Τι νέο υπάρχει?       English version

Νησίδες ηλεκτρονικών υπολογιστών

Το Τμήμα Βιολογίας διαθέτει τρεις νησίδες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίες βρίσκονται στον 5ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας, αίθουσες Η/Υ1 και Η/Υ2 και αίθουσα Π.M.Σ. Υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης των φοιτητών στις αίθουσες Η/Υ1 και Η/Υ2 από τις 08:00 έως τις 20:00, όταν οι αίθουσες δεν χρησιμοποιούνται για διδασκαλία.

Oι νησίδες εντάσσονται στο κεντρικό σχέδιο διαχείρισης του Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (Κ.Υ.Τ.Π.) Α.Π.Θ. (http://www.itc.auth.gr/nisides).

Για την χρήση των νησίδων απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν ειδικό λογαριασμό χρήστη (username και password) από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (Ισόγειο Κεντρικής Βιβλιοθήκης), που λειτουργεί καθημερινά 9.00 π.μ.-14.30 μ.μ., προσκομίζοντας το Βιβλιάριο Σπουδών.

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.