Τι νέο υπάρχει?       English version

Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Έγγρφα εκλογής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών" - Καγιαβά Αλεξία

Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τομέα Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών» - Καγιαβά Αλεξία

'Εγγραφα εκλογής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Βιολογία Ανάπτυξης" - Ψαθά Νικολέτα

Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας (ΓΑΜΒ) του Τμήματος Βιολογίας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ανάπτυξης» - Ψαθά Νικολέτα

Έγγραφα εκλογής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικολογία της Χέρσου και κλιματική αλλαγή" - Δάμιαλης Αθανάσιος

Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Οικολογίας του Τμήματος Βιολογίας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία της Χέρσου και κλιματική αλλαγή» - Δάμιαλης Αθανάσιος

Έγγραφα εκλογής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Κυτταρολογία και Ανατομία Φυτών" - Κόμης Γεώργιος

Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ με γνωστικό αντικείμενο «Κυτταρολογία και Ανατομία Φυτών» - Κόμης Γεώργιος

Έγγραφα εκλογής για θέση επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μικροβιολογία"

Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του αναπληρωτή ή επίκουρου καθηγητή, του Τμήματος Βιολογίας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία»

Έγγραφα εκλογής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Βιολογίας Ανάπτυξης" - Χατζηστέργος Κωνσταντίνος

Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Γενετικής, Ανάπτυξης & Μοριακής Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ανάπτυξης» - Χατζηστέργος Κωνσταντίνος

Εκλογή κ. ∆ιονυσίου Γιουλάτου, στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στον Τομέα Ζωολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ζωολογία με έμφαση στην οικομορφολογία και ηθολογία θηλαστικών»

Εκλογή κ. ∆ιονυσίου Γιουλάτου, στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στον Τομέα Ζωολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ζωολογία με έμφαση στην οικομορφολογία και ηθολογία θηλαστικών»

Εκλογή κ. Κωνσταντίνου Γκάνια, στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, στον Τομέα Ζωολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογική Ωκεανογραφία (εκτός Υδροβοτανικής)»

Εκλογή κ. Κωνσταντίνου Γκάνια, στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, στον Τομέα Ζωολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογική Ωκεανογραφία (εκτός Υδροβοτανικής)»

Εκλογή κ. Αθανασίου Τσίκληρα, στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, στον Τομέα Ζωολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ιχθύων»

Εκλογή κ. Αθανασίο υΤσίκληρα, στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, στον Τομέα Ζωολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ιχθύων»

Εκλογή κ. Ευθυμίας Αντωνοπούλου στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Ζωολογίας Τμήματος Βιολογίας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών με έμφαση στους ιχθείς»

Εκλογή κ. Ευθυμίας Αντωνοπούλου στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Ζωολογίας Τμήματος Βιολογίας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών με έμφαση στους ιχθείς»

Σελίδες

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.