Τι νέο υπάρχει?       English version

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

(Απόφαση Συνέλευσης 534/31-1-2019)

 

Σκοπός 

 1. Οι υπαίθριες ασκήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών αποσκοπούν στην άμεση και βιωματική προσέγγιση συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων της επιστήμης της Βιολογίας. Αποτελούν ουσιαστικό και αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας και χωρίς την υλοποίηση τους δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η εκπαίδευση των φοιτητών. 

Οι υπαίθριες ασκήσεις στο Πρόγραμμα Σπουδών

 1. Οι υπαίθριες ασκήσεις μπορεί να είναι ολιγόωρες, μονοήμερες ή πολυήμερες.
 2. Η συμμετοχή των φοιτητών στις υπαίθριες ασκήσεις είναι υποχρεωτική καθώς αποτελούν μέρος της εκπαίδευσής τους σε συνθήκες πεδίου. 
 3. Απαλλαγή από τις υποχρεωτικές υπαίθριες ασκήσεις εξετάζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σοβαρές παθήσεις, σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα. 

Οργάνωση υπαίθριων ασκήσεων

 1. Το πρόγραμμα των υπαίθριων ασκήσεων καταρτίζεται από αρμόδια επιτροπή του Τμήματος και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 2. Η έγκριση του προγράμματος υπαίθριων ασκήσεων γίνεται κάθε Δεκέμβριο και ισχύει για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Μετά την έγκριση του προγράμματος, ενημερώνονται όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό και γίνεται ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 3. Κατά την κατάρτιση του προγράμματος, λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι ώρες και ημέρες των υπαίθριων ασκήσεων να μην προκαλούν δυσλειτουργίες σε άλλα μαθήματα.
 4. Κάθε λεωφορείο που μεταφέρει φοιτητές για υπαίθρια άσκηση πρέπει να συνοδεύεται από έναν τουλάχιστο διδάσκοντα-συνοδό. Οι διδάσκοντες-συνοδοί αναφέρονται στο πρόγραμμα των υπαίθριων ασκήσεων.
 5. Πριν την πραγματοποίηση των υπαίθριων ασκήσεων γίνεται ενημέρωση από τους υπεύθυνους διδάσκοντες για το αντικείμενο/περιεχόμενο της άσκησης και δίνονται σχετικές οδηγίες για τους κανόνες ασφάλειας που θα πρέπει να τηρηθούν.

Υποχρεώσεις των φοιτητών

 1. Οι φοιτητές οφείλουν να ακολουθούν το πρόγραμμα της εκάστοτε υπαίθριας άσκησης και τις οδηγίες των διδασκόντων-συνοδών. Οι υπαίθριες ασκήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν συλλογή και ανάλυση δειγμάτων, συγγραφή σχετικής αναφοράς ή παρουσίαση εργασιών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ή μετά από πολυήμερες υπαίθριες ασκήσεις. Είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές αλλά και ουσιαστική για την εκπαίδευσή τους η συμμετοχή τους σε όλες τις επιμέρους δραστηριότητες των υπαίθριων ασκήσεων.
 2. Οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. Θα πρέπει να φορούν ενδύματα και υποδήματα κατάλληλα για εργασία υπαίθρου, να έχουν μαζί τους τετράδια σημειώσεων, γραφική ύλη και όποιον άλλον εξοπλισμό, απαιτείται για την υλοποίηση της άσκησης, σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση από τους διδάσκοντες. 
 3. Όσοι από τους φοιτητές αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις ή άλλα θέματα υγείας θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά τους διδάσκοντες-συνοδούς και να φροντίζουν να έχουν μαζί τους την απαιτούμενη φαρμακευτική αγωγή.
 4. Όταν ναυλώνονται λεωφορεία για μετακίνηση των φοιτητών στους χώρους πραγματοποίησης της υπαίθριας άσκησης, δεν επιτρέπεται η χρήση άλλου, ιδιωτικού μεταφορικού μέσου από τους φοιτητές.
 5. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν μπορέσει να συμμετάσχει σε υπαίθρια άσκηση οφείλει να την αναπληρώσει κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
 6. Ως ενήλικοι, οι φοιτητές που μετέχουν στις υπαίθριες ασκήσεις είναι τελικά υπεύθυνοι των πράξεών τους καθ’ όλη τη διάρκεια των υπαίθριων ασκήσεων, τόσο κατά τις ώρες της εκπαίδευσης όσο και της μετάβασης, επιστροφής ή διαλειμμάτων.
 7. Οι φοιτητές που συμμετέχουν στις υπαίθριες ασκήσεις υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση του αυτού του κανονισμού. 

 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.