Διπλωματικές προς ανάθεση

Τίτλος Επιβλέπων Καθηγητής Συνεπιβλέπων Καθηγητής Περιγραφή
Αντιμετώπιση ασθενειών του ΚΝΣ Παπαδόπουλος Αθανάσιος (thanpap@bio.auth.gr)
Ζωοπλαγκτικές κοινωνίες σε Κύπρο και Ελλάδα: Σύνθεση και Βιομάζα Μιχαλούδη Ευαγγελία (tholi@bio.auth.gr)
Αναγωγή του εξασθενούς χρωμίου από το βακτηριακό στέλεχος S3/K Σκούρας Ζαχαρίας (scouras@bio.auth.gr)
Παθητική Ακουστική Παρακολούθηση κητωδών στο βόρειο Αιγαίο Πέλαγος Τσίκληρας Αθανάσιος (atsik@bio.auth.gr) Στεργίου Κωνσταντίνος (kstergio@bio.auth.gr)

Περιγραφή: 

Η αναγνώριση ειδών και εκτίμηση του πληθυσμιακού μεγέθους των κητωδών (κυρίως δελφινιών αλλά και φαλαινών) στο βόρειο Αιγαίο Πέλαγος με βάση δεδομένα ήχου από κινητές μονάδες (gliders), στο πλαίσιο ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου.

Χρονοδιάγραμμα

Εκπαίδευση σε τεχνικές ήχου και εικόνας και μεθόδους αναγνώρισης ειδών κητωδών (φθινόπωρο 2019). Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο 2020. Συγγραφή από Ιούνιο 2020 και παρουσίαση μέχρι τον Δεκέμβριο 2020 (ευπρόσδεκτη κάθε έκπληξη για πρώιμη εκπόνηση).

Ανίχνευση γονιδίων ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά σε ποτάμια ύδατα της Βορείου Ελλάδος Γιάγκου Μηνάς (yiangou@bio.auth.gr)

Η διπλωματική έχει δοθεί σε φοιτήτρια  στην προηγούμενη επιλογή. Η διπλωματική θα εκπονηθεί στο Ινστιτουτο Κτηνιατρικών Ερευνών στη Θέρμη Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Ερευνητή Δρ Κοτζαμανίδη Χαράλαμπο.

Μελέτη υλικού αποβολών με ανοσοιστοχημικές μεθόδους Καραΐσκου Νικολέττα (nikolbio@bio.auth.gr)

Να μην επιλεγεί αυτό το θέμα παρά μόνο κατόπιν προσωπικής επικοινωνίας με την κ. Καραϊσκου

Επίδραση αιθέριων ελαίων και συστατικών τους στη βιοκοινότητα των νηματωδών Βώκου Δέσποινα (vokou@bio.auth.gr) Τσιαφούλη Μαρία (tsiafoul@bio.auth.gr)

Η εφαρμογή μεθόδων και υλικών φιλικότερων προς το περιβάλλον αποτελεί στόχο της σύγχρονης γεωργικής πρακτικής. Στο πλαίσιο αυτό, έντονη είναι η αναζήτηση φυσικών βιοδραστικών ουσιών που θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν προϊόντα της χημικής βιομηχανίας. Τα αιθέρια έλαια των αρωματικών φυτών μπορούν να βρουν τέτοια χρήση. Θα αναζητηθεί η δράση συστατικών των αιθέριων ελαίων στους νηματώδεις, οι οποίοι αποτελούν δείκτες ποιότητας του εδάφους.

Διαβάθμιση καθ' ύψος της συγκέντρωσης αλλεργιογόνου γύρης στην ατμόσφαιρα Βώκου Δέσποινα (vokou@bio.auth.gr)

Σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης γίνεται συνεχής παρακολούθηση του ατμοσφαιρικού φορτίου γύρης στη Θεσσαλονίκη από το Εργαστήριό μας. Η προτεινόμενη διπλωματική εργασία εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο και στόχο έχει την αποτύπωση της μεταβολής της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης γύρης κατά την υψομετρική διαβάθμιση. Η δειγματοληψία θα γίνεται σε διαφορετικούς ορόφους του κτιρίου Βιολογίας κατά την περίοδο κυκλοφορίας αλλεργιογόνου γύρης.

Εποικισμός αρχαιολογικών χώρων από βρύα και λειχήνες Σαββίδης Θωμάς (sawidis@bio.auth.gr)
Οικολογικά χαρακτηριστικά των εποχικών λιμνίων και ο ρόλος τους στη δραστηριότητα των νυχτερίδων Μπόμπορη Δήμητρα (bobori@bio.auth.gr)

Περιλαμβάνει εργασίες πεδίου για την καταγραφή των αβιοτικών και βιοτικών χαρακτηριστικών των εποχικών λιμνίων και εξέταση του ρόλου που διαδραματίζουν στη δραστηριότητα των νυχτερίδων. Ο φοιτητής/φοιτήτρια θα συνεργαστεί με το προσωπικό του εργαστηρίου (postdoc) που έχει εμπειρία στο αντικείμενο.  

Σελίδες