Διπλωματικές που έχουν ανατεθεί

Τίτλος Επιλέπων Καθηγητής Περιγραφή Τελική Ανάθεση
Διερεύνηση καρδιοπροστατευτικών μηχανισμών Λάζου Αντιγόνη (lazou@bio.auth.gr)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΗ

Μπόζογλου Δήμητρα (dimdimmpo@bio.auth.gr)
Φυτικά εισβολικά είδη και εδαφικές λειτουργίες Παπαθεοδώρου Ευφημία (papatheo@bio.auth.gr)

Διερεύνηση των επιδράσεων που ασκούν κάποια εισβολικά είδη της Ελλάδος (πόες, δέντρα) σε εδαφικές λειτουργίες που διασφαλίζουν την διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων. Θα πραγματοποιηθεί μια εφάπαξ δειγματοληψία και θα ληφθούν δείγματα εδάφους από την ριζόσφαιρα του εισβολικού είδους όπως και από την ριζόσφαιρα του αυτόχθονου που βρίσκεται κοντά του (μάρτυρας). Στα δείγματα αυτά θα προσδιοριστεί εργαστηριακά η δραστηριότητα ενζύμων που συμμετέχουν στους κύκλους του άνθρακα, αζώτου και φωσφόρου όπως ουρεάση, φωσφατάση, Ν-ακετυλογλυκοζαμινιδάση, περοξειδάση, β-γλυκοσιδάση.

Σαμαρτζά Ιουλιέττα-Ελευθερία (ioulietta@bio.auth.gr)
Χρήση εργαλείων μηχανικής εκμάθησης (machine learning) για τη κατανόηση των προτύπων της βιοποικιλότητας Καλλιμάνης Αθανάσιος (kalliman@bio.auth.gr)

Το θέμα έχει δοθεί μετά από προσωπική συνενόηση με φοιτητή. 

Πουρναράς Μιχαήλ (michpour@bio.auth.gr)
Διερεύνηση επίδρασης προβιοτικών στο παρασιτικό φορτίο του εδώδιμου εντόμου Tenebrio molitor Τουράκη Μαρία (touraki@bio.auth.gr)

Το ειδος Tenebrio molitor ανήκει στα καινοτόμα τρόφιμα (novel foods) και αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτείνης. Η ασφάλεια χρήσης του προυποθέτει να μη μεταφέρει παθογόνα παράσιτα στον οργανισμό αποδέκτη, ζώο ή άνθρωπο. Θα μελετηθεί η ύπαρξη παρασίτων στο έντομο και θα γίνει προσπάθεια εξυγίανσης του μέσω χορήγησης προβιοτικών βακτηρίων.

Μπίσμπα Μαρία (mpismpam@bio.auth.gr)
Διερεύνηση επίδρασης προβιοτικών στο βακτηριακό φορτίο του εδώδιμου εντόμου Tenebrio molitor Τουράκη Μαρία (touraki@bio.auth.gr)

Το ειδος Tenebrio molitor ανήκει στα καινοτόμα τρόφιμα (novel foods) και αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτείνης. Η ασφάλεια χρήσης του προυποθέτει να μη μεταφέρει παθογόνα στον οργανισμό αποδέκτη, ζώο ή άνθρωπο. Θα μελετηθεί η ύπαρξη παθογόνων στο έντομο και θα γίνει προσπάθεια εξυγίανσης του μέσω χορήγησης προβιοτικών βακτηρίων.

Παπαδημητρίου Αγάπη Σουλτάνα (agpapadi@bio.auth.gr)
Έλεγχος γενοτοξικής και αντι-γενοτοξικής δράσης φυσικών προϊόντων Δροσοπούλου Ελένη (edrosopo@bio.auth.gr) Παλαιολόγου Ευαγγελία (euapal@bio.auth.gr)
Ανοσοϊστοχημική μελέτη σε προϊόντα αποβολών Δροσοπούλου Ελένη (edrosopo@bio.auth.gr)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΦΟΙΤΗΤΗ

Δήμου Θεοδώρα (dimoutheod@bio.auth.gr)
Ανοσοϊστοχημική μελέτη σε υλικό αποβολών Δροσοπούλου Ελένη (edrosopo@bio.auth.gr)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ

