Τι νέο υπάρχει?       English version

Αντώνιος Μαζαρης

Αντώνιος Μαζαρης's picture

Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Αντικείμενο έρευνας-Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Οικολογική μοντελοποίηση. Διατήρηση βιοποικιλότητας. Επίπτωσης κλιματικής αλλαγής και αλλαγών χρήσεων γης στην κατάμονη και δυναμική των πληθυσμών. Μεταβολές και πρότυπα βιοποικιλότητας σε χωρικές και χρονικές κλίμακες. Προστατευόμενες περιοχές.

Προπτυχιακές Σπουδές

1999

Πτυχίο, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακές Σπουδές

2000

MSc Environmental Change and Environmental Management,

Dept. of Geography, Queen Mary and Westfield College,

University of London
 

Διδακτορικό Δίπλωμα

2005

PHD, Τμήμα Περιβάλλοντος, Επιστήμες Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 

 

Μετεκπαίδευση

Υποτροφίες

2012-2013       Ενίσχυση Νέων Ερευνητών στη βαθμίδα του Λέκτορα από την Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.

2011-2012       Υποτροφία Αριστείας Μεταδιδακτορικών Ερευνητών της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ

2002-2005       Υποτροφία Έρευνας με προτεραιότητα στην Βασική Έρευνα  “Ηράκλειτος”-  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικοί Πόροι – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

2004                Υπότροφος Marie Curie στο Department of Environmental Modelling, UFZ - Centre for Environmental Research, Leipzig – Halle, Germany

2003                Yπότροφος (Global Fellow in Marine Conservation for 2003) στο Duke, Duke Marine Lab, Nicholas School of the Environment, Duke University, Beaufort, N.C., USA

2003                Υπότροφος Marie Curie στο Advanced Training Site in Marine Ecology (BATMARE) – Group of Ecological Modeling, Dept.  of Fisheries and Marine Biology, University of Bergen, Norway

 

Ερευνητικά προγράμματα

Σε εξέλιξη

2016- : MarCons - Advancing marine conservation in the European and contiguous seas. European Cooperation in Science and technollgy, supported by EU Framework Programme Horizon 2020

2015- : Profile - The quality of life prerequisite for progress and sustainable d-evelopment in the cross border area, IPA-CBC Programme, co-founded by the European Union and by National Funds of the Participating Countries, (PI)

 

Ολοκληρωμένα

2014 -2016: Combine2Change - Common plans for the Conservation of Biodiversity under the prism of climate change. Financed by the European Union and the Greek State, Ministry of Education and Religious Affairs / General Secretariat for Research and Technology

2014 - 2015: Αντιμετωπίζοντας την Οικονομική κρίση - πράσινες ιδέες για βιώσιμη ανάπτυξη. Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης-Εθνική Υπηρεσία και Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος 'Νέα Γενιά σε Δράση’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2014-2015. Παρακολούθηση της ωοτοκίας της Caretta caretta στον κόλπο Λαγανά. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

2012 - 2015: Οι επικονιαστές του Αιγαίου: βιοποικιλότητα και απειλές. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

2009 – 2014: SCALES - Securing the Conservation of biodiversity across Administrative Levels and spatial, temporal, and Ecological Scales. 7th Framework Programme-  FP7-ENV-2008-2.

 2013-2014: Δημιουργία σήμανσης ποιότητας και συνεργασίας με το Φ.Δ. ΕΠΠΕΡΡΑ, ΥΠΕΚΑ.

2012-2014. Eκπόνηση Σχεδίων υδατικών πόρων των διασυνοριακών λεκανών απορροής Αξιού, Δοϊράνης κα Πρεσπών με έμφαση σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: “Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν.3199/2003 και του ΠΔ 51/2007" ΕΠΠΕΡΑΑ- ΥΠΕΚΑ.

2012: Δράσεις προώθησης νεανικής επιχειρηματικότητας.  Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης-Εθνική Υπηρεσία και Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος 'Νέα Γενιά σε Δράση' της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2012: Παρακολούθηση χωρικών προτύπων και οικολογικών διεργασιών σε επίπεδο τοπίο. Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου. Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: “Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών” του Πράσινου Ταμείου.

2012: Εκπόνηση μελέτης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Δράσεων Εθελοντών. Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου. Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: ¨Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών” του Πράσινου Ταμείου (2012).

2012: Εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού. Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου-Βορείων Σποράδων.  Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: “Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών” του Πράσινου Ταμείου (2012).

2013. Δημιουργία σήμανσης ποιότητας και συνεργασίας με το Φ.Δ. Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας- Ισμαρίδας. Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: ΕΠΠΕΡΡΑ του ΥΠΕΚΑ.

2010 – 2012: Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης και προστασίας ειδών και οικοτόπων στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000. Χρηματοδότηση:  Υ.Π.Ε.Κ.Α..

2008 – 2012: SOILSERVICE – Conflicting demands of land us, soil biodiversity and the sustainable delivery of ecosystem goods and services in Europe. Founded by the 7th Framework Programme – FP7-ENV-2007-1

2007 – 2009: Πρόγραμμα παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων στα μεγάλα θηλαστικά και στα ενδιαιτήματα τους από την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας Οδού στην περιοχή  από το ανατολικό στόμιο της Σήραγγας Μετσόβου εώς την είσοδο της Σήραγγας Παναγιάς (3.5.1/2). Χρηματοδότηση Καλλιστώ και ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ( 3422/03.08.2007).

2006 – 2008: East Mediterranean Network for the sustainable development of protected areas. EAST-MED NET/INTERREG IIIB – ARCHIMED, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  και του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

2006 – 2008: Development of knowhow for the evaluation and improvement of the Natura 2000 network in Greece. Supported by the Greek, General Secretariat of Research and Development.

2005 – 2007: Μελέτη και αποτύπωση επιλεγμένων Ελληνικών ηχοτοπίων. Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: Περιβάλλον - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ – EΠEAEK II, του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, του Ιονίου Πανεπιστημίου.

2002 – 2005: Μοντελοποίηση της δυναμικής του πληθυσμού θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και προσδιορισμός της επίδρασης αλλαγών μείωσης και κατακερματισμού των βιοτόπων. Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: Ηράκλειτος:  Υποτροφίες Έρευνας με προτεραιότητα στην Βασική Έρευνα” συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους–  ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

 

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα νέα του τμήματος στο email σας, εγγραφείτε στο newsletter του τμήματος

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας
T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.