Διπλωματικές προς ανάθεση

Τίτλος Επιβλέπων Καθηγητής Συνεπιβλέπων Καθηγητής Περιγραφή
Διερεύνηση των μηχανισμών μιτογαφίας στην καρδιακή ανεπάρκειας Λάζου Αντιγόνη (lazou@bio.auth.gr)
Διερεύνηση περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών στην παράκτια αλιεία των κεφαλοπόδων Γκάνιας Κωνσταντίνος (kganias@bio.auth.gr) Βουλτσιάδου Ελένη (elvoults@bio.auth.gr)

Θα εξεταστούν αλιευτικά εργαλεία και πρωτόκολλα αλιείας που μπορούν να είναι πιο αποδοτικά αλλά και πιο περιβαλλοντικά φιλικά σε σχέση με τα μανωμένα δίχτυα που αποτελούν το βασικό εργαλείο αλιείας της σουπιάς στην παράκτια αλιεία.

Ανίχνευση τοξικότητας βιοϋλικών και νανοσωματιδίων σε ψάρια Καλογιάννη - Δημητριάδη Μάρθα (kaloyian@bio.auth.gr) Μπόμπορη Δήμητρα (bobori@bio.auth.gr)

Χρήση συνεστιακού μικροσκοπίου

Χρήση μικροσκοπίου φθορισμού

Χρήση κυτταρομετρίας ροής

Χρήση western blotting

Εφαρμογή  τεχνικών με χρήση αντισωμάτων και φθοριζουσών αντιδραστηρίων

Εργασίες πεδίου για συλλογή δειγμάτων ψαριών

Μελέτη του ρόλου της αποσιώπησης του γονιδίου APOBEC1 σε νευροεκφυλιστικές νόσους ΝΤΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (dafoud@bio.auth.gr)

Μετά απο προσωπική συννενοήση η εργασία έχει ήδη ανατεθεί.

Επίδραση εναλλακτικών πηγών πρωτεΐνης στην Artemia franciscana, παρασκευή και βιοενσωμάτωση γαλακτωμάτων τους Τουράκη Μαρία (touraki@bio.auth.gr) Αντωνοπούλου Ευθυμία (eantono@bio.auth.gr)

Η πρόκληση  για τη βιομηχανία των ιχθυοκαλλιεργειών είναι να αναπτύξει εναλλακτικές διατροφικές πηγές για τα εκτρεφόμενα ψάρια, η παραγωγή των οποίων θα είναι οικονομικά βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον.Η παρούσα εργασία θα διερευνήσει την εξεύρεση εναλλακτικών διατροφικών πηγών, με βάση την πρωτεΐνη των εντόμων. Θα ελεγχθεί η τοξικότητα τους σε Artemia (ζωοπλαγκτό, ζωντανή τρφοή ψαριών), θα γίνει παρασκευή γαλακτωμάτων τους, χορήγηση γαλακτωμάτων και επίδραση σε πρωτείνη και άλλες βιοχημικές παραμέτρους της Artemia.

Επίδραση του ενδοκρινικού διαταράκτη 4-t –οκτυλφαινόλη σε ναυπλίους Artemia franciscana και ποσοτικός προσδιορισμός του με HPLC σε ιστό και μέσο καλλιέργειας Τουράκη Μαρία (touraki@bio.auth.gr)

Η 4-οκτυλ-φαινολη χρησιμοποιείται κυρίως σε πολυμερή, επιφανειοδραστικούς αιθοξυλεστέρων, ως συστατικό συγκολλητικών,  μελανιών και αντικειμένων από καουτσούκ. Το 2011 χαρακτηρίστηκε ως SVHC (υψηλής ανησυχίας ουσία) εξαιτίας της ενδοκρινικής διαταραχής που προκαλεί και πιθανών σοβαρών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Θα γίνει έλεγχος τοξικότητας της σε Artemia (ζωοπλαγκτό, ζωντανή τροφή ψαριών)  και ανάπτυξη πρωτοκόλλου εκχύλισης της και μεθόδου προσδιορισμού της με χρωματογραφία HPLC-DAD. 

 

Ταυτοποίηση ρυθμιστικών αλληλεπιδράσεων ριβονουκλεοπρωτεϊνων στο πλαίσιο ανοσο-κυτταρικών αντιδράσεων Κοντογιάννης Δημήτρης (dkontoyiannis@bio.auth.gr)

Η εργασία αποσκοπεί στην ανίχνευση ιστοειδικών ριβονουκλεοπρωτεϊνικών συμπλόκων μεταξύ πρωτεϊνών που προσδένουν RNA με στοιχεία ARE και άλλων πρωτεΐνων μετα-μεταγραφικού καθορισμού ειδικών ανοσοαπαντήσεων.

Στρατηγικές αναπαραγωγής σε χερσαία σαλιγκάρια: συχνότητα σύζευξης και ενεργειακή επένδυση στους απογόνους Στάικου Αλεξάνδρα (astaikou@bio.auth.gr)

Σε  χερσαία σαλιγκάρια  θα μελετηθεί η σχέση μεταξύ χαρακτηριστικών της ατομικής συμπεριφοράς σύζευξης (συχνότητα, διάρκεια ) και της ενεργειακής επένδυσης των γονέων στους απογόνους.  Επίσης θα διερευνηθεί η σχέση μεταξύ του ενεργειακού περιεχομένου των αυγών και χαρακτηριστικών που καθορίζουν την αρμοστικότητα των γονέων.

Μελέτη της ηλεκτρομυϊκής σύσπασης σε τμήματα του αναπαραγωγικού συστήματος χερσαίων γαστεροπόδων Στάικου Αλεξάνδρα (astaikou@bio.auth.gr) Παπαευθυμίου Χρυσοβαλάντης (cpapaef@bio.auth.gr)

Τα χερσαία γαστερόποδα πριν το ζευγάρωμα εκτοξεύουν προς το σύντροφό τους ένα ακόντιο που διατρυπά το σωματικό του περίβλημα και μεταφέρει βλέννα η οποία ελέγχει και μεταβάλει τις λειτουργίες του αναπαραγωγικού του συστήματος. Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της ηλεκτρομυικής σύσπασης  σε απομονωμένο παρασκεύασμα του αναπαραγωγικού συστήματος σε κατάσταση ηρεμίας και μετά την επίδραση με βλέννα, με στόχο να γίνει κατανοητός ο τρόπος δράσης της βλέννας και η επίδρασή της στις πιθανότητες βιωσιμότητας του αλλοσπέρματος μετά τη μεταφορά του.

Χρήσεις των ψαριών στη διατροφή και την ιατρική κατά την ελληνική αρχαιότητα Βουλτσιάδου Ελένη (elvoults@bio.auth.gr) Γκάνιας Κωνσταντίνος (kganias@bio.auth.gr)

Η έρευνα των ιστορικών πηγών της ζωολογίας και θαλάσσιας βιολογίας στον Τομέα Ζωολογίας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και των φοιτητών που τα τελευταία χρόνια έχουν επιλέξει σχετικά θέματα διπλωματικών εργασιών και έχουν συμμετάσχει στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους. Η εργασία αυτή εντάσσεται συγκεκριμένα στο διεπιστημονικό πεδίο της εθνοφαρμακολογίας, μιας επιστήμης που αναζητά παραδοσιακές και εμπειρικές χρήσεις της βιοποικιλότητας σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, με στόχο τη διατήρηση αυτής της πολύτιμης γνώσης αλλά και τη χρήση της σε νέες εφαρμογές.

Σελίδες