Τι νέο υπάρχει?       English version

Πιστοποίηση Τμήματος

Το Τμήμα Βιολογίας υπέβαλε Πρόταση Πιστοποίησης στην ΕΘΑΑΕ το 2020, μέσω της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ, υποβλήθηκε σε διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης το 2021 και κρίθηκε ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015). Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη, από 21-07-2021 έως 20-07-2025. 

Newsletter

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Συνδεθείτε

Το τμήμα Βιολογίας στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.