Τι νέο υπάρχει?       English version

Αξιολόγηση τμήματος

Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται κάθε εξάμηνο από τους φοιτητές με συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων. Αποτελεί την αποτύπωση της εμπειρίας των φοιτητών από τη διδασκαλία και της γνώμης που σχημάτισαν για τα μαθήματα και τους διδάσκοντες. Η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και έχει στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας.  Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος παρακολουθεί τα στοιχεία και εισηγείται τρόπους βελτίωσης στη Συνέλευση του Τμήματος. Στα συνημμένα αρχεία παρουσιάζονται τα βασικά σημεία της αξιολόγησης μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές του Τμήματος για τα ακαδημαϊκόά έτη 2019-2020 και 2020-2021.

 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.