο κατάλληλες και εφικτές με κριτήριο το χρόνο και το χρήμα που τους διατίθεται.
Μπορούν να εκτιμήσουν τη επιτυχία της αποκατάστασης.
Μπορούν να επανεκτιμήσουν και να επανασχεδιάσουν το πρόγραμμα αποκατάστασης σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι το μη επιθυμητό.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Έννοιες και ορισμός της οικολογίας αποκατάστασης. Έλεγχος υποθέσεων και εφαρμογή των οικολογικών θεωριών στην οικολογία αποκατάστασης.Στόχοι της αποκατάστασης και συστήματα αναφοράς. Εκτίμηση της επιτυχίας της αποκατάστασης. Αναστρεψιμότητα σε κλίμακα χώρου και χρόνου. Σχέδια αποκατάστασης: αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, κοινωνικές και πολιτισμικές συνιστώσες, τεχνικές αποκατάστασης.
Εφαρμογή μέτρων, εκτίμηση της πορείας αποκατάστασης και επαναπροσδιορισμός στόχων, τεχνικών
και διαδικασιών. Μοντέλα αποκατάστασης ερημοποιημένων συστημάτων.Παραδείγματα αποκατάστασης οικολογικών συστημάτων στο Μεσογειακό χώρο.
Λέξεις Κλειδιά
στόχοι αποκατάστασης, επιτυχία αποκατάστασης, προσαρμοζόμενη διαχείριση, τεχνικές αποκατάστασης, ξενικά είδη, φυτοανάταξη, μυκόρριζες, ερημοποιημένα συστήματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Microsoft PowerPoint και βίντεο από το δίκτυο για την διδασκαλία. Blackboard και ιστοσελίδα του Τμήματος για την επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις για να ελεγχθεί η κατανόηση της θεωρίας της αποκατάστασης, και παρουσίαση μέσω PowerPoint μιας εργασίας μέσα στην αίθουσα. Η εργασία είναι ατομική, προέρχεται από το περιοδικό Restoration ecology κατά κανόνα, και έχει επιλεγεί και ανατεθεί από τους διδάσκοντες. Η διαδικασία αυτή στοχεύει στο να φέρει τον φοιτητή σε επαφή με συγκεκριμένο πρόβλημα ανάκαμψης υποβαθμισμένου συστήματος, να παρακολουθήσει τις δράσεις που ελήφθησαν για την αποκατάσταση του καθώς και τα αποτελέσματα που είχαν αυτές. Σε αυτή τη διαδικασία αξιολογείται η κατανόηση του κειμένου όσο και η ικανότητα του να το αποδώσει με σαφήνεια, εντός του χρονοδιαγράμματος και ολοκληρωμένα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Δημόσια Παρουσίαση (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις των διδασκόντων σε ψηφιακή μορφή που διατίθενται μέσω blackboard
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-08-2013

Θεωρία: 

2

Εργαστήρια: 

3

Συνολικές ώρες ανά εβδομάδα: 

5

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.