Διπλωματικές που έχουν ανατεθεί

Τίτλος Επιλέπων Καθηγητής Περιγραφή Τελική Ανάθεση
Παραδοσιακές χρήσεις αυτοφυών αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών σε περιοχές της Κύπρου Χανλίδου Ευφροσύνη (chanlidu@bio.auth.gr)

Να μην επιλεγεί αυτό το θέμα παρά μόνο κατόπιν προσωπικής επικοινωνίας με τη διδάσκουσα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΦΙΛΙΩ (filioalexa@bio.auth.gr)
Βιοπληροφορική και καρκίνος Αμπατζόπουλος Θεόδωρος (abatzop@bio.auth.gr)

Θεωρητική προσέγγιση των εργαλείων και μεθόδων της βιοπληροφορικής ανάλυσης στη μελέτη του καρκίνου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη φυλογενετική προσέγγιση της πορείας της νόσου.

 

 

Καρδαμηλιώτης Κωνσταντίνος (kardamil@bio.auth.gr)
Μελέτη υλικού αποβολών ΝΤΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (dafoud@bio.auth.gr) Παταβού Βικτώρια (pzviktori@bio.auth.gr)
Μελέτη γονιδίων σε υλικό αποβολών Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (atriant@bio.auth.gr)

To θέμα αυτό προέκυψε μετά από συνεννόηση με φοιτητή για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και δεν είναι διαθέσιμο για δήλωση από άλλους φοιτητές/τριες.

Τουρλούμη Θωμαή Ραφαηλία (thomairaf@bio.auth.gr)
Μελέτη γονιδίων σε υλικό αποβολών Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (atriant@bio.auth.gr)

To θέμα αυτό προέκυψε μετά από συνεννόηση με φοιτητή για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και δεν είναι διαθέσιμο για δήλωση από άλλους φοιτητές/τριες.

Δέλλιου Νέλλη (ndelliou@bio.auth.gr)
Ανοσοιστοχημική μελέτη υλικού αποβολών ΝΤΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (dafoud@bio.auth.gr) Αντωναρά Μορφινή (antonaram@bio.auth.gr)
Διερεύνηση νέων μοριακών στόχων στην ηπατοκαρκινογένεση ΝΤΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (dafoud@bio.auth.gr) Φαρμακιώτη Ιωάννα (ioannafa@bio.auth.gr)
Επίδραση τοξικών μετάλλων σε μεταλλάγματα του φυτού Arabidopsis thaliana Παντερής Εμμανουήλ-Νικόλαος (epanter@bio.auth.gr) Κόζαρη Κωνσταντίνα (kozakons@bio.auth.gr)
Ποσοτικός προσδιορισμός του ενδοκρινικού διαταράκτη δισφαινόλη-Α σε καλλιέργεια ζύμης S. cerevisiae με HPLC-DAD (συνεργασία με Τμήμα Χημείας) Τουράκη Μαρία (touraki@bio.auth.gr)

Θα προσδιοριστεί η πιθανή πρόσληψη της δισφαινόλης -Α (ρύπος, ξενοβιοτικό) από το προβιοτικό βακτήριο B. subtilis  αφού απομονωθεί  από καλλιέργειες με εκχύλιση στερεής φάσης (SPE) και θα πραγματοποιηθεί ποσοτικός προσδιορισμός της με υψηλής απόδοσης χρωματογραφία υγρών (HPLC) και ανιχνευτή διόδων (DAD). 

Δουλγερίδου Σαββούλα (savvdoul@bio.auth.gr)
Ποσοτικός προσδιορισμός του ενδοκρινικού διαταράκτη δισφαινόλη-Α σε καλλιέργεια του προβιοτικού L. plantarum με HPLC-DAD (συνεργασία με Τμήμα Χημείας) Τουράκη Μαρία (touraki@bio.auth.gr)

Το θέμα διαμορφώθηκε μετά από συνεννόηση

Σχορετσανίτη Βασιλική (vasischo@bio.auth.gr)
Διερεύνηση επίδρασης εκκριτώματος του προβιοτικού βακτηρίου L. plantarum σε καρκινικά κύτταρα παχέος εντέρου (συνεργασία με Τμήμα Ιατρικής) Τουράκη Μαρία (touraki@bio.auth.gr) Δημητρίου Αφροδίτη (apdimitri@bio.auth.gr)
Μοριακή ταυτοποίηση και φυλογένεση υδρόβιων οργανισμών Αμπατζόπουλος Θεόδωρος (abatzop@bio.auth.gr)

Η εργασία θα εστιαστεί κυρίως σε βιοπληροφορικές αναλύσεις και περιλαμβάνει περιορισμένη εκπαίδευση σε πρακτικά θέματα (εργαστηριακή εμπειρία). Θα χρησιμοποιηθούν υπάρχουσες βάσεις δεδομένων με σκοπό να εφαρμοστούν μετα-αναλυτικές μεθοδολογίες. Επιλογή μοριακών δεικτών.

