Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / DEVELOPMENTAL BIOLOGY
Κωδικός Γ.04.19
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Μαργαρίτα Χατζοπούλου-Κλαδαρά
Γνωστικό Αντικείμενο ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40001152

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2010-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Υποχρεωτικό Κορμού 4 2 6

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600004510
Τύπος Μαθήματος
 • ΥποβάθρουΤα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση βασικών αρχών βιολογίας ανάπτυξης. Μοντέλα οργανισμοί που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη αναπτυξιακών διεργασιών. Ευαισθητοποίηση μέσα από τη γνώση της ποικιλότητας στις αναπτυξιακές διαδικασίες διαφόρων οργανισμών του ζωικού κόσμου. Κατανόηση των αρχών που διέπουν την μορφογένεση, κυτταρική διαφοροποίση, οργανογένεση και νευριδιοποίηση. Απόκτηση ικανότητας χρήσης του οπτικού μικροσκοπίου και στερεοσκοπίου για την παρατήρηση και αναγνώριση διαφόρων αναπτυξιακών σταδίων στα αμφίβια . Απόκτηση ικανότητας για αναγνώριση και διαχωρισμό αντιπροσωπευτικών σταδίων ανάπτυξης.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικές αρχές αναπτυξιακής βιολογίας. Ωογένεση-Σπερματογένεση-Γονιμοποίηση. Αρχικά αναπτυξιακά στάδια, καθορισμός και διαφοροποίηση, επαγωγικές αλληλεπιδράσεις στη Δροσόφιλα, τον νηματώδη σκώληκα, τον αχινό, τον βάτραχο, τα πτηνά και τα θηλαστικά. Ανάπτυξη του νευρικού συστήματος. Ανάπτυξη και επικοινωνία φυτικών κυττάρων. Κυτταρική αναγνώριση και γονιμοποίηση. Φυτοορμόνες και ανάπτυξη. Αναπτυξιακές διαδικασίες που ελέγχονται από τα κυρίαρχα κέντρα του φυτού.
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1. Εκμάθηση χειρισμού ωοκυττάρων βατράχου και διαχωρισμός τους σε διάφορα στάδια ωρίμανσης. 2.Εμβρυογένεση στα αμφίβια. Παρατήρηση μονιμοποιημένου υλικού με στερεοσκόπιο. 3. Μελέτη δομής αρχικών σταδίων ανάπτυξης στα αμφίβια. Παρατήρηση τομών με μικροσκόπιο. 4.Τεχνητή γονιμοποίηση ωαρίων βατράχου και διαχωρισμός εμβρύων πρώτων σταδίων ανάπτυξης. 5. Παρακολούθηση αναπτυξιακών σταδίων και τεχνικών σε μοντέλα οργανισμούς (αχινός, δροσόφιλα, πτηνά και αμφίβια) στη νησίδα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Προβολές ταινιών, παρουσιάσεις σε Power point και ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακή Άσκηση 24
Σύνολο 50
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή εξέταση στην ύλη του μαθήματος (90% του τελικού βαθμού). ΕΞέταση με δοκιμασία πολλαπλών επιλογών και απάντηση σε ερωτήσεις γνώσης ή κρίσης, καθώς και αυτοαξιολόγηση με τεστ πολλαπλής επιλογής.
2. Eργαστηριακές εξετάσεις γραπτές (10% του τελικού βαθμού). Εξέταση με αναγνώριση μικροσκοπικών και μακροσκοπικών παρασκευασμάτων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Slack J.M.W. (Ελληνική έκδοση) (2007). Βασικές αρχές Βιολογίας Ανάπτυξης.
Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Μπάσδρα & Σια. Αλεξανδρούπολη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Προτεινόμενα Βιβλία:
1. Developmental Biology, 7th edition, S.F.Gilbert, Sinauer Associates Inc.2003 ISBN# 0-87893-258-5
2. Principles of Development, 3rd edition, L.Wolpert, Oxford University Press 2006 ISBN# 0-19-879291-3
WEB sites
http://www.gastrulation.org/
http://8e.devbio.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9983/
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-12-2013

Θεωρία: 

2

Εργαστήρια: 

3

Συνολικές ώρες ανά εβδομάδα: 

5

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.