Home
Χαιρετισμός
Γενικές Πληροφορίες
Συμμετοχή
Περιλήψεις - Posters
Πρόγραμμα
Θεσσαλονίκη
Ξενοδοχεία
Επιτροπές
Συμπεράσματα
SponsorsΑγαπητοί Συνάδελφοι

Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ), υπό την αιγίδα του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ και σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Βιοεπιστημών και τα Ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας, διοργανώνει το 3Ο Πανελλήνιο Συνέδριο της, με θέμα “Περιβάλλον και Υγεία”. Το συνέδριο διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη, από τις 26 ώς τις 28 Σεπτεμβρίου 2008 και θα φιλοξενηθεί στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Η επιθετική ανάπτυξη της κοινωνίας μας συνεχώς υποβαθμίζει τα οικοσυστήματα, τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς και την ποιότητα ζωής. Ο πληθυσμός της γης τα τελευταία 100 χρόνια τετραπλασιάστηκε κι έχει ξεπεράσει τα 6 δισεκατομμύρια. Το μισό του πληθυσμού της Γης ζει σε πόλεις και το μισό της καλλιεργήσιμης γης άλλαξε χρήση. Οι εκπομπές των βιομηχανικών ρύπων αυξήθηκαν 4Ο φορές και η χρήση της ενέργειας αυξήθηκε 16 φορές. Τα αέρια του θερμοκηπίου έχουν αυξηθεί κατά 30% και το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο κατά 100%, κι έχουν φθάσει σε υψηλότερες τιμές από αυτές των προηγούμενων 15 εκατομμυρίων ετών. Η θερμοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί τα τελευταία 3Ο χρόνια περισσότερο από όσο τα προηγούμενα χίλια χρόνια, με σοβαρές συνέπειες στο περιβάλλον, μεταξύ των οποίων η συχνή εμφάνιση ακραίων καιρικών συνθηκών και η αποσταθεροποίηση του κύκλου του ύδατος παγκοσμίως. Τα τελευταία 40 χρόνια καταστρέψαμε όσο όζον παρήγαγε η φύση σε ενάμισι δισεκατομμύρια χρόνια.

Πρέπει, λοιπόν, να γίνει κατανοητό ότι είναι ίσως η τελευταία μας ευκαιρία για την αλλαγή της πορείας μας. Το επιστημονικό δυναμικό της ΠΕΒ πιστεύει πως η πολιτεία πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία του Περιβάλλοντος. Η επιδίωξη του κέρδους και το ατομικό συμφέρον μας οδηγούν στην καταστροφή. H συλλογική δράση για τη διατήρηση των κοινών αγαθών και η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι ο κύριός μας στόχος. Πρέπει άμεσα να σχεδιαστεί κεντρικά η εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών, να σταματήσει η αλόγιστη σπατάλη του νερού και να γίνει σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων μας, να σταματήσει η υπερκατανάλωση των πρώτων υλών, να σταματήσουν η υπεραλίευση και οι παράλογες επιδοτήσεις, η παραγωγή ανθρωπογενών χημικών και η αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Έχουμε υποχρέωση στα παιδιά μας να αλλάξουμε πολιτική, να εκπαιδεύσουμε σωστά τη νέα γενιά και να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους πολίτες.

Το συνέδριό μας πραγματοποιείται σε μια σημαντική για τη Βιολογία περίοδο, όπου οι συνεχείς ανακαλύψεις στα γνωστικά πεδία της και η σημασία τους στην ποιότητα ζωής μας δίνουν μια νέα πολιτισμική και κοινωνική προοπτική. Φιλοδοξούμε στο Συνέδριο αυτό να παρουσιάσουμε τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τις ερευνητικές δράσεις που πραγματοποιούνται στη χώρα μας σε τομείς των βιοεπιστημών. Είναι ανάγκη να πείσουμε την Πολιτεία οι νέοι μας να διδάσκονται όλη την αλήθεια στο σχολείο γύρω από τις νέες ανακαλύψεις. Η μελέτη της Βιολογίας, χρόνο παρά χρόνο και μια ώρα την εβδομάδα, δεν είναι δυνατό να ενημερώσει σωστά τους νέους για το τι συμβαίνει γύρω μας, για τα θέματα της επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων, για τα θέματα της ανακύκλωσης, της λογικής κατανάλωσης νερού, των εντατικών καλλιεργειών, για το τι σημαίνει η εξέλιξη διεπιστημονικά, η βιοηθική κ.λ.π.Γι αυτό, στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΒ περιλαμβάνονται:

1. Πέντε δορυφορικά εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό μικροοργανισμών, με τη γονιδιακή και χρωμοσωμική ανάλυση νοσημάτων και γενετικών δεικτών και την ανάλυση της πατρότητας, με την τυπολογία-βιοπαρακολούθηση των ποταμών, τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη περιβαλλοντική διαχείριση και διακυβέρνηση.

2. Αναρτημένες ανακοινώσεις (posters).

3. Ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού σε καίρια θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, στην υγεία, στην ποιότητα ζωής, σε σύγχρονα περιβαλλοντικά και γενετικά προβλήματα και στη βιοηθική.

4. Στρογγυλές τράπεζες όπου θα συζητηθούν α) η βιολογία στο σχολείο σήμερα, β) η βιολογία και η ποιότητα ζωής – Βιοηθική και γ) η δημιουργία επιμελητηρίου βιοεπιστημών, όπου θα θιγούν θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία των βιοεπιστημών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με σκοπό να αναδειχθούν νέα πεδία παροχής υπηρεσιών στον επαγγελματικό τομέα.

Ως Πρόεδρος της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω τις Πρυτανικές αρχές και την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ για την οικονομική τους στήριξη καθώς και τις εταιρείες για τις χορηγίες τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στα μέλη της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής και ιδιαίτερα στη Δ. Μπόμπορη, στον Κ. Γκάνια και στον Ε. Παντερή καθώς και στους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, που βοήθησαν στην οργάνωση του συνεδρίου.

Εύχομαι σε όλους καλή διαμονή και καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες.

Καθ. Μαρία Λαζαρίδου

Πρόεδρος Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής
 


Home | Χαιρετισμός | Γενικές Πληροφορίες | Συμμετοχή | Περιλήψεις - Posters | Πρόγραμμα | Θεσσαλονίκη | Ξενοδοχεία | Επιτροπές | Συμπεράσματα | Sponsors

 Copyright
©Π.Ε.Β. 2008
For questions regarding this Web site contact here.
Last updated: 29-Σεπ-2008 12:34.