Τούμπα Όλγα (olgatoump@bio.auth.gr)
Μεταφραστική ρύθμιση της ενεργοποίησης και καταστολής των δράσεων μακροφάγων κυττάρων Κοντογιάννης Δημήτρης (dkontoyiannis@bio.auth.gr) Σιδηρόπουλος Νικόλαος (sidiniko@bio.auth.gr)
Δημιουργία κυτταρικών σειρών επαγόμενης λειτουργίας της ογκογονικής πρωτεΐνης LMP1 του ιου Epstein-Barr. Μόσιαλος Γεώργιος (gmosialo@bio.auth.gr)

Θα δημιουργηθούν Β λεμφοκυτταρικές σειρές που θα περιέχουν το σύστημα επαγόμενης λειτουργίας της πρωτεϊνης LMP1 που περιγράφεται στην εργασία https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26428925.

1. Δημιουργία κυτταρικών σειρών επαγόμενης καταστολής της έκφρασης της ογκοκατασταλτικής πρωτεΐνης CYLD με RNA παρεμβολή. Μόσιαλος Γεώργιος (gmosialo@bio.auth.gr)

Θα δημιουργηθούν ανθρώπινες επιθηλιακές κυτταρικές σειρές στις οποίες θα γίνεται ελεγχόμενη με αντιβιοτικό καταστολή της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld. Θα μελετηθούν αλλαγες στην μορφολογία των κυττάρων με μικροσκοπία και την γονιδιακή τους έκφραση με real-time PCR και ανοσοστύπωση.

Διερεύνηση τροφικών πλεγμάτων ελληνικών λιμνών με τη βοήθεια σταθερών ισοτόπων Μπόμπορη Δήμητρα (bobori@bio.auth.gr)

Οι αναλύσεις σταθερών ισοτόπων αποτελούν ένα χρήσιμο οικολογικό εργαλείο για την ανάλυση τροφικών πλεγμάτων. Ο/η φοιτητής/τρια θα συμμετάσχει σε δειγματοληψίες σε τρεις λίμνες (1 μέρα σε κάθε λίμνη) όπου θα συλλέξει δείγματα νερού, ζωοπλαγκτού, βιοφίλμ, βενθικών μακροασπονδύλων (τα πιο άφθονα είδη) και ψαριών (τα πιο άφθονα είδη). Στο εργαστήριο θα γίνει η προετοιμασία των δειγμάτων και θα σταλούν για ανάλυση σταθερών ισοτόπων.

Μικροπλαστικά σε υδάτινη τροφική αλυσίδα Μπόμπορη Δήμητρα (bobori@bio.auth.gr)

Περιλαμβάνει δειγματοληψίες πεδίου και αναγνώριση - προσδιορισμό των μικροπλαστικών στο αβιοτικό περιβάλλον και σε υδρόβιους οργανισμούς 

Ταυτοποίηση και φυλογενετική ανάλυση θαλάσσιων μικροφυκών Αρσενάκης Μηνάς (arsenaki@bio.auth.gr) Σελήνη Αναστασία (anasseli@bio.auth.gr)
Μελέτη μηχανισμών επιγμεταγραφωματικών τροποποιήσεων σε νευροεκφυλιστικές νόσους ΝΤΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (dafoud@bio.auth.gr)
Μελέτη μηχανισμών επιγμεταγραφωματικών τροποποιήσεων ΝΤΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (dafoud@bio.auth.gr)
Μελέτη μηχανισμών επιγενετικών τροποποιήσεων στην καρδιά ΝΤΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (dafoud@bio.auth.gr)
Συζευκτική συμπεριφορά και διαφοροποίησή της σε σχέση με το σωματικό μέγεθος σε σαλιγκάρια του είδους Cornu aspersum. Στάικου Αλεξάνδρα (astaikou@bio.auth.gr)

Το σωματικό΄μέγεθος είναι χαρακτηριστικό που συχνά αποτελεί κριτήριο για την επιλογή συντρόφου σε πολλά είδη ζώων. Για τα ταυτόχρονα ερμαφρόδιτα είδη, όπως είναι τα χερσαία σαλιγκάρια, τα οποία στερούνται φυλετικού διμορφισμού, το σωματικό μέγεθος αναμένεται να είναι το κύριο,αν όχι το μόνο, χαρακτηριστικό βάσει του οποίου γίνεται η επιλογή συντρόφου με στόχο τη μεγιστοποίηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας για κάθε άτομο.