Παρακαλείσθε να μην δηλώσετε παρά μόνο κατόπιν συννενόησης με τον επιβλέποντα.

ΑΛΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (marvasalv@bio.auth.gr)
Οι πεταλούδες της Πανεπιστημιούπολης ΑΠΘ Αργυροπούλου Μαρία (margyrop@bio.auth.gr)

Θα μελετηθεί η δομή της βιοκοινότητας των πεταλούδων σε επιλεγμένες θέσεις του πανεπιστημιακού campus. Θα εκτιμηθούν επίσης οι αλλαγές που επιφέρει στη δομή της βιοκοινότητας η όχληση από την κυκλοφορία των οχημάτων. Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση.

Μωραΐτης Αθανάσιος (atmorait@bio.auth.gr)
Πληθυσμιακή διαφοροποίηση διαφορετικών ειδών χερσαίων σαλιγκαριών ως προς τις μοριακές και μεταβολικές τους αποκρίσεις στην αύξηση της θερμοκρασίας. Στάικου Αλεξάνδρα (astaikou@bio.auth.gr)

Σκοπός της εργασία αυτής είναι  η μελέτη του πρότυπου μεταβολισμού ενέργειας και της έκφρασης πρωτεϊνών που σχετίζονται με το θερμικό στρες. Η εργασία αυτή είναι συνέχεια άλλων σχετικών εργασιών και τα αποτελέσματα θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην κατανόηση των θερμικών ορίων αντοχής των ειδών των χερσαίων σαλιγκαριών. Επιπλέον θα  συμβάλλουν στη σύνδεση των θερμικών ορίων αντοχής με τις οικολογικές απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά των ενδιαιτημάτων όπου ζει το κάθε είδος. 

Ζουμπούλ Ναζλί (zoumpoul@bio.auth.gr)
Μορφομετρία του αναπαραγωγικού συστήματος και παρακολούθηση της συζευκτικής συμπεριφοράς σε νησιωτικούς πληθυσμούς του χερσαίου γαστεροπόδου Eobania vermiculata. Στάικου Αλεξάνδρα (astaikou@bio.auth.gr)

Το χερσαίο γαστερόποδο Eobania vermiculata είναι κοινό είδος στις μεσογειακές χώρες. Πρόσφατα πληθυσμοί του έχουν εγκαθιδρυθεί σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης όπως το Βέλγιο και η Ολλανδία όπου θεωρείται εισβλητικό είδος. Η ικανότητά του να επεκτείνει την κατανομή του και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε τοπικές κλιματικές συνθήκες έχει προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον για τη μελέτη της βιολογίας και της συμπεριφοράς αναπαραγωγής του.

Αλτουβά Κατερίνα (kaltouva@bio.auth.gr)
Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην παρασίτωση των θαλάσσιων δίθυρων και στην υγεία του ανθρώπου (Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής Τομέας Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ) Μιχαηλίδης Βασίλειος (michaeli@bio.auth.gr)

Η εργασία αυτή είναι κυρίως βιβλιογραφική και αποσκοπεί στην συλλογή στοιχείων που αφορούν την παρασίτωση των δίθυρων και την υγεία των καταναλωτών σε σχέση με την  αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Θα γίνει μία προσπάθεια καταγραφής των περιοχών καλλιέργειας των δίθυρων στον ελλαδικό χώρο και με βάση των δημοσιευμένων επιστημονικών βιολογικών και κλιματικών δεδομένων θα εκτιμηθεί εάν τα δίθυρα που καλλιεργούνται στις περιοχές αυτές έχουν υψηλό ρίσκο παρασίτωσης με αποτέλεσμα να επηρεαστεί τόσο η «ευζωία» των δίθυρων όσο και η υγεία των καταναλωτών.

Τρυπιδάκη Ειρήνη (trypidak@bio.auth.gr)
Mελέτη των κυτταρικών δεικτών φλεγμονής και απόπτωσης σε εκτρεφόμενα είδη ιχθύων κατά την έκθεσή τους σε υψηλές θερμοκρασίες Μιχαηλίδης Βασίλειος (michaeli@bio.auth.gr)

Στην εργασία αυτή εξετάζεται, με την χρήση μοριακών τεχνικών, η έκφραση δεικτών φλεγμονής και απόπτωσης σε ιστούς ιχθύων μετά την έκθεσή τους σε υψηλές θερμοκρασίες. Σκοπός της εργασίας είναι ο προσδιορισμός των κυτταρικών θερμικών ορίων και πως αυτά σχετίζονται με την υπερθέρμανση των ωκεανών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής.

