Διπλωματικές προς ανάθεση

Τίτλος Επιβλέπων Καθηγητής Συνεπιβλέπων Καθηγητής Περιγραφή
Διερεύνηση καρδιοπροστατευτικών μηχανισμών Λάζου Αντιγόνη (lazou@bio.auth.gr)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΗ

Αντιμετώπιση ασθενειών του ΚΝΣ Παπαδόπουλος Αθανάσιος (thanpap@bio.auth.gr)
Ζωοπλαγκτικές κοινωνίες σε Κύπρο και Ελλάδα: Σύνθεση και Βιομάζα Μιχαλούδη Ευαγγελία (tholi@bio.auth.gr)
Αναγωγή του εξασθενούς χρωμίου από το βακτηριακό στέλεχος S3/K Σκούρας Ζαχαρίας (scouras@bio.auth.gr)
Παθητική Ακουστική Παρακολούθηση κητωδών στο βόρειο Αιγαίο Πέλαγος Τσίκληρας Αθανάσιος (atsik@bio.auth.gr) Στεργίου Κωνσταντίνος (kstergio@bio.auth.gr)

Περιγραφή: 

Η αναγνώριση ειδών και εκτίμηση του πληθυσμιακού μεγέθους των κητωδών (κυρίως δελφινιών αλλά και φαλαινών) στο βόρειο Αιγαίο Πέλαγος με βάση δεδομένα ήχου από κινητές μονάδες (gliders), στο πλαίσιο ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου.

Χρονοδιάγραμμα

Εκπαίδευση σε τεχνικές ήχου και εικόνας και μεθόδους αναγνώρισης ειδών κητωδών (φθινόπωρο 2019). Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο 2020. Συγγραφή από Ιούνιο 2020 και παρουσίαση μέχρι τον Δεκέμβριο 2020 (ευπρόσδεκτη κάθε έκπληξη για πρώιμη εκπόνηση).

Φυτικά εισβολικά είδη και εδαφικές λειτουργίες Παπαθεοδώρου Ευφημία (papatheo@bio.auth.gr)

Διερεύνηση των επιδράσεων που ασκούν κάποια εισβολικά είδη της Ελλάδος (πόες, δέντρα) σε εδαφικές λειτουργίες που διασφαλίζουν την διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων. Θα πραγματοποιηθεί μια εφάπαξ δειγματοληψία και θα ληφθούν δείγματα εδάφους από την ριζόσφαιρα του εισβολικού είδους όπως και από την ριζόσφαιρα του αυτόχθονου που βρίσκεται κοντά του (μάρτυρας). Στα δείγματα αυτά θα προσδιοριστεί εργαστηριακά η δραστηριότητα ενζύμων που συμμετέχουν στους κύκλους του άνθρακα, αζώτου και φωσφόρου όπως ουρεάση, φωσφατάση, Ν-ακετυλογλυκοζαμινιδάση, περοξειδάση, β-γλυκοσιδάση.

Χρήση εργαλείων μηχανικής εκμάθησης (machine learning) για τη κατανόηση των προτύπων της βιοποικιλότητας Καλλιμάνης Αθανάσιος (kalliman@bio.auth.gr) Σγαρδέλης Στέφανος (sgardeli@bio.auth.gr)

Το θέμα έχει δοθεί μετά από προσωπική συνενόηση με φοιτητή. 

Ανίχνευση γονιδίων ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά σε ποτάμια ύδατα της Βορείου Ελλάδος Γιάγκου Μηνάς (yiangou@bio.auth.gr)

Η διπλωματική έχει δοθεί σε φοιτήτρια  στην προηγούμενη επιλογή. Η διπλωματική θα εκπονηθεί στο Ινστιτουτο Κτηνιατρικών Ερευνών στη Θέρμη Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Ερευνητή Δρ Κοτζαμανίδη Χαράλαμπο.

Διερεύνηση επίδρασης προβιοτικών στο παρασιτικό φορτίο του εδώδιμου εντόμου Tenebrio molitor Τουράκη Μαρία (touraki@bio.auth.gr)

Το ειδος Tenebrio molitor ανήκει στα καινοτόμα τρόφιμα (novel foods) και αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτείνης. Η ασφάλεια χρήσης του προυποθέτει να μη μεταφέρει παθογόνα παράσιτα στον οργανισμό αποδέκτη, ζώο ή άνθρωπο. Θα μελετηθεί η ύπαρξη παρασίτων στο έντομο και θα γίνει προσπάθεια εξυγίανσης του μέσω χορήγησης προβιοτικών βακτηρίων.

Διερεύνηση επίδρασης προβιοτικών στο βακτηριακό φορτίο του εδώδιμου εντόμου Tenebrio molitor Τουράκη Μαρία (touraki@bio.auth.gr)

Το ειδος Tenebrio molitor ανήκει στα καινοτόμα τρόφιμα (novel foods) και αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτείνης. Η ασφάλεια χρήσης του προυποθέτει να μη μεταφέρει παθογόνα στον οργανισμό αποδέκτη, ζώο ή άνθρωπο. Θα μελετηθεί η ύπαρξη παθογόνων στο έντομο και θα γίνει προσπάθεια εξυγίανσης του μέσω χορήγησης προβιοτικών βακτηρίων.

Σελίδες