Θεοδώρου Βασιλεία (theodorv@bio.auth.gr)
Φυσιολογικές αντιδράσεις των εκτρεφόμενων ψαριών στο μικροβιακό φορτίο Μιχαηλίδης Βασίλειος (michaeli@bio.auth.gr)
Εφαρμογές κυτταρομετρίας ροής σε δείγματα και καλλιέργειες μικροφυκών Αρσενάκης Μηνάς (arsenaki@bio.auth.gr)

Η διπλωματική περιλαμβάνει την εφαρμογή μεθόδων κυτταρομετρίας ροής για την ανίχνευση και χαρακτηρισμό θαλάσσιων μικροφυκών.

Τσιβόγλου Ευθύμιος (tsivoglo@bio.auth.gr)
Φλεγμονικές αντιδράσεις των θαλάσσιων δίθυρων στην αύξηση της θερμοκρασίας Μιχαηλίδης Βασίλειος (michaeli@bio.auth.gr)
Ενεργειακή επένδυση των θαλάσσιων δίθυρων σε καταστάσεις θερμικού στρες Μιχαηλίδης Βασίλειος (michaeli@bio.auth.gr) Κακαλέ Ασημίνα (kasimina@bio.auth.gr)
Ανίχνευση και φυλογενετική ανάλυση γονιδίων που εμπλέκονται στη μη-ριβοσωμική/πολυκετιδική σύνθεση πεπτιδίων (NRPS/PKS) Γκέλης Σπυρίδων (sgkelis@bio.auth.gr)

κυανοβακτήρια θεωρούνται σημαντική πηγή ποικίλων δομικά και βιολογικά δραστικών ενώσεων με φαρμακευτικό και βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον. Η ποικιλότητα των βιοδραστικών ενώσεων των κυανοβακτηρίων είναι εν μέρει αποτέλεσμα της ικανότητας τους να βιοσυνθέτουν μη ριβοσωμικά πεπτίδια από πολυλειτουργικές πεπτιδικές και πολυκετιδικές συνθετάσες. Ένα μόνο στέλεχος κυανοβακτηρίου έχει την ικανότητα να παράγει μια σειρά δευτερογενών μεταβολιτών με διακριτή χημική δομή και διαφορετικές βιολογικές δράσεις. 

Λειτουργικά χαρακτηριστικά φυτών Τσιριπίδης Ιωάννης (tsiripid@bio.auth.gr)

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά  είναι μορφολογικά ή φυσιοφαινολογικά χαρακτηριστικά που επιδρούν στην αύξηση, αναπαραγωγή και επιβίωση των οργανισμών. Η εργασία θα βασιστεί σε δειγματοληψία πεδίου και εργαστηριακές μετρήσεις. Συγκεκριμένα, θα ληφθούν φυτικά δείγματα από διαφορετικά ενδιαιτήματα και θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις στα δείγματα αυτά για να διερευνηθεί η διαφοροποίηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών των φυτών κάτω από διαφορετικές αβιοτικές και βιοτικές συνθήκες.  

Ταυτοποίηση ζωονόσων ιογενούς φύσης σε μικρά μηρυκαστικά Παπαδόπουλος Αθανάσιος (thanpap@bio.auth.gr)

Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν ανιχνευθεί ιογενείς ασθένειες στα μικρά μηρυκαστικά που δίχως άμεσα εμφανή συμπτώματα επηρεάζουν την υγεία τους και την ευζοϊα τους. Με μορικές μεθόδους επιχηρείται η ανίχνευση, η σωστή διάγνωση και η παρακολούθηση της εξέλιξής τους. 