Σκιάνη Ευαγγελία (ekskiani@bio.auth.gr)
Διερεύνηση επίδρασης εκκριτώματος του προβιοτικού βακτηρίου Lactococcus lactis σε καρκινικά κύτταρα παχέος εντέρου (συνεργασία με Τμήμα Ιατρικής) Τουράκη Μαρία (touraki@bio.auth.gr) Παπαδημητρίου Ελένη (papadimek@bio.auth.gr)
Ποσοτικός προσδιορισμός του ενδοκρινικού διαταράκτη δισφαινόλη-Α σε καλλιέργεια του προβιοτικού B. subtilis με HPLC-DAD (συνεργασία με Τμήμα Χημείας) Τουράκη Μαρία (touraki@bio.auth.gr)

 Θα προσδιοριστεί η πιθανή πρόσληψη της δισφαινόλης -Α (ρύπος, ξενοβιοτικό) από το προβιοτικό βακτήριο B. subtilis  αφού απομονωθεί  από καλλιέργειες με εκχύλιση στερεής φάσης (SPE) και θα πραγματοποιηθεί ποσοτικός προσδιορισμός της με υψηλής απόδοσης χρωματογραφία υγρών (HPLC) και ανιχνευτή διόδων (DAD). 

 

 

ΚΥΡΙΛΑ ΓΚΛΟΡΙΑ (kyrilagv@bio.auth.gr)
Επίδραση της ανάμειξης των εδαφικών μικροβιακών κοινοτήτων στη δομή της κοινότητας που πραγματοποιεί την αποικοδόμηση. Παπαθεοδώρου Ευφημία (papatheo@bio.auth.gr)

Κατά την ανάμειξη των βιοκοινοτήτων ποικιλία  σχέσεων αναπτύσσεται μεταξύ των μελών τους - συνεργατικές, ανταγωνιστικές, ουδέτερες. Το είδος των σχέσεων που θα αναπτυχθούν ελέγχεται εκτός των άλλων και από τις αβιοτικές συνθήκες καθώς αυτές αφενός λειτουργούν επιλεκτικά και αφετέρου ελέγχουν την διαθεσιμότητα των πόρων. Για να διαπιστωθεί η επίδραση των αβιοτικών συνθηκών στην συγκρότηση της μικροβιακής κοινότητας, θα κατασκευαστούν μεσόκοσμοι που θα περιέχουν νεκρά φύλλα διαφορετικών φυλλοβόλων ειδών που έχουν συλλεχθεί από την επιφάνεια του εδάφους.

Ντικούλη Ευαγγελία (entikouli@bio.auth.gr)
Επίδραση της ποικιλότητας εδαφικών μικροβιακών κοινοτήτων στη δραστηριότητα ενζύμων που συμμετέχουν στην αποικοδόμηση, σε συνθήκες καταπόνησης Παπαθεοδώρου Ευφημία (papatheo@bio.auth.gr)

Σε συνθήκες καταπόνησης πχ. συνθήκες έντονης ξηρασίας αναμένεται ότι η διαδικασία της αποικοδόμησης θα πραγματοποιηθεί με ταχύτερους ρυθμούς  όταν η μικροβιακή κοινότητα του εδάφους χαρακτηρίζεται από αυξημένη ποικιλότητα καθώς ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες θα επιλεγούν εκείνοι οι μικροοργανισμοί που θα πραγματοποιήσουν την διαδικασία.  Για να ελεγχθεί η παραπάνω υπόθεση θα κατασκευαστούν μεσόκοσμοι που θα περιέχουν νεκρά φύλλα διαφορετικών φυλλοβόλων ειδών (διαφορετικές μικροβιακές κοινότητες) που έχουν συλλεχθεί από την επιφάνεια του εδάφους.

Κρητικού Ειρήνη (ekritikou@bio.auth.gr)
Επίδραση της δισφαινόλης Α (BPA) στη φωτοσυνθετική δραστηριότητα θαλάσσιου αγγειόσπερμου Μαλέα Παρασκευή (malea@bio.auth.gr)

Επίδραση του ξενοβιοτικού δισφαινόλη Α (BPA) στη φωτοσυνθετική δραστηριότητα (φθορισμός της χλωροφύλλης, φωτοσυνθετικές χρωστικές), καθώς και δημιουργία οξειδωτικού στρες (παραγωγή ενεργών μορφών οξυγόνου (ROS) σε θαλάσσιου αγγειόσπερμου της Μεσογείου

Κοκκινίδη Δανάη (dannikkok@bio.auth.gr)
Thymus plasonii, το ενδημικό θυμάρι της Θεσσαλονίκης: καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης πληθυσμών του Χανλίδου Ευφροσύνη (chanlidu@bio.auth.gr) ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ (eleniioan@bio.auth.gr)
Ανάπτυξη ριζικών τριχιδίων σε επιγενείς ρίζες Kalanchoe daigremontiana Παντερής Εμμανουήλ-Νικόλαος (epanter@bio.auth.gr)

Θα μελετηθεί η ταχύτητα και η κατανομή των τριχοβλαστών που εκβλαστάνουν ριζικά τριχίδια μετά από την επαγωγή της εκβλάστησης. Θα μελετηθούν τα πρότυπα αύξησης των κυττάρων και η οργάνωση των περιφερειακών μικροσωληνίσκων.

 

Το θέμα έχει ήδη δοθεί.

Κατίδου Βασιλική (vkatidou@bio.auth.gr)