Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ / BIOTECHNOLOGICAL APPLICATIONS OF MICROORGANISMS
Κωδικός Γ.ΜΒ.6.8
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Εαρινή
Υπεύθυνος/η Μηνάς Γιάγκου
Γνωστικό Αντικείμενο ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40001172

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2010-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Μοριακή Βιολογία, Γενετική και Βιοτεχνολογία Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 6 3 5
Περιβαλλοντική Βιολογία Επιλογής 6 3 5
Γενική Επιλογή Κατεύθυνσης 6 3 5
ERASMUS Υποχρεωτικό Κορμού 1 1 5

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες
Class ID
600004521
Τύπος Μαθήματος
 • ΥποβάθρουΤα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν. Συνήθως διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα Στατιστική στη Βιολογία, η Φυσικοχημεία κα.
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
-
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στοχεύει να δείξει στο φοιτητή την πολυσυλλεκτικότητα της βιοτεχνολογίας ως συγκερασμό της βασικής γνώσης που προέρχεται από διάφορα πεδία της επιστήμης. Μέσα από την ανάπτυξη και ανάλυση βιοτεχνολογικών εφαρμογών που αφορούν την υγεία, τη γεωργία-κτηνοτροφία, τη βιομηχανία, το περιβάλλον και τον ίδιο τον άνθρωπο στοχεύει να δώσει τη μάθηση ώστε ο φοιτητής να κατανοήσει το σημαντικό ρόλο των μικροοργανισμών στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη καθώς και τους κανόνες που θα πρέπει να διέπουν τη σύνδεση της βασικής γνώσης με την παραγωγική διαδικασία
Δεξιότητες: Η απόκτηση ικανότητας αναγνώρισης διαφόρων μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία και η εξοικείωση του φοιτητή με τη μεθοδολογία ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των παραγομένων προϊόντων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιεχόμενο του μαθήματος:

Εισαγωγικές γνώσεις Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας – Παραγωγή πρωτογενών, δευτερογενών μεταβολιτών καθώς Βιομετασχηματισμούς και Ζυμώσεις-Παραγωγή Τροφίμων-Βιομηχανικές εφαρμογές και παραγωγή ενέργειας-Εφαρμογές στην Υγεία-Αγροβιοτεχνολογία-Μικροβιακή βιοτεχνολογία στο περιβάλλον – Μέλλον και προοπτικές.

Περιεχόμενο Εργαστηρίων
1.Παραγωγή Τροφίμων-Απομόνωση και χαρακτηρισμός μικροοργανισμών γαλακτικής ζύμωσης.
2. Παραγωγή ζύθου-Απομόνωση και χαρακτηρισμός μικροοργανισμών αλκοολικής ζύμωσης.
3.Απομόνωση-ταυτοποίηση και χαρακτηρισμός ιδιοτήτων μικροοργανισμών που συμμετέχουν στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων.
4. Μέθοδοι ανίχνευσης μικροβιοκτόνων συστατικών
5. Μικροβιολογικός έλεγχος τροφίμων.

Λέξεις Κλειδιά
μικροβιακή βιοτεχνολογία, ζυμώσεις, τρόφιμα, , διαγονιδιακά προϊόντα, βιαποδόμηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακή Άσκηση 20
Σύνολο 50
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται με γραπτή εξέταση με ερωτήσεις που απαιτούν περιγραφική ή συνθετική απάντηση. Μία ερώτηση που προσμετράται στο 25% του τελικού βαθμού προέρχεται από το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος και απαιτεί συνθετική απάντηση και ταυτόχρονα ανάπτυξη στρατηγικής απόκτησης αποτελεσμάτων-μεθόδου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν έχει εκδοθεί στην Ελλάδα κανένα σύγγραμα που να ανταποκρίνεται το περιεχόμενό του στους στόχους του μαθήματος
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις των διδασκόντων
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-11-2015

Θεωρία: 

2

Εργαστήρια: 

2

Συνολικές ώρες ανά εβδομάδα: 

4

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.