Ταυτοποίηση ή εξέλιξη ζωονόσων μικρών μηρυκαστικών με εφαρμογή βιοχημικών/μοριακών μεθόδων Παπαδόπουλος Αθανάσιος (thanpap@bio.auth.gr)

Για την διατήρηση αλλά και ανάπτυξη της κτηνοτροφίας είναι απαραίτητη η διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη ασθενειών που αναπτύσσονται στα εκτρεφόμενα από τον άνθρωπο μικρά μηρυκαστικά και οι οποίες ίσως μπορούν να απειλήσουν και τον άνθρωπο. Η προσπάθεια αποβλέπει στην σωστή διάγνωση ή παρακολούθηση της εξέλιξης των νόσων αυτών .

Μικροβιολογία και τεχνολογίας προϊόντων γάλακτος Παπαδόπουλος Αθανάσιος (thanpap@bio.auth.gr)

Η διπλωματική είναι σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θέρμης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στα πλαίσια προσπάθειας ανάλυσης παραγόντων που συντελούν στην παραγωγή γαλακτομικών παραγόντων και σχετίζονται με την γεύση, υφή και εν γένει ποιτότητα των προίόντων αυτών.

Μορφολογικοί χαρακτήρες και δείκτες DNA σε πληθυσμούς ελάτης (Abies sp. Pinaceae) Δρούζας Ανδρέας (drouzas@bio.auth.gr)

Στον Ελλαδικό χώρο υπάρχουν δύο είδη ελάτης (Abies sp.) και το φυσικό υβρίδιό τους. Το γεγονός αυτό αφενός προσδίδει μεγάλη γενετική ποικιλότητα στους πληθυσμούς ελάτης και αφετέρου δυσκολεύει τη διάκριση των δύο ειδών και των υβριδίων χρησιμοποιώντας μορφολογικούς χαρακτήρες μόνο. Επιπλέον, η χρήση δεικτών DNA έχει δείξει την ύπαρξη διαφορετικών αλληλομόρφων στα δύο είδη ελάτης. Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι να μελετηθούν μορφολογικοί και μοριακοί χαρακτήρες διάκρισης των δύο ειδών σε πληθυσμούς ελάτης.

Γενετική ποικιλότητα σε πληθυσμούς Himantoglossum sp. (Orchidaceae) της Ελλάδας Δρούζας Ανδρέας (drouzas@bio.auth.gr)

Στην οικογένεια Orchidaceae περιλαμβάνονται taxa με μεγάλη ποικιλομορφία τα οποία προστατεύονται από εθνική και διεθνή νομοθεσία. Στη διπλωματική αυτή εργασία θα διερευνηθεί με δείκτες DNA η γενετική ποικιλότητα πληθυσμών του είδους Himantoglossum jankae που καλύπτουν την εξάπλωσή του στην Ελλάδα. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και πληθυσμοί τους είδους από την Κρήτη οι οποίοι θεωρείται ότι ανήκουν στο taxon H. x samariense και θα διερευνηθεί τυχόν διαφοροποίησή τους.

Χρήση γλυκαντικών ουσιών με έμφαση στην επίδρασή τους στο εντερικό μικροβίωμα Βασάρα Ελένη (evasara@bio.auth.gr)
Παρακολούθηση κητωδών στο βόρειο Αιγαίο Πέλαγος με χρήση σταθερών υδροφώνων (2) Τσίκληρας Αθανάσιος (atsik@bio.auth.gr)

Η αναγνώριση ειδών και εκτίμηση του πληθυσμιακού μεγέθους των κητωδών (κυρίως δελφινιών αλλά και φαλαινών) στο βόρειο ΑΙγαίο Πέλαγος με βάση δεδομένα ήχου και φωτογραφίας από σταθερές μονάδες, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου.

Χρονοδιάγραμμα

Εκπαίδευση σε τεχνικές ήχου και εικόνας και μεθόδους αναγνώρισης ειδών κητωδών (φθινόπωρο 2019). Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο 2020. Συγγραφή από Ιούνιο 2020 και παρουσίαση μέχρι τον Δεκέμβριο 2020 (ευπρόσδεκτη κάθε έκπληξη για πρώιμη εκπόνηση).

