Τι νέο υπάρχει?       English version

Χρήσιμα αρχεία

Τίτλος
   Εγκόλπιο Τμήματος Βιολογίας - Οδηγός Σπουδών
   Ιδρυτικά ΦΕΚ Τομέων και Εργαστηρίων Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ
Γενικά
Τίτλος
   ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΑΤΑΠ
   ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
   ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
   ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ
   ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ
   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599
Διδακτορικές διατριβές
Τίτλος
   01. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
   02. ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
   03. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
   04. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
   04Α. ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
   05. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
   06. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
   07. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
   08. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ
   09. ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
   10. ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
   11. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
   12. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
   13. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
   ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ
   ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
   ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Τίτλος
   1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
   2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
   3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
   4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
   5. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μεταπτυχιακά
Τίτλος
   ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
   ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ)
   ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ
   ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ)
Πρακτική Άσκηση Διδακτικής
Τίτλος
   01. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
   02. ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ
   03. ΑΠΟΔΟΧΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
   04. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
   05. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ
   06. ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΓΑΝΗ
   07. ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ
   08. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
   09. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
   10.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
   11.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
   12.ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ
   13.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ

Σελίδες

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.