Διπλωματικές προς ανάθεση

Τίτλος Επιβλέπων Καθηγητής Συνεπιβλέπων Καθηγητής Περιγραφή
Ογκογόνοι μηχανισμοί μεταγωγής σήματος Μόσιαλος Γεώργιος (gmosialo@bio.auth.gr)
Φαρμακολογική αξιολόγηση αναστολέων των μεθυλοτρανσφερασών στην κυτταρική ανάπτυξη και διαφοροποίηση Μόσιαλος Γεώργιος (gmosialo@bio.auth.gr)
Δημιουργία τράπεζας RNA και πρωτεϊνών από ιστούς ποντικών με πειραματική αυτοάνοση εγκεφαλομυελίτιδ;α Παπαδόπουλος Αθανάσιος (thanpap@bio.auth.gr)

Η διπλωματική δημιουργήθηκε κατόπιν συννενόησης ενδιαφερόμενου φοιτητή με τον φορέα του ΑΧΕΠΑ και δεν είναι διαθέσιμη για άλλους φοιτητές

ΜΟΝΩΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΦΡΑΓΜΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γιάγκου Μηνάς (yiangou@bio.auth.gr)
Ταυτοποίηση ειδών και ατόμων της οικογένειας Solanaceae ως προς την ανθεκτικότητα τους σε αβιοτικές καταπονήσεις Δρούζας Ανδρέας (drouzas@bio.auth.gr)

To θέμα αυτό προέκυψε μετά από συνεννόηση και προσπάθειες συγκεκριμένης φοιτήτριας και δεν είναι διαθέσιμο σε άλλους/ες φοιτητές/τριες

Ανθεκτικότητα φυτών καπνού (Οικογένεια Solanaceae) σε διαφορετικές βιοτικές καταπονήσεις Δρούζας Ανδρέας (drouzas@bio.auth.gr)

To θέμα αυτό προέκυψε μετά από συνεννόηση και προσπάθειες συγκεκριμένης φοιτήτριας και δεν είναι διαθέσιμο σε άλλους/ες φοιτητές/τριες

Ανθεκτικότητα φυτών καπνού (Οικογένεια Solanaceae) σε διαφορετικές αβιοτικές καταπονήσεις Δρούζας Ανδρέας (drouzas@bio.auth.gr)

To θέμα αυτό προέκυψε μετά από συνεννόηση και προσπάθειες συγκεκριμένης φοιτήτριας και δεν είναι διαθέσιμο σε άλλους/ες φοιτητές/τριες.

Η πολλαπλή δραση των μυκύτων στο περιβάλλον Σιβροπούλου Αφροδίτη (asivropo@bio.auth.gr)
Η πολλαπλή δραση των μυκύτων στο περιβάλλον Σιβροπούλου Αφροδίτη (asivropo@bio.auth.gr)
Ανθεκτικότητα βακτηρίων στα αντιβιοτικά Σιβροπούλου Αφροδίτη (asivropo@bio.auth.gr)

Σελίδες