Προαπαιτήσεις

Αποτύπωση ενδιαιτημάτων στο Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων Τσίκληρας Αθανάσιος (atsik@bio.auth.gr)

Σκοπός

Η αποτυπωση σε χάρτη των βασικών ενδιαιτημάτων του θαλάσσιου πάρκου με τη χρήση ηχοβολιστικών και βιντεοσκόπηση με υποβρύχιο drone, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου.

Χρονοδιάγραμμα

Εκπαίδευση σε τεχνικές ηχοβολισμού και εικόνας (φθινόπωρο 2019). Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων μέχρι τον Δεκέμβριο 2019. Συγγραφή μέχρι τον Ιούνιο 2020 και παρουσίαση μετά το καλοκαίρι 2020.

Προαπαιτήσεις

Δυνατότητα συμμετοχής σε δειγματοληψία με σκάφος στην Αλόννησο και παρακολουθηση σεμιναρίου GIS.

Παρακολούθηση κητωδών στο βόρειο Αιγαίο Πέλαγος με χρήση σταθερών υδροφώνων (1) Τσίκληρας Αθανάσιος (atsik@bio.auth.gr)

Σκοπός

Η αναγνώριση ειδών και εκτίμηση του πληθυσμιακού μεγέθους των κητωδών (κυρίως δελφινιών αλλά και φαλαινών) στο βόρειο ΑΙγαίο Πέλαγος με βάση δεδομένα ήχου και φωτογραφίας από σταθερές μονάδες, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου.

Χρονοδιάγραμμα

Εκπαίδευση σε τεχνικές ήχου και εικόνας και μεθόδους αναγνώρισης ειδών κητωδών (φθινόπωρο 2019). Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο 2020. Συγγραφή από Ιούνιο 2020 και παρουσίαση μέχρι τον Δεκέμβριο 2020 (ευπρόσδεκτη κάθε έκπληξη για πρώιμη εκπόνηση).

Ανάλυση πολυμορφικών γενετικών δεικτών στον ελληνικό πληθυσμό (ΙΙ) Κουβάτση Αναστασία (akouvats@bio.auth.gr)
Ανάλυση πολυμορφικών γενετικών δεικτών στον ελληνικό πληθυσμό (Ι) Κουβάτση Αναστασία (akouvats@bio.auth.gr)
Μοριακή διερεύνηση της παρουσίας του HPV και ταυτοποίηση των τύπων του σε τραχηλικά επιχρίσματα με τις τεχνικές PCR και ανάστροφου υβριδισμού Κουβάτση Αναστασία (akouvats@bio.auth.gr)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ

Μελέτη της δράσης μικροσωματίων στα ομφαλοπλακουντικά μοσχεύματα Κουβάτση Αναστασία (akouvats@bio.auth.gr)

Η διπλωματική θα πραγματοποιηθεί στην Αιματολογική κλινική του Νοσοκομείου Παπανικολάου

UM171 και έκπτυξη των γενετικά διορθωμένων κυττάρων με φορέα σφαιρίνης για βελτίωση της γονιδιακής θεραπείας της θαλασσαιμίας Γιάγκου Μηνάς (yiangou@bio.auth.gr)
Χρωματινικοί μονωτές για αυξημένη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της γονιδιακής θεραπείας. Γιάγκου Μηνάς (yiangou@bio.auth.gr)
Προβιοτικές ιδιότητες και ομοιοστατικοί μηχανισμοί της εντερικής μικροχλωρίδας του εδώδιμου χερσαίου σαλιγκαριού Cornu aspersum Γιάγκου Μηνάς (yiangou@bio.auth.gr)
Διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της εντερικής μικροχλωρίδας και του έμφυτου μηχανισμού άμυνας σε συνθήκες συμβίωσης, δυσβίωσης και αναβίωσης στο εδώδιμο χερσαίο σαλιγκάρι Cornu aspersum. Γιάγκου Μηνάς (yiangou@bio.auth.gr)
Γονιδιωματική ανάλυση (Whole Genome Sequencing) του βακτηρίου Αcinetobacter radioresistance S3/K Γιάγκου Μηνάς (yiangou@bio.auth.gr)
Βιοδραστικές ουσίες από βρυόζωα (Bryozoa) της Μεσογείου Βουλτσιάδου Ελένη (elvoults@bio.auth.gr)

