Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / Ecological Databases
Κωδικός EEB1
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Αντώνιος Μαζαρης
Κοινό Όχι
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40003430

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τμήματος Βιολογίας Εφαρμογές στη Βιολογία (2014-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης Υποχρεωτικό 2 1 2

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600039626
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η οικολογία έρευνα μπορεί να αφορά σε διαφορετικές χωρικές και χρονικές κλίμακες ενώ μπορεί να πραγματοποιηθεί ακολουθώντας ένα σύνολο τεχνικών (εργασίες πεδίου, εργαστηριακές αναλύσεις, μετα-αναλύσεις). Ο κοινός παρανομαστής όλων των παραπάνω είναι η αναγκαιότητα για τη συστηματική συλλογή, περιγραφή και ανάλυση δεδομένων. Στο συγκεκριμένο μάθημα οι φοιτητές εξοικειώνονται με το σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών Βάσεων Οικολογικών Δεδομένων ενώ ενισχύεται η ικανότητα τους για την ανάδειξη οικολογικών προβλημάτων και τον εντοπισμό λύσεων μέσω σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Καθώς ένας τεράστιος όγκος πληροφορίας είναι πλέον διαθέσιμος από ελεύθερες διαδικτυακές πήγες (NASA, NOAA, EUstats, Natura 2000 database, Worldclim,Un Statistics department, World database of protected areas) γίνεται μια περιγραφή βασικών διαδικτυακών βάσεων δεδομένων ενώ περιγράφονται τεχνικές για τη διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων μεγάλου όγκου (πχ Κλιματικά) και τη σύνδεση βάσεων δεδομένων με συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Παράλληλα, αναδεικνύοντας των πολυπαραγοντικό χαρακτήρα του σχεδιασμού της διαχείρισης και προστασίας οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην αναζήτηση υπαρχόντων βάσεων οικολογικών, πληθυσμιακών και δημογραφικών δεδομένων με έμφαση στις εφαρμογές Διαδικτύου, επιτρέποντας τη σύνδεση διαχειριστικών προτεραιοτήτων με οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους (πολυκριτηριακές προσεγγίσεις). Διδάσκεται πρακτικά η ανάλυση χάσματος ως μια τεχνική η οποία απαιτεί χωρικά δεδομένα αλλά η οποία επιτρέπει και τη σύνδεση περιβαλλοντικής πληροφορίας με οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα με στόχο των εντοπισμό κενών στη διαχείριση και προστασία της βιοποικιλότητας.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Ανάπτυξη εφαρμοφής σε MS Access
Χρήση διαδυκτιακών ΒΔ
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. ECTSΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε μονάδα αντιστοιχεί σε Χ ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα στηρίζεται στην δημόσια προφορική παρουσίαση θέματος σε αντικείμενο σχετικό με το περιεχόμενό του, που έχει ανατεθεί σε καθένα ξεχωριστά, μετά από πρόταση από ένα ή δύο διδάσκοντες, οι οποίοι και επιβλέπουν τον φοιτητή. Στην αξιολόγηση αυτών των ατομικών εργασιών συμμετέχουν ο συντονιστής του μαθήματος και οι διδάσκοντες-επιβλέποντες εργασιών, οι οποίοι αποφασίζουν για τον βαθμό του κάθε φοιτητή σε κλειστή συνεδρίαση. Στον τελικό βαθμό συνυπολογίζονται η ποιότητα συμμετοχής και οι πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν οι φοιτητές στο πλαίσιο των επιμέρους δραστηριοτήτων του μαθήματος. Ο τελικός βαθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει ή να υπολείπεται του βαθμού της ατομικής εργασίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15%.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-05-2015

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.