Τι νέο υπάρχει?       English version

Μάθημα

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος

Τίτλος ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ / AQUACULTURE
Κωδικός Ζ.ΠΒ.7.10
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο 1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή
Υπεύθυνος/η Ελένη Βουλτσιάδου
Γνωστικό Αντικείμενο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Κατάσταση Ενεργό
Course ID 40001683

Πρόγραμμα Σπουδών

: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2010-σήμερα)

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ECTS
Κορμός Επιλογής 7 4 6

Πληροφορίες Τάξης

Τίτλος ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Χειμερινή
Διδάσκοντες
Class ID
600004485
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Απόκτηση βασικής γνώσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με την καλλιέργεια διάφορων υδρόβιων οργανισμών. Συνειδητοποίηση της ανάγκης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών σε σχέση με τα προβλήματα της αλιείας αλλά και των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον.
Ικανότητα επιλογής των κατάλληλων ειδών που μπορούν να καλλιεργηθούν με επιτυχία σε ποίκιλλα διαθέσιμα περιβάλλοντα, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στις υδατοκαλλιέργειες: γενικά, μορφές, τύποι και συστήματα υδατοκαλλιεργειών, απαιτούμενες συνθήκες, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μέτρα προστασίας, πρότυπα ποιότητας νερών. Καλλιέργειες φυκών, Artemia, σπόγγων, μαλακίων, καρκινοειδών και ιχθύων. Αρχές γενετικής βελτίωσης. Φυσιολογία αναπαραγωγής και διατροφής καλλιεργούμενων ιχθύων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσιάσεις Power point και ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές (Blackboard)
Οργάνωση Μαθήματος
Δραστηριότητες Ώρες ΔιδασκαλίαςΣυνολικός για το εξάμηνο χρόνος απασχόλησης των φοιτητών στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος προσωπικής μελέτης των φοιτητών. Φόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ. Πιστωτικές ΜονάδεςΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 με 30 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών. ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητών ΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδες ErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακή Άσκηση 6
Άσκηση Πεδίου 16
Φροντιστήριο 12
Σύνολο 60
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή Εξέταση σε θέματα γνώσης και κρίσης, γενική εκτίμηση της ικανότητας και του ενδιαφέροντος του φοιτητή στη διάρκεια των ασκήσεων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
β1. Έντυπο υλικό
- Σίνης Α., Γ. Νικολαΐδης, Θ. Αμπατζόπουλος, Α. Κούκουρας, Ε. Βουλτσιάδου, Α.Τριανταφυλλίδης, E. Αντωνοπούλου. Υδατοκαλλιέργειες. Εκδόσεις University Studio, Θεσσαλονίκη.
- Παπουτσόγλου Σ. Εισαγωγή στις Υδατοκαλλιέργειες. Τόμος Ι. Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
- Πάσχος Ι. Ιχθυοκαλλιέργειες Εσωτερικών Υδάτων. Εκδόσεις Σταμούλη,Αθήνα.
- Βουλτσιάδου Ε., Λαγουτάρη Ε. 2008. Σπογγοκαλλιέργεια. Βιοτεχνολογία-αειφόρος χρήση του θαλάσσιου πλούτου. Εκδόσεις University Studio, Θεσσαλονίκη.

β2. Ηλεκτρονικό υλικό (Blackboard)
- Γκάνιας Κ. 2012. Συστήματα παραγωγής και τάσεις στην παγκόσμια και την Ελληνική Υδατοκαλλιέργεια.
- Βουλτσιάδου Ε. 2012. Καλλιέργεια Δεκάποδων Καρκινοειδών.
- Γκέλης Σ. 2012. Καλλιέργειες φυκών.
- Τριανταφυλλίδης Α. 2012. Γενετική και υδατοκαλλιέργειες.
- Αντωνοπούλου Ε. 2012. Αναπαραγωγική βιολογία, διατροφή και θρέψη εκτρεφόμενων ψαριών.

Τελευταία Επικαιροποίηση
20-10-2014

Θεωρία: 

2

Εργαστήρια: 

3

Συνολικές ώρες ανά εβδομάδα: 

5

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.