Η αναζήτηση βιοδραστικών ουσιών από θαλάσσιους οργανισμούς έχει εγείρει το επιστημονικό ενδιαφέρον από τη δεκαετία του 90. Τα βρυόζωα, μαζί με τους σπόγγους, τα ασκίδια και τα μαλάκια, συγκαταλέγονται στους πλέον ελπιδοφόρους οργανισμούς αναφορικά με την ανεύρεση νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Αραμπατζή Γεωργία (georgiaaa@bio.auth.gr)
Επίδραση μικροπλαστικών σε υδρόβιους οργανισμούς με χρήση μοριακών και βιοχημικών βιομαρτύρων. Καλογιάννη - Δημητριάδη Μάρθα (kaloyian@bio.auth.gr)

 

Γνώση εκτροφής και συντήρησης  ψαριών

Χρήση μικροσκοπίου φθορισμού

Χρήση κυτταρομετρίας ροής

Χρήση western blotting

Εφαρμογή  τεχνικών με χρήση αντισωμάτων και φθοριζουσών αντιδραστηρίων

 

Επίδραση τοξικότητας μικροπλαστικών στην απομονωμένη καρδιά του zebrafish Danio rerio, ex vivo με χρήση βιοχημικών βιομαρτύρων. Καλογιάννη - Δημητριάδη Μάρθα (kaloyian@bio.auth.gr)

Γνώση εκτροφής και συντήρησης ψαριών.

Χρήση μικροσκοπίου φθορισμού

Χρήση κυτταρομετρίας ροής

Χρήση western blotting

Εφαρμογή  τεχνικών με χρήση αντισωμάτων και φθοριζουσών αντιδραστηρίων

 

Επίδραση τοξικότητας μικροπλαστικών στην απομονωμένη καρδιά του zebrafish Danio rerio, ex vivo με χρήση φυσιολογικών βιομαρτύρων. Καλογιάννη - Δημητριάδη Μάρθα (kaloyian@bio.auth.gr)

Aνατομία κρδιιάς

Γνώση εκτροφής και συντήρησης ψαριών.

Μελέτη  και καταγραφή μηχανικής δραστηριότητας της καρδιάς (σύσπααης) με χρήση ισομετρικού μεταγωγέα  τάσης. Λήψη και ανάλυση καταγραφών καρδιακής δραστηριότητας με χρήση  λογισμικών προγραμμάτων σε ΗΥ.

8. Χαρακτηριστικά της ιστορίας ζωής του κλαδοκερωτού Daphnia magna κάτω από διαφορετικές πειραματικές συνθήκες Μιχαλούδη Ευαγγελία (tholi@bio.auth.gr)
Εργαστηριακή μελέτη της εμβρυϊκής ανάπτυξης της σουπιάς, Sepia officinalis Γκάνιας Κωνσταντίνος (kganias@bio.auth.gr)

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετηθούν έμβρυα σουπιάς που θα προκύψουν από δειγματοληψίες στο πεδίο. Τα έμβρυα θα μεταφερθούν σε εργαστηριακά ενυδρεία όπου θα γίνει μελέτη του ρυθμού ανάπτυξής τους καθώς και της βιωσιμότητας τους σε διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας. Επίσης θα πραγματοποιηθεί λεπτομερή μελέτη των διαδοχικών σταδίων εμβρυϊκής ανάπτυξης.  

Ιστολογική διερεύνηση της αναπαραγωγής εμπορικών ιχθύων Γκάνιας Κωνσταντίνος (kganias@bio.auth.gr)

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αφορά στη χρήση σύγχρονων τεχνικών μελέτης της αναπαραγωγικής βιολογίας των ψαριών με έμφαση στις εκτιμήσεις γονιμότητας. Οι αναλύσεις θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση ιστολογικών τεχνικών, αναλύσεων ψηφιακής εικόνας και εφαρμογής μεθόδων στερεολογίας.

