Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ / Current Perspectives and Applications of Ecology
Κωδικός EEA1
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Ιωάννης Παντής
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40003409

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τμήματος Βιολογίας Εφαρμογές στη Βιολογία (2014-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης Υποχρεωτικό 1 1 12

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600039499
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η επιστήμη της Οικολογίας αναπτύσσεται ραγδαία προς ποικίλες κατευθύνσεις. Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές θα ακολουθήσουν τα κύρια ερευνητικά πεδία της Οικολογίας όπως αυτά περιγράφονται από δημοσιεύματα, άρθρα ανασκόπησης και σημειώματα των επιμελητών έκδοσης των σημαντικότερων διεθνών περιοδικών της Οικολογίας της τελευταίας πενταετίας. Έμφαση δίνεται σε περιοχές της οικολογίας όπως η μελέτη της βιοποικιλότητας και οι στρατηγικές διατήρησης της, η δυναμική πληθυσμών μεταπληθυσμών και βιοκοινοτήτων, η οικολογία τοπίου και η μάκρο-οικολογία η μικροβιακή οικολογία, και η εδαφική οικολογία.
Αντικείμενο διαλέξεων:
Εισαγωγή:Σύγχρονες τάσεις της οικολογίας
Χωρικά Πρότυπα Βιοποικιλότητας
Μικροβιακή Οικολογία
Εδαφική οικολογία: ποιότητα Εδάφους εδαφικές Οικοσυστημικές υπηρεσίες και τροφικά πλέγματα
Συστηματικός Σχεδιασμός Διατήρησης
Διατήρηση φυτοποικιλότητας και προστασία φυτογενετικών πόρων της Ελλάδας: ευκαιρίες και προκλήσεις
Γενετική Τοπίου
Γονιδιωματική και σύγχρονα εργαλεία για την βιοποικιλότητα και την βιολογία διατήρησης
Διαχείριση & προστασία γονιδιακών αποθεμάτων
Οικονομική αποτίμηση των φυσικών πόρων των παράκτιων περιοχών
Μελέτη προτύπων κατανομής, συμπεριφοράς και δυναμικής των θαλάσσιων χελωνών
Ακουστική Οικολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Αρθρα ανασκόπισης σε διενθή περιοδοκά
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Eργαλεία βιβλιογραφικής αναζήτησης
Προγραμματα εξομοίωσης
Bάσεις δεδομένων
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. ECTSΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε μονάδα αντιστοιχεί σε Χ ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα στηρίζεται στην δημόσια προφορική παρουσίαση θέματος σε αντικείμενο σχετικό με το περιεχόμενό του, που έχει ανατεθεί σε καθένα ξεχωριστά, μετά από πρόταση από ένα ή δύο διδάσκοντες, οι οποίοι και επιβλέπουν τον φοιτητή. Στην αξιολόγηση αυτών των ατομικών εργασιών συμμετέχουν ο συντονιστής του μαθήματος και οι διδάσκοντες-επιβλέποντες εργασιών, οι οποίοι αποφασίζουν για τον βαθμό του κάθε φοιτητή σε κλειστή συνεδρίαση. Στον τελικό βαθμό συνυπολογίζονται η ποιότητα συμμετοχής και οι πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν οι φοιτητές στο πλαίσιο των επιμέρους δραστηριοτήτων του μαθήματος. Ο τελικός βαθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει ή να υπολείπεται του βαθμού της ατομικής εργασίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15%.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
 • Προφορική Εξέταση (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Δημόσια Παρουσίαση (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Έκθεση / Αναφορά (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-10-2015

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.