Μεταμεταγραφικός έλεγχος κατά τις αντιδράσεις των καρδιομυοκυττάρων Κοντογιάννης Δημήτρης (dkontoyiannis@bio.auth.gr) Σταματάκης Σταμάτιος (stamataks@bio.auth.gr)
Μεταλλαξογένεση θέσεων σηματοδότησης ριβονουκλεοπρωτεϊνων Κοντογιάννης Δημήτρης (dkontoyiannis@bio.auth.gr)
Ρύθμιση RNA κατά τη νευροτοξικότητα Κοντογιάννης Δημήτρης (dkontoyiannis@bio.auth.gr)
Ρύθμιση της φυσικής ανοσίας μέσω αποικοδόμησης RNA Κοντογιάννης Δημήτρης (dkontoyiannis@bio.auth.gr)
Διερεύνηση του μηχανισμού δράσης νέων καρδιοτονικών ενώσεων Λάζου Αντιγόνη (lazou@bio.auth.gr)
Διερεύνηση σχέσης παραγωγικότητας, οικοσυστημικών υπηρεσιών και εδαφικών χαρακτηριστικών/λειτουργιών Καλλιμάνης Αθανάσιος (kalliman@bio.auth.gr)

Το φυσικό περιβάλλον προσφέρει πολλές υπηρεσίες για την ευημερία και την υγεία των ανθρώπων. Στην παρούσα εργασία θα διερευνήσουμε πως χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος (όπως η πρωτογενής παραγωγικότητα, και το έδαφος) σχετίζονται με τις υπηρεσίες αυτές. 

Χρήση εργαλείων μηχανικής εκμάθησης (machine learning) για τη κατανόηση των σχέσεων της βιοποικιλότητας με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Καλλιμάνης Αθανάσιος (kalliman@bio.auth.gr)

Ο ρόλος των διαφορετικών περιβαλλοντικών παραμέτρων (π.χ. κλίμα, ανθρώπινες δραστηριότητες, χρήσεις γης) ως παράγοντες που διαμορφώνουν το χωρικό πρότυπο της βιοποικιλότητας παραμένει κεντρικό ερώτημα για τη βιολογία διατήρησης, ιδιαίτερα στις μέρες μας λόγω των δραστικών αλλαγών που παρατηρούνται τόσο στο κλίμα όσο και στις χρήσεις γης. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας θα διερευνηθούν αυτά τα πρότυπα, αλλά με τη χρήση νεώτερων εργαλείων που προέρχονται από το χώρο της μηχανικής εκμάθησης (machine learning), όπως δέντρα απόφασης και παλινδρόμησης. 

Πως οι πιέσεις και απειλές σε είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος σχετίζονται με το καθεστώς διατήρησης αυτών; Καλλιμάνης Αθανάσιος (kalliman@bio.auth.gr)

Στην προσπάθεια διατήρησης των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται κάθε έξι χρόνια καταγραφή της κατάστασης διατήρησης των ειδών αυτών. Ανάμεσα στα κριτήρια που αξιολογούνται είναι και οι πιέσεις και απειλές που δέχονται τα είδη αυτά. Στην παρούσα εργασία θα γίνει ανάλυση αυτών των πιέσεων και απειλών με στόχο να διερευνηθεί ο ρόλος και η σημασία τους για την μακροπρόθεσμη προστασία των ειδών. 

Δείκτες εκτίμησης συσσωρευτικων πιέσεων (cumulative pressure assessment) στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας Μαζαρης Αντώνιος (amazaris@bio.auth.gr)
Ελληνικά γλωσσικά στοιχεία στην ονοματολογία των αγγειοφύτων Καρούσου Ρεγγίνα (karousou@bio.auth.gr)
Χαρτογράφηση αλληλουχιών στο γονιδίωμα της Drosophila suzukii Δροσοπούλου Ελένη (edrosopo@bio.auth.gr)
Φυσιολογική απόκριση εκτρεφόμενων ψαριών ενυδρειοπονίας σε διαφορετικά επίπεδα αλατότητας Αντωνοπούλου Ευθυμία (eantono@bio.auth.gr)
Επίδραση της σίτισης με εντομοάλευρα σε ανοσολογικούς και μεταβολικούς δείκτες εκτρεφόμενων ψαριών Αντωνοπούλου Ευθυμία (eantono@bio.auth.gr)
Διερεύνηση διαφορετικών υποστρωμάτων στην εκτροφή του Hermetia illucens για εντομοάλευρα σε ζωοτροφές. Αντωνοπούλου Ευθυμία (eantono@bio.auth.gr)
Εντομοάλευρα στην εκτροφή ζώων: Διερεύνηση διαφορετικών υποστρωμάτων στην εκτροφή του Tenebrio molitor. Αντωνοπούλου Ευθυμία (eantono@bio.auth.gr)
Ανθεκτικότητα μεταλλαγμάτων Arabidopsis thaliana σε ωσμωτική καταπόνηση Παντερής Εμμανουήλ-Νικόλαος (epanter@bio.auth.gr)

Κύρια μέθοδος η εργαστηριακή καλλιέργεια του φυτού και οι παρατηρήσεις σε μικροσκόπιο μετά απο ανοσοσήμανση.

Ανθεκτικότητα μεταλλαγμάτων Arabidopsis thaliana σε θερμοκρασιακή καταπόνηση Παντερής Εμμανουήλ-Νικόλαος (epanter@bio.auth.gr)

Κύρια μέθοδος η εργαστηριακή καλλιέργεια του φυτού και οι παρατηρήσεις σε μικροσκόπιο μετά απο ανοσοσήμανση.

Εαρινοποίηση της ελιάς – Μελέτη Μοριακών Μηχανισμών Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος (kvlachon@bio.auth.gr)
Μεταβολική μηχανική στον ελαιογόνο μικροοργανισμό Yarrowia lipolytica για την αξιοποίηση του στη βιομηχανία βιοκαυσίμων Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος (kvlachon@bio.auth.gr)
Αποκρίσεις του Arabidopsis thaliana σε γιββεριλλίνες. Χαρακτηρισμός του διπλού μεταλλάγματος rgagcn5-6 Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος (kvlachon@bio.auth.gr) Μπαλούρη Χριστίνα (cmpalouri@bio.auth.gr)
Αλληλεπίδραση ζύμης S. cerevisiae με το χημειοθεραπευτικό 5- φθοροουρακίλη Τουράκη Μαρία (touraki@bio.auth.gr)

Έχουν διαπιστωθεί οι προβιοτικές ιδιότητες της ζύμης. Τα προβιοτικά χορηγούνται για άμβλυνση των δυσμενών επιπτωσεων χημειοθεραπείας αλλά δεν έχει διερευνηθεί η αλληλεπίδραση τους με τα χημειοθεραπευτικά. Θα εξεταστεί η δυνατότητα επιβίωσης της ζύμης παρουσία του φαρμάκου, θα προσδιοριστεί η ελάχιστη παρεμποδιστική συγκέντρωση του. Επίσης θα ελεγχθεί η πιθανότητα μεταβολισμού του από τη ζύμη με προσδιορισμό της συγκέντρωσης του φαρμάκου με χρωματογραφία υγρών (HPLC). 

Αλληλεπίδραση προβιοτικού Ε.faecalis με το χημειοθεραπευτικό 5- φθοροουρακίλη Τουράκη Μαρία (touraki@bio.auth.gr)
Αλληλεπίδραση προβιοτικού B.subtilis με το χημειοθεραπευτικό 5- φθοροουρακίλη Τουράκη Μαρία (touraki@bio.auth.gr)

Τα προβιοτικά χορηγούνται για άμβλυνση των δυσμενών επιπτωσεων χημειοθεραπείας αλλά δεν έχει διερευνηθεί η αλληλεπίδραση τους με τα χημειοθεραπευτικά. Θα εξεταστεί η δυνατότητα επιβίωσης του βακτηρίου παρουσία του φαρμάκου, θα προσδιοριστεί η ελάχιστη παρεμποδιστική και ελάχιστη βακτηριοκτόνος συγκέντρωση του. Επίσης θα ελεγχθεί η πιθανότητα μεταβολισμού του από το βακτήριο με προσδιορισμό της συγκέντρωσης του φαρμάκου με χρωματογραφία υγρών